„Itt élned s halnod kell!”

JÓ PALÓCOK
A Palóc Társaság hírmondója
2005. III. negyedév


Tartalom

 


 

Nem szégyen a múltból táplálkozni


     Nagy adósságot törlesztek most ezekkel a sorokkal a Palóc Társaság negyedévi kiadványával és magával a szerkesztőjével, Urbán Aladár barátommal szemben, mert sajnos most már több év is eltelt, hogy nem írtam egy árva sort sem ebbe a nagyszerű gondolatokat megfogalmazó és felvállaló periodikumba. Amióta a járási magyar nyelvű hetilapunkat felvállaltuk, bizony kevesebb az idő az írásra, és a közéleti teendők sem csökkentek. Ami írásra késztetett, Ali ösztönzésén kívül, az maga az állapot, amiben manapság a peremvidék, szűkebb hazánk kisebbségbe szorult nemzetrésze került. Az állapot, melyet nevezhetnénk háborgós tengernek is, hiszen a lelkünkben átélt csodák és mélységek csak így jellemezhetők.
     Számos olyan eseménynek lehettünk szemtanúi és résztvevői az elmúlt hónapokban, melyek felemeltek mindnyájunkat, kicsit közelebb Isten gondoskodó jóságához, Szűz Mária szeretetéhez, anyai szívéhez, de voltak olyanok is, melyek letaszítottak a mélybe és szinte fuldokolva kérdeztük, kérdezhettük volna: miért? A csodát, melyet átéltünk Ipolybalogon a Magyar Szent Korona másolatának érkezésével, megismételhetetlennek tartom és nagyon kellett, nagyon vártuk már, hogy ilyen lélekemelő érzések kerítsenek hatalmukba. Érezni a ragyogást, azt a megfoghatatlan szellemi erőt, mely az egésznapi eseményből áradt, csak azoknak adatik meg, akik hiszik a csodát, akiknek a lelkük, a szellemük fel van készülve egy ilyen érzés fogadására, akik nem magukat jöttek mutogatni, hogy kipipálhassanak egy újabb közszereplést a naptárukban. Jó volt látni a könnyeket a szemekben, jó volt egynek lenni ezzel a közösséggel, melynek itt élni s halni kell, itt megmaradni kell, itt megőrizni kell a szülőföldet.


      Azért adtam e gondolatok címeként a múltból való táplálkozást, mert a másik véglet pont az, hogy van, érzek egyfajta igyekezetet arra nézve, hogy mindent megtagadjunk ami volt, amit eddig elértünk, amit letettünk az asztalra ebben a maroknyi hazában, és csak az létezik, amit az újkori országépítők, a mennyekig felmagasztalt tevékeny és cselekvő emberek tesznek. Amiről ők nem döntenek és nem tudnak, az nem is létezik. Ezért mertem leírni, hogy nem szégyen, én sem szégyellem, hogy a múltból táplálkozva élek, mert sokkal tisztábbnak, sokkal őszintébbnek tűnt, mint az a sok kirakat és látszat, ami a jelenben körülvesz nemcsak engem, mindnyájunkat, csak ki így, ki úgy éli meg ezt. Mert megkérdezhetném, anélkül, hogy megbántanék valakit, hogyan történhetett meg az, hogy annyi év erőfeszítése után, olyan magyar történelmi gyökerekkel rendelkező községben mint Csábon, nincs magyar elsős az alapiskolában, annak ellenére, hogy az elmúlt hat-hét évben éppen ez a község volt az, amely talán a legtöbb anyagi támogatást kapta meg ilyen-olyan formában a kormánytényezővé vált magyar párttól. A pénz és a hatalom mindenhatóságáról győzkődők vajon ezt hogyan magyarázzák? Rossz volt a propaganda, nem tudtuk eladni a sikereket vagy egy visszafordíthatatlan folyamatnak az élén állunk tehetetlenül? Azok, akik csak a gazdasági élet fellendítését tartják egyedül minden probléma megoldásának, milyen választ tudnak adni egy ilyen helyzetre, akik nem hiszik el, hogy ha elvész a nyelv, az identitástudat, elvész a nemzet is, és akkor kinek építünk majd utakat és hidakat, kié lesz a templom és az iskola?
      Merjünk tehát a múltból táplálkozni! Nem szégyen az, ha van példa előttünk, mert nem a megtagadás viszi előbbre a nemzetet, hanem a felismerés, az értékek elfogadása és átmentése. Ezzel még nem vonjuk kétségbe a jószándékát és a munkáját azoknak, akik másképpen de szintén tesznek, ki-ki lehetősége és tehetsége szerint. Nem prófétákra van szükségünk, hanem erős közösségre, megosztva benne a feladatokat. Remélem, eljutnak ezek a gondolatok azokhoz is, akiknek szánom, s talán nincs még késő szólni, nincs még késő megtalálni azokat a szavakat, melyeket elfelejtettünk.

Hrubík Béla

Elsőseink


     A NéVA Társaság adatai szerint a 2005-2006-os tanévben 63 elsős kezdte meg tanulmányait magyar tanítási nyelvű alapiskolában a Nagykürtösi járás területén. Ők:

- Csábon 1: Tóth Zsolt (ismétel);

- Ipolybalogon 18: Bartalos Angelika, Bolgár Enikő, Dúló Péter, Gajdács Viktória, Gergely Fanni, Jablonský Benjámin, Levický Kristián, Lőcse Benjámin, Lőcse Ferenc, Marko Daniela, Nagy Rajmund, Oroszlány Bianka, Radoš Nikolas, Rusňák Gergely, Struhár Kevin, Šebian Alexandra, Škerlec Bianka, Zolcer Gábor;

- Ipolynyéken 19: Atlasz Bence, Balla Patrik, Buris Dóra, Csáki Barbara, Czinger Mátyás, Dímik Herman, Gömöry Eszter, Greňo Evelin, Gyurász László, Hlodík Emília, Kováč Erik, Kováč Kristián, Máté Péter, Nagy Richard, Petrovič Pál, Pusztai Katinka, Sógor Balázs, Szenesi Bernadett, Zsigmond Edvin;

- Ipolyvarbón 8: Bavko Dominik, Gyorgyíková Bianka, Jekkel Adrian, Lavrik Kevin, Molnárová Alexandra, Pohánková Alexandra, Talpašová Františka, Velebná Noémi;

- Inámban 6: Benyus Virginia, Bolgár Botond, Laurík Dávid, Tomaškin Lucia, Vámos Nikolett, Zolcer Angelika;

- Lukanényén 7: Bélik Ádám, Nozdrovická Ivet, Ohajda Sabina, Tomašík Patrík, Tomašík Michael, Tóth László, Vlkolensky Márk;

- Ipolyhídvégen 1: Karvai Jennifer Dominika;

- Kelenyén 1: Csernus Gergely;

- Óvárban 2: Ďörď Noémi, Krajč Balázs.

     (A neveket az alapiskoláktól kapott adatlapokon található formában adjuk közre.)
     Többen is lehetnének, annyi szent! De annak is örülhetünk, hogy legalább ennyien vannak. Áldja meg az Isten Szüleiket, segítse a Gyermekeket, hogy egészséges, magyar nemzetünkhöz és magyar anyanyelvünkhöz hűek, közösségünknek hasznos, művelt, öntudatos és sikeres tagjai lehessenek!

AZ ELSŐ TÍZ...

     ...év már a múlté. A múlt egy darabja, amely fényesen mutatja, hogy nem volt hiábavaló életre hívni az Örökség Népfőiskolai Tábort. Még akkor is így van ez, ha igaz Molnár V. József vendégkönyvi bejegyzése:„...szomorúvá tesz, hogy innen, a felvidékről néhányan vannak csupán.” Mindig is ezzel az elszomorító ténnyel szembesültünk, ezt panaszoltuk el szinte már unalomig. Mégsem szakadt meg a folyamat, a folyamatosság értéket érlelt. Hitet, erőt adó ez, amely további tíz évet (éveket?) sejttet.


Nyers Csaba ötvösművész, mesterszakács


Szántai Lajos


     Mert a tíz is bizonyítja: hiányt pótol, szükség van az Örökség Népfőiskolai Táborra. Szükség van múltunk jobb megismerésére, arra, hogy tisztában legyünk magunkkal: kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk. Gál Péter József Zamárdon élő tagtársunk, vissza-visszatérő előadónk szerint:„Akiből mind a koppányi, mind a szentistváni szellem hiányzik, tömegalkotó egyén, vagy a magyar lét tudatos pusztítója.” Szemünk előtt zajlik, nézzük sokszor tehetetlenül ezt a tömegalkotó egyénné válást.


Szakács Gábor

Ismeretek, tudás hiányában, idegenszívűek tudatos félretájékoztatása, félrevezetése által („köszönve a magyartalan sajtótermékek és tévécsatornák tömkelegének!”) sokan, nagyon sokan veszítik el magyartudatukat vagy meg sem találják, el sem érik a létnek ezt a magasabb fokát. Ugyanakkor önpusztítás lenne, ha meg sem látnánk a biztató jeleket, például azt, hogy akárhogyan is, mégiscsak sikeresen zárult a tizedik ÖNT, szinte évről évre gyarapszik a magyar őstörténettel foglalkozó táborok – s gyerektáborok! – száma, ahol ősi magyar írásunkkal, a rovásírással is foglalkoznak immár, egyre többekben ébred fel a vágy a lovasíjászat iránt (a Felvidéken is, elég, ha Bíró Gábor és csapata áldásos tevekénységére utalunk!), sőt nő azok száma is, akik ősi magyar állatfajokat: szürkemarhát, racka juhot, mangalicát tenyésztenek, továbbá a divathóbort rangra emelt sztárkutyák mellett hébehóba már a magyar kutyafajták (puli, komondor, pumi, mudi, kuvasz....) előnyeiről és tenyésztéséről is érkeznek hírek. Vagyis nincs itt sem a szomorkodásnak, sem a lemondásnak az ideje, ellenkezőleg pont! Ahogyan Kiss Irén előadónk lejegyezte:„Olykor a szó is EGY CSEPP TETT!” Sok csepp tettre, tettekre van szükség ahhoz, hogy merjünk gondolkozni. Kiss Dénes szerint, akinek több mint ötven könyve jelent már meg, köztük a magyar nyelvvel foglalkozó is nem egy, azt vallja: „A legfontosabb képességünk a nyelv, mert egyszerre tudás és vértező! Ha mi vigyázunk rá, az is őriz bennünket a világ végezetéig!”


Harangozó Imre (jobbszél)

     Az Örökség Népfőiskolai Tábor tíz évét akár virrasztásnak, akár segítségnyújtásnak is nevezhetnénk, hiszen műsorával őrködött a magyar szellem megmaradásán, és segített olyan jövőkép megrajzolásában, amely a magyar szellemnek köszönhetően emberibbé, otthonosabbá teszi ezt a világot. „Amit az iskolában tanítanak – idézi Domonos Pál Péter népzenekutatót Budai Ilona népdalénekes a Vendégkönyvben – az egy dolog, amit a fejedben őrzöl, az a tiéd, a szívbe pedig rajzolj egy olyan Magyarországot, amilyet szeretnél, s élj úgy, hogy méltó légy hozzá!”


Marton Veronika


Badiny Jós Ferenc

     Az Örökség Népfőiskolai Tábor tíz éve a Palóc Társaság sikere is. Győzelem, mert sikerült megszakítás nélkül tízszer megszervezni egymás után. Győzelem, mert sikerült az érdeklődést megtartani, sőt fokozni is valamennyire őstörténetünk iránt. Győzelem, mert minden jogos észrevétel, bíráló szó és hiányérzet ellenére sikerült évről évre több felvidéki résztvevőt meghódítani. Győzelem, mert a nem megfelelő kollégiumi elszállásolások sem fékezték az érdeklődést, mert az étkezésekkel kapcsolatos panaszok sem gátolták az érdeklődők számának növekedését, mert nemcsak törzstáborozók érzik jól magukat a táborban, hanem az újonnan érkezők is, mert az előadók kivétel nélkül szívesen mondtak igent valahányszor a meghívásra, amelyre számítottak is. Még a visszhangtalanság sem bénította meg azokat, akik a szívükön viselik a létét, amely a magyar jövő egy cseppje. Szépen, szebben költő fogalmazhatja meg a jövőnkbe vetett hitünket, a folytatás parancsát:
     Szép Múlt vagyok, hitet adó,
     Jelen vagyok, szétáradó,
     Jövő vagyok, lélekszőttes,
     MAGYAR VAGYOK, ÖRÖK GYŐZTES!

     A jubileumi, tizedik Örökség Népfőiskolai Tábor tervezett műsora – Pap Gábor előadását kivéve – megvalósult. Ez azt jelenti, hogy 32 előadást volt szerencséje meghallgatni a közönségnek, beszélgetni, kérdezni, olykor vitázni az előadóval. Örvendhetünk annak is, hogy a megnyitó ünnepségnek méltó helyszínt biztosított Ipolyság Polgármesteri Hivatala, személyesen Lőwy János mérnök, polgármester, aki fogadásról, emlékérmek készítéséről is gondoskodott. A megnyitón valamennyi meghívott személyiség megjelent és megosztotta gondolatait az ünnepség résztvevőivel: Lezsák Sándor költő, országgyűlési képviselő, a Lakitelek Népfőiskola megálmodója és életre hívója, Duray Miklós író, parlamenti képviselő, C. Tóth János, a Határon Túli Magyarok Hivatala főtanácsosa, Száraz József, a Csemadok Országos Tanácsának elnöke és Lőwy János polgármester.
     A X. ÖNT műsora – írtuk az elején – rendre megvalósult. A sok előadást és főleg azok tartalmát sziszifuszi erőlködés lenne ismertetni, összefoglalni, mert egy-két mondat jelezhetné csupán, de vissza úgysem adhatná az előadás izzó hevületét, befogadását. II. negyedévi számunkban közölt előadáscímek jól helyettesítik az egy-két mondatos ismertetőket.
Kiemelésre kívánkozik viszont Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor megjelenése és előadása a táborban.


Kocsis István

Élmény volt vele ismét találkozni, hallgatni üzenetét, melyet ezúttal is igaz magyar történelmünk megismerésének szentelt. Frissen, megfontoltan válaszolt a kérdésekre, válaszai a sumér-magyar rokonságra mint azonosságra megfellebbezhetetlenül hangzottak el. A professzor úr, aki június 3-án töltötte be 96. életévét, ezt jegyezte be a Palóc Társaság vendégkönyvébe: „Ötvennégy évig éltem Argentínában. Most ötvennégy év után boldogan tértem Haza-Magyarországra, és még boldogan gyermekkori – hajdani játszóhelyemre – Ipolyságra. Kérem a Magyarok Istenét, hogy áldjon meg minden ipolysági magyar Testvért, aki őrzi és tanítja a nemzeti hagyományainkat.”


Lezsák Sándor

      S még egy esti, ún. kiegészítő műsor kívánkozik kiemelésre. Szőke István Atilla Szavaink szárba szökkenő szentsége címet viselő játékos előadása után ki-ki gyertyát fogva a kezében vonult le Sajó Sándor megjelölt szülőházához, ahol lángra kaptak a kanócok s addig lobogtak, világítottak a sötét sági éjben, amíg koszorú nem került az emléktáblára s el nem hangzott egy költemény Sajó Sándortól meg egy másik, amely az ő emlékére született. A Palóc Társaság elnöke ismertette a ház szerepét a jövő építésében. A gyertyák nem égtek csonkig. A csonkagyertyák akkor lobbannak újból lángra, amikor a Palóc Tanya, a Sajó Emlékház szentelésére kerül sor... Addig a csonkaság a figyelmeztető jel, az éberségre intő, cselekvésre sarkalló. Őrizzük e láng emlékét!
      A tábort most is tanulmányi kirándulás zárta, melynek során a középső Vág mente magyar vonatkozású művelődéstörténeti emlékeivel ismerkedhettek meg a résztvevők. Nyitraverbó, Trencsén, Pöstyén, Nagyszombat tisztasága kellemes, de nem meglepetés, hanem megállapítás, tapasztalat! - , hogy a magyar történelmi múlt törölve, átírva, kisajátítva ezeken a helyeken.


Trencsén vára

Beckó várában és a vár alatt már egy új, hont foglaló nép nyüzsgött, áradt, „bulizott”. Önként vállalt, sőt gerjesztett múlthantolás, múlttörlés, gerinctelenítés-gerinctelenedés mellett erre a sorsra jut(hat)nak még ellenálló bástyáink Pozsonytól Nagykaposig! Hogy ez ne következzen be sem a közeli, sem a távoli jövőben, ezért szól a harang, ég a gyertya, folyik a szó az Örökség Népfőiskolai Táborban...

Az Örökség Népfőiskolai Tábor
előadói és előadásai a számok tükrében

Előadók Előadások    Előadók  Előadások
Dr. Henkey Gyula 3   Harangozó Imre 5
Molnár V. József 16   Szántai Lajos 4
Dúcz László 4   Csete György 5
Dr. Bakay Kornél 14   Csete Ildikó 5
Ács László ifj. 2   Csete Örs 1
Tábori László 9   Kiss Dénes 5
Kiss Irén 9   Friedrich Klára 5
C. Tóth János 4   Szakács Gábor 5
Szelestey László 6   Marton Veronika 4
Pap Gábor 7   Badiny Jós Ferenc 2
Pusztaszeri László 1   Záhonyi András 3
Kocsis István 8   Szörényi Levente 1
Hegedűs Zoltán 1   Bíró József 2
Gál Péter József 4   Szöllősy Kálmán 1
B. Nagy Katalin 1   Dudás Rudolf 1
         
Az előadók száma összesen: 30    *   Az előadások száma összesen: 138
         
Esti kiegészítő műsorok
Tábortűz 1   Múzeumi séta 3
Irodalmi est 5   Hangverseny 2
Dalest 5   Videófilm 3
Filmbemutató  3   Közéleti est 4
Kiállítás 2   Szerzői est 3
Kirándulás  8      

 

Emlékképek
Délnyugat-Erdélyben és Partiumban jártunk


     Mind gyakrabban keressük fel Erdély tájait, annál erősebb a vágyunk, hogy újból felkeressük. Így történt most is. Szép Kárpát-medencénknek déli részén kezdtük a barangolást, haladtunk keletnek majd északnak, hogy nyugat felé fordulva hazataláljunk.
     Simán, bár jócskán várakozva jutottunk át a magyar-román ideiglenes határon Nagylaknál. Aradon ráakadtunk szálláshelyünkre, a Csiky Gergely Iskolaközpont kollégiumára, ahol a tetőtérben pokoli hőség fogadott. Pávai Gyula barátunk nem. Előre jelezte, hogy kedves Margitkáját küldi maga helyett, aki ott is termett egy fiatalember, Zénó kíséretében. Zénó színinövendék. Az ITÁSZ aradi vándorgyűlésén már volt szerencsém találkozni vele illetve színészi tehetségével. Városnéző sétánkon viszont arról győzött meg bennünket, hogy kitűnő ismerője Aradnak, múltjának, fanyar humora pedig a viszontagságok leküzdésére ad neki erőt. Mert viszontagságokból bőven akad Aradon, abban a városban, amelyben ma már csak húsz százaléknyi magyar él, az is évről évre fogy, beolvad. Pávai Gyuláéknak van mit küszködni azért, hogy végleg el ne fogyjon a hajdan volt magyar város magyarsága. Talán a sok hercehurca után az idén újból felállított Szabadság-szobor is józanságra inti aradi testvéreinket. Áll a szobor az új helyen!


Az aradi Szabadság-szobor

Régi szépsége, nagysága, magasztossága, drámai sugárzása új erőre kap. Még a kompromisszum-(román)diadalív sem árnyékolja be dicső fényét! Elegendően nagy köztük a távolság...minden (ezen a) téren is! Tűz, izzón tűz a július végi napfény! A Minorita-templom emelkedettsége a főtéren elsöprő erejű. Mily biztató kép fogad: esküvőről érkezik az ifjú pár. Amerre lépünk, rizsszemek, ez erre a szokás, rizsszemeken lépdel az ifjú pár. Zénó a lábunk elé mutat: csatornafedél. A magyar világból való. Megmaradt tanúnak, biztatásnak...
     Irtó robajjal közeledik a kopott villamos. Lehet vagy százéves. Amerre kanyarog, mintha száz év sem telt volna el. Szemben a főtér kisimított pompájával, itt poros, romos, ledöntött épületek között járunk: ez a ház hajdan vendéglő volt – Mikszáth és Krúdy is megfordult benne, ebben Gárdonyi lakott, az a vakolatlan s ablaktalan romház a Három Veréb utcában Ady emlékét őrizhetné, az meg ott... mennyi emléke a magyar múltnak – elhanyagolva, veszendőben. Piszok, por, szemét, bűz... A vár, a vársánc. Az aradi tizenhárom nyugvóhelye méltatlanul beszorítva futballpálya, üzemek közé. A Hősökre emlékezünk, magunkra gondolunk: tűrünk, tűrünk, meddig tűrünk? Bűnünk, hogy hozzászoktunk az igazságtalanságokhoz. Birkatürelmű nép lettünk. Világos előttünk, hogy mit nem kell tennünk...

     Előttünk Világos. A Bohus-kastély gazzal körülnőve, ajtaján lakat, falfirka a falán. Nemcsak ezért szomorú hely: itt köttetett a fegyverletételről az „egyezmény ”. A parkban friss, életet adó víz zuhog a forrásból. Friss, magyar, életmentő szemléletre is nagy szükség lenne. Hol van forrása?
A Béga parti városban megállunk Tőkés László házánál. Falfirka a falán itt is, de ez a református püspököt éltető. Emlék 1989-ből. Innen indult a forradalom.


Temesvár - püspöki székesegyház

     Pár lépésnyire a Mária-kápolna. Ezen a helyen végezték ki 1514-ben dálnoki székely Dózsa Györgyöt. Aztán a többi magyar emlék: a dóm, a Hunyadi vár, a Bolyai János emléktábla... Virág, szökőkút, tisztaság, a barokk, az eklektikus és szecessziós építészet magyar remekei. Mind elkápráztatnak. És forróság, jól esik a hideg sör, az Ursus. Búfelejtőnek sem akármi! Feledjük, hogy Temesvár is magyar város volt? Mintha Budapesten járnánk (csak sokkal tisztább, virágosabb), Ferencváros, Józsefváros ... a városrészek neve. Lakosaiból (334 ezer) még tíz százalék magyar (és Budapestnek van még ugyanennyi magyarja?). ezen gondolkodom, míg a hazulról hozott vacsorát fogyasztom. Az egyetlen hely, ahol nem vártak vacsorával s reggelivel utunk során a Bartók Béla Líceum. Kollégiumában panaszra semmi ok.
     A Szilas-hegy lábánál újabb csalódás ér: gyönyörű környezet (lehetne!), szép múltról árulkodó sétányok, épületmaradványok, egészségjavító csend és nyugalom, üdítő csevicekút és gazzal átszőtt medence, liget, rongált sétányok. Ez Buziásfürdő.


Buziásfürdő

     Amilyen lehangoló ez a volt patinás gyógyfürdő ma, olyan serkentő a látvány Marosillyén. A végtelenül elhanyagolt parkban, amelynek épületében kórház és rendelőintézet működik!, átgázolva a csalánerdőn, bozóton, serény munka folyik. A kastély épülete körülállványozva, a felújító munkásokkal szóba elegyedünk.


Bethlen-kastély

Megmutatják, ami megmutatható belül is. Kint a ház falán emléktábla adja tudtul az odavetődőnek, hogy e kastélyban született Bethlen Gábor, Erdély azaz Tündérkert fejedelme. A felújíttató ki is lehetne más ezen a tájon, mint a dévai Szent Ferenc Alapítvány, vagyis Böjte Csaba atya.


A Szent Ferenc Alapítvány udvarán

     Igen, hozzá, Dévára tart a kis társaság. Látni a csodát, amelyről már annyiszor annyian hallottunk, olvastunk. Néhányan még bűneiket is megvallották neki az idei csíksomlyói búcsún. Vajon most otthon találjuk-e? Nem találtuk. Helyette Kolozsvári Tibor mesélt órákat a gyerekekről, a szeretetről a kolostor udvarán. Megértettük-e? – azóta is gyakran eszembe jut a sok intő szó, a sok példa, a nyugalmat, magabiztosságot árasztó arc. S az a mosoly és simulás, amely a mellettem ülő kislányból, a gyerekotthon lakójából árad...


Déva - várrészlet

 A szeretet, a szeretetért áldozatot is hozó cselekvés százados példája a város fölött emelkedő vár, magos Déva vára is. Ki lihegve, kőről kőre lépdelve, szökdelve, botladozva, ki a frissen átadott drótkötélpályán ért fel a várba s itta magába a fekete felhőkbe öltözött tájat. A vár is magyar történelem. Fúj, süvít az éles szél, szemünkbe söpri a port, miközben felidézzük a kőbe falazott édesanya-feleség történetét. Egy főhajtás jut még Dávid Ferenc uramnak, az unitárius prédikátornak, akinek teste itt pihen, ahol rabságban szenvedett meggyőződése miatt.


Vajdahunyad

     A negyedik napon szörnyű látvány kísér bennünket kilométereken keresztül. A „Kárpátok Géniuszának” kikiáltatott diktátor Vajdahunyad vára elé telepítette vasgyárkolosszusát, amely előbb a várost falta fel, majd önmagát is felemésztette. Csonkaság, rozsdaság, rombolás, rohadtság az egész táj! Ebből a fájdalmas tájból – vannak még csodák! – magasodik fel a vár. Csoda, hogy áll, ha megbarnulva, vasporral, füsttel borítva is, de megmaradt, és fennsége elsöprő bizonysága a megmaradásnak. Ahogy a várbeli idegenvezető román hölgy mondaná magyarul: „szóval” igaz gyöngyszem ez.
     Piski, Tordos, Szászváros. Egy-egy pillantás marad csak a tájra, Piskire ismét nem jut idő, pedig itt győztes csatát vívott Bem apó 1849. február 8-án. Tordoson pedig ősi magyar kultúránk nyomaira bukkant Torma Zsófia ásató régész. Hatalmas anyagot gyűjtött össze, amely azonban „eltűnt”! Hja, a sok tárgy sok kézen ment ám keresztül, s tulajdonosaiknak nem volt érdeke, hogy kiderüljön az igazság! Az igazság pedig az, hogy „etnográfiai analógiák” vannak a Kárpát-medence és Mezopotámia között! Ha Tordoson nem is, Tatárlakán mégis megállunk. Az itt talált korongocskák – ősmagyar rovásírás jelei – legalább 6500 évesek!


Tatárlaka - rovásírás

A korongok kinagyítva kőbe vésve „emlékhely” gyanánt állnak a főút szélén, román és angol feliratuk mond valamit róluk... Vajon mit? Képzelhetjük! Útszéli szárazebéd fogyasztása közben töprenghetünk a válaszon...
     Töprengeni valóból errefelő sok akad. Például Gyulafehérvárott, ahol az érseki székesegyház hatalmas falai biztosítják a benne pihenő Hunyadi János és László fiának, János Zsigmondnak és a mártír Márton Áron püspöknek, valamint rajtuk kívül még nagyon sok erdélyi személyiségnek nyugodalmát.


Gyulafehérvár - püspöki székesegyház

A város 4 százaléknyi magyar lakossága már nem tölti meg a templomot, a szomszédban álló, eredetileg tiszti pavilonnak szánt épület pedig jobb lett volna, ha elsüllyedt volna, mielőtt vagy miközben 1918-ban kimondták benne Erdély egyesítését Romániával. Ránk nézve tragikus hely ez ezért, meg azért is szomorúság tölt el bennünket, mert Dózsa György fölnégyelt testének egy darabját éppen Gyulafehérvár kapujára szögezték fel. Mennyi keserűség! Még egy: a vár területén található a katolikus egyház híres egykori könyvtára, a Batthyaneum épülete is. Hiába csöngetek többször is: ajtaja zárva marad előttünk, nem látogatható. Hogy mégse búcsúzzunk el szomorúan a várostól, az itt létrehozott kollégiumára gondolunk, amelyet Bethlen Gábor alapított, hogy a belőle kirepülő értelmiség felvirágoztassa Erdélyországot.
     Igaz, ez a nevezetes kollégium is odébbállt már jórégen, még 1622-ben Nagyenyedre. A takaros városkában aztán beléphetünk az udvarára. Képekről, filmekből ismert az épület, az udvar, a csengő, meg is húzzuk annyian!


Nagyenyed - Bethlen Kollégium, udvar


Nagyenyed - Bethlen Kollégium, főépület

Bent jószerencsénk szegődik mellénk: a portás néni az egyik osztályba hív bennünket, s ott a mai kollégiumról, a tanárokról, a diákokról, a pénztelenségről mesél. Panasz az inkább! Ami megmarad bennem: ez a kollégium embereket, magyarokat nevelt a múltban a magyar hazának s nevel ma is. Elsétálunk a nagyenyedi diákok emlékművéhez, akiknek igaz történetét Jókai Mór örökítette meg A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélésében.


A nagyenyedi diákok emlékműve

A várfal külső falán – előtte a borostyánnal futtatott részen emberi mocskot és szemetet kell kerülgetni! – egy emléktábla hirdeti: „1849. január 8”. Mire kell itt emlékeznünk? Már megint egy tragikus eseményre: hétszáz nagyenyedi magyart mészároltak le itt a mócok a szabadságharc idején a Habsburgok biztatására! Azok a tisztelt habsburgok! Hát Nagyenyed is szomorú emlékekkel tarisznyál fel bennünket? Nemcsak. A katolikus plébánia, ahol éjjelre szállást kaptunk, igazán meleg vendégszeretetben részesített. A szobákra sem lehet panasz, hát még ami a terített asztalra került: az volt ám csak királyi (vagy papi?) eledel!
     Szükség is volt a bőséges estebédre és kiadós reggelire, mert az új napon a Tordai-hasadék és Torockó szerepelt az útitervben.


A Tordai-hasadék bejárata


A Tordai-hasadékban

Kiss Margitka, aki kolozsvári kísérőnk, gondos, szakavatott, tapasztalt kísérőnk volt tavaly, lebeszélt arról, hogy a hasadékot fölkeressük, mondván megközelíthetetlen az odavezető híd építése miatt. Igazat mondott, mi most mégis nekivágtunk a lehetetlennek. Pár kilométeren csigalassúsággal, tócsákban, kátyúkat kerülgetve, javarészt mezei úton jutottunk el egy ponthoz, ahol egy hatalmas pocsolya megálljt parancsolt. Ekkor előőrsök keltek felfedező útra, hogy kivezető útra leljenek. És leltünk! Köveket görgetve, imitt-amott utat egyengetve mégiscsak elértünk a tetőre, ahonnan elénk tárult a gyönyörű, Szent László-hagyományt őrző hasadék. Lenyűgöző látványán felbuzdulva szedtük magunkhoz cókmókjainkat s indultunk a kijárt ösvényen a fölfedező s meghódítandó hasadéki útra. A látvány, a szépség, a csoda mindenért kárpótolt! Leírhatatlan, a felvételek is csak sejtetni engedik a természet nagyságát, azt érezni, szívbe szívni kell!
     Mint ahogy Torockót is. Az óriási Székelykő a falu fölött, a virító piros muskátlik a fehérre meszelt házak zöldzsalus ablakaiban fogva tartják az embert. Irdatlan rossz út vezet ide (is), mégis ezrek és ezrek keresik fel, mint ahogy mi is.


Torockó a Székelykővel

Táborozó gyerekek Déváról, fiatalok a Csíki-medencéből, akik a faluközepi itató medencéjének jéghideg és kristálytiszta vizében mártóznak meg, miután – adják tudtomra – a Székelykőt mászták meg aznap.
     Kolozsvárra érkezünk. A Heltai Gáspár Könyvtáralapítvány biztosít számunkra szállást. Tavaly is megfordultunk náluk, azóta beépítették székhelyük padlásterét, ott lelünk éjszakai pihenőt. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Legközelebb talán nem lesznek hozzánk oly kimértek, ez esne a legjobban. Csak az eső esett, cseperészett, az viszont kitartóan. Esernyők alatt látogattuk meg a legnagyobbak sírját a Házsongárdi temetőben. A legelszántabbak bóklásztak velem a sírok között főt hajtva Reményik Sándor, Kőváry László, Dzsida Jenő, Kós Károly, Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János emléke előtt. Aztán a Farkas utcai református templomban, ahol jócskán elidéztünk, hallgattuk a templomszolga lelkes előadását Kincses Kolozsvárról és a reformációról, a templom történetéről. A Babes-Bolyai Tudományegyetem nagyszerű épülete és Bolyai János emléktáblával megjelölt háza mellett elhaladva értünk a térre, ahol igazságos Mátyás királyunk szobra áll most virágpaddal körülékesítve.


Kolozsvár - Mátyás király lovasszobra

Tavalyhoz képest ez is újdonság. Nemcsak elbotorkálunk a nagy király szülőházához, hanem ezúttal be is léphetünk kapuján, sőt udvarán is szétnézhetünk. Itt sem járt még senki közülünk, én sem! Kilépve az utcára még pillantást vetünk a szomszédban álló házra, amelyben Bocskai István született. Pillantást csak, mert az eső szakadatlanul szemerkél...
     Indulhatunk tovább. Méra Kolozsvár mellett népművészetéről híres falu. Éppen a fő utcáját készítik elő az aszfaltozásra: gépkocsivezetőnk jobbnak látja visszatolatni. Igaza lehet. Magyarvistára viszont behajtunk, bár fölöttébb nagy a sár.


Magyarvista - Szent László-legenda lakóházdísze

Az első háznál kérek eligazítást, merészkedjünk-e tovább. Szerencsém van: kőfaragó műhely van az udvaron, fiatalemberek serénykednek, itt is tócsa, ott is tócsa. A háziasszony nagyon kedves, készséges, marasztal, beszél a kőfaragásról, melyről híres ez a falu. És a népviseletük? – vetem köze. Mint a bimbóból a rózsa, nyílik széles mosolyra a szája és a családi ház emeletére hív. Már tudom, emberünkre akadtunk. Hívó szóra jön a busz népe is. Aztán szemét-száját tátja a csodálkozástól. A cifraszoba minden pontja, a mennyezetig vetett ágy, a bútorzat meg ami benne van: csodálatos szépség! Szemünk káprázik a népművészet ilyen csodáját látva! Az viszont nem csoda, hogy lányaink, asszonyaink egymással versengve bújnak bele a szebbnél szebb ruhadarabokba, villannak a vakuk, örökítődnek meg ezek a felejthetetlen pillanatok.


Magyarvista - Deák Katit beöltöztetik

     A busszal mégis sétát teszünk a faluban. Ízléssel vegyes ízléstelenséget is látunk, de sebaj, hosszú időnek kell eltelnie, amíg a kődíszétések kikristályosodnak, s népművészetté magasodnak. A református templom és a harangláb is meggyőző erőt sugároz. Hallgatva a tiszteletes asszonyt, aki arról mesél, hogy milyen nehéz a falusiakat értékeikre rádöbbenteni, s milyen hosszadalmas, türelmes, meggyőző munkára van szükség ahhoz, hogy a magyar műveltség – sok évtized hanyagság és üldözés után – otthonra leljen a házakban, szívekben, arra gondolok, hogy ilyen tettrekész, lehetetlent nem ismerő lelkészre, papra, de nagy szükség volna ipolyi tájainkon is!
     Kizötykölődve Magyarvistáról megállunk még Zilahon, ahová végig kitűnő minőségű út vezet. A város központjára rá sem ismerek. Egy negyedszázada jártam ott utoljára, vízmosásos, szegényes, amolyan „román” volt. Most is román, sőt még románabb – sajnos -, de rendezett, virágos, tiszta. Tatarozzák a líceumot, amelybe egykoron Adynk diákoskodott.


Zilah - Ady szobra iskolája előtt

Erre emlékeztet szobra az iskola előtt. Az épületben azonban az ízes partiumi magyar beszéd helyett román már a tanulás s a társalgás nyelve. Az árvizi hajós báró Wesselényi Miklós szobra a régi, méltóságos és hősies. Bár ki tudja, vannak-e még, akik úgy cselekednek, mint ő, amikor veszélyben a város? Látják-e egyáltalán, hogy most veszélyben v an, veszélyben él nemcsak a város, hanem a haza is?
     Máris Szilágysomlyóra érkezünk. Várnak ketten is: dr. Szeman Péter és a Tanár úr. Ez jó jel. A vár – ma inkább csak maradvány – közepén a Tanár úr imádott – nem túlzás! – városáról beszél. Sötétedni kezd, de szálláshelyünket még nem foglaltuk el, mert zárva a kollégium. Előkerül kalapács, fűrész, reszelő, feszítővas, s a (román) igazgató-helyettes asszony jelenlétében lehull a zárról a lakat. Elfoglalhatjuk fekhelyeinket. Ettől viszont mindenki ódzkodik, mert szennyes is, gyűrött is, durva is, is, is... Nagy úr azonban az „ez van” tudomásul vétele. Mintha igaz se lenne: a Tulipán panzió barátságos, az asztal megrakott, a teríték díszes. Még szíverősítő és toroköblítő is dukál a nagyadag vacsorához. Barátunk nem győz elnézést kérni, amiért mások felelőtlenek voltak. Nem minket, az ő lelkét gyötri a sérelem, ami velünk esik meg a kollégiumban. Másnap nemzetiszín szalag kerül a Balassi-fára a lelkészlak udvarán. Egy éve éppen a Palóc Társaság felhívására ültettek fát a szilágysomlyói magyarok nagy költőnk emlékére. Szépen fejlődik, gondos kezek vigyázzák, szilágysomlyói magyar testvéreink.
     Még mielőtt Tasnádfürdőre érnénk, két helyen is pihenőt tartunk a bennünket elkísérő Tanár úr javaslatára. Somlyóújlakon egy fatornyú református templomba nyitunk be, amelynek kettős fala szűk folyosót védelmez (alig préseltem át magam rajta). Szilágykövesden pedig az Ady Endre nevét viselő iskolában tartunk szemlét annak okán, hogy a faluban élt nagyszülőknél gyakran tartózkodott a költő gyermekkorában. A templomkertben nemrég avatták fel szobrát.
     Tasnádon a pihenés, egyeseknek a gyógyvízben való megmártózás jelentette a műsort, mielőtt Sződemeterre rázódtunk volna, hogy részesei legyünk a falu nagy szülöttének tiszteletére évente rendezett ünnepségnek. Tatarozás miatt nyitva találtuk a paplak ajtaját, így először nyílt lehetőség arra, hogy ne kelljen a tornác ablaküvegén keresztül megnézni az emléktáblát, amely a szobaajtó fölött van. Ez Kölcsey Ferenc születéséről tudósít.


Kölcsey Ferenc szobra szülőfalujában

Az ünnepségen részt venni mindig felemlő érzés, most is (legutóbb 2003-ban érezhettük ezt). Útközben verbuválódott „együttesünk” versekkel, dalokkal lépett közönség elé szép sikert aratva. Az égi áldásból is kaptunk (végig szemergett az eső), a földi javakból is jutott (pálinka, üdítő, kávé, falatkák). Azt hiszem, szép emlék marad mindnyájunkban ez a Kölcsey-ünnepség, melynek fáradhatatlan szervezője Muzsnay Árpád barátom, az EMKE tisztségviselője, nyugalmazott középiskolai tanár.


Muzsnay Árpád társaságunkban

     Szatmárnémetiben is ő volt kísérőnk és szállásajánlónk. Mielőtt azonban álomra hajtottuk volna fejünket a melegvizű strand kényelmes szállójában, Ákoson csodáltuk meg a református templomot lelkésze kíséretében. Erdődön a majdnem teljesen romokban álló várkastélyt, amelynek kápolnájában esküdött örök hűséget egymásnak Petőfi Sándor és Szendrey Júlia.


Szatmárnémeti - az erdődi várkastély oltára

Az oltárt, amely előtt a boldogító igent kimondták, most a megyeszékhely püspöki palotájának kápolnájában őrzik. Ide is módunk volt bejutni, sőt még a püspök atyával is találkoztunk futtában. Zárva találtuk viszont a Vécsey-ház kapuját, így akik addig nem, ezúttal sem láthatták a (Rákóczi-szabadságharc végét jelentő) szatmári békének emléket állító emléktáblát a ház udvari falán.
     Aligha tévedek, amikor megállapítom: rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Valóban gazdagabbak lettünk ismeretekben, tapasztalatokban, érzésben, tudatban. A képek, amelyeket mélyen a tudatunkba véstünk, emlékeztetnek, mennyire szép, értékes ez a mi Kárpát-medencei hazánk. Milyen jó tudni, hogy nekünk ebben az élettérben van hazaváró otthonunk. (ua)

Az itt közreadott írással szeretettel köszöntjük Kanadában élő jótevőnket, a 80 éves dr. Stampa Lászlót. Isten adjon neki további erőt, egészséget, frissességet, békés, nyugodt öregséget!


Csoda, hogy élünk...


     Ha végigtekintek a magyar nép történelmén, akkor nem szűnök meg arra gondolni, hogy ez a szerencsétlen balfácán társaság a faji megkülönböztetés áldozata. A titokzatos hatalom, melyet jómagam nemzetközi szörnyetegnek, jobb modorú emberek birodalomnak hívnak, úgy rendelte el, hogy a vadsertés felöklelje Ottó és Imre hercegeinket, mert azok vissza akartak térni az ősi vallásra. Ennek a rendeletére daraboltatta fel a Veszprém melletti Csatárhegyen legyőzött Koppány bácsiját Vajk. A lázadás nem volt pogány, hanem egy trónöröklési családi vita. Régi magyar és keleti szokás szerint az elhunyt uralkodó utódja az uralkodó család legidősebb férfitagja, míg nyugaton az uralkodó legidősebb fia, illetőleg annak leszármazói. Meg kell említenem a harmadik öröklési módot, a majorátust. Az elhunyt király utódja annak életben lévő legidősebb fiúgyermeke. Koppány vezérünk felkeléséhez az elégedetlen pogányok is csatlakoztak, egyes források úgy vélik, hogy Koppány keleti keresztény volt, és a nyugati kereszténység kiirtotta. A hivatásos „udvari” történészek mindezzel nem hajlandók foglalkozni, náluk ez kenyérkérdés, csak az amatőr „revizionista” történészeket érdekli.
     Aztán jött a megvakíttató Kálmán király, aki nem Géza király Synadene görög királynéjától származott, hanem annak szintén görög udvarhölgyétől, éppen ezért szánták papnak. Ezt az „udvari” történészek nem tudják. Az angol nyelvű kézikönyvek, a megvakíttatási „incidens”-től eltekintve, nagy uralkodónak tartják.
     II. Endre egy csavargó volt, egyedüli jelentősége, hogy tőle kényszerítették ki 1222-ben az Arany Bullát, hét évvel később, mint a jelentéktelen angol királytól, Földnélküli Jánostól a Magna Chartát, aki Oroszlánszívű Richárdnak volt az öccse.
Nagy Lajos királyunk egyetlen jelentős tette, hogy egyetemet alapított Pécsett. Őt szólították először felségnek.
     A mohácsi II. Lajos levelet írt VIII. Henrik angol királynak, segítséget kérve a török ellen. Azt válaszolta, hogy neki is megvan a maga baja és mindenki törődjön a saját bajával. Lajos felesége, Mária királyné unokahúga volt Henrik feleségének, Caterina spanyol hercegnőnek.
     Aztán jött a svájci Argau kantonbeli Habichtsburgból származó Habsburg Rudolf gróf. Ez egy manipuláló család, mint magyar királyok felesküdtek az alkotmányra, de miközben az eskü szövegét mondták, már tudták, hogy ezt sohase fogják betartani. Mindezt tették nagyon vallásosan. Összetévesztették a vallásosságot az erkölcsösséggel.
     Zrínyi Péter és Frangepán főurakat osztrák bíróság ítélte halálra, bár nem voltak az osztrák császár alattvalói.
     Az „Életünket és vérünket...” kiáltás megrendezett jelenet volt.
    1706.február 20-án a horvát rendek zágrábi gyűlésükön 15 ezer katonát ajánlanak meg I. József királynak, a nyakavágta Zrínyi Péter unokája II. Rákóczi Ferenc által vezérelt kurucok ellen.
     II. Rákóczi Ferenc éppen Lengyelországban tartózkodott, hogy Nagy Péter orosz cárral találkozzon, amikor Károlyi Mihály gróf őse a nagymajtényi síkon letette a fegyvert. A zsarnoknak kikiáltott cár ugyanis haladóbb embernek látszott, mint a Habsburgok.
     Az emigrációban a francia király csak áltatta Rákóczit, míg aztán III. Ahmed igazi türk beyeffendi (török úriember) módjára ajánlott fel neki menedéket. A menekülő befogadása nem muzulmán, hanem ural-ajtáji szokás.
     Ekkor kezdődött a magyar várak felrobbantása. Csak az a vár kerülte ezt el, melyben a császári tábornok és családja benne lakott.
     Aztán következett a Kossuth felkelés. Szász Lóránt említi „Ülsz” c. könyvében, hogy az Egyesült Államok hivatalosai ki nem ejtették szájukon Magyarország nevét. Kossuth Lajosunkat csak a New York-i utca népe ünnepelte.
     A Kossuth emigrációt Ab-ül-Medzsid szultán Törökországa fogadta be, ami akkor egy hősi tett volt.
     A XIX. sz. ötvenes éveiben Ferenc József hivatalos látogatást tett Szentpétervárott és megkoszorúzta jótevőjének, I. Miklós cárnak a sírját, aki Nagy Katalin unokája volt.
     Deák István a New York-i Columbia Egyetem professzora említi könyvében, hogy nem találta a gonosz Zsófia főhercegnő és az általa vezetett kamarilla nyomát se.
     Jómagam attól tartok, hogy Erzsébet királynénk csak azért kedvelte a magyarokat, mert a titokzatos erő megparancsolta neki. 1854-ben a Habsburgok elvesztették a nemzetközi rokonszenvet és ekkor határozták el felosztását birtokaiknak. Ezt a csehek időben észlelték, a magyarok nem. Mi véreztünk az osztrákok Dél-Tiroljáért, holott az olaszokkal semmi bajunk nem volt. Fiumében az egyedüli és kizárólagos hivatalos nyelv az olasz volt.
     Ez után következett az I. világháború ránk nézve kedvezőtlen befejezése, melyben nagy részben mi is hibásak vagyunk. Bedőltünk a győző maszlagának és feloszlattuk a hadsereget. Törökország nem oszlatta fel, aztán keresgéltük a veszett fejsze nyelét.
     Az 1956-os felkelés alkalmából egy bíró barátom azt merészelte mondani, hogy most mi leszünk a nagyok és nem a drága csehek. Nem így történt. A bársony forradalom népének fenntartott helye van a demokráciák palotáinak szalonjaiban. Aztán elkezdték kritizálni, hogy a királyi honvédség tisztjeinek milyen hülye sapkája van? Érdekes, a francia hadsereg fövegét senki sem kritizálta. A hivatásos tisztikar vesztesége a II. világháborúban 60 %-os volt. Magyar köztisztviselők pedig kirúgják az ügyfelet a hivatalukból. Egy barátom kirúgott egy ügyfelet az irodájából az úgynevezett népi demokráciában. Mondta neki: „Ez bíróság, itt így nem lehet beszélni. Azonnal menjen ki!” egyszóval, kirúgta. Sokan milyen boldogok lennének, ha kirúgnák őket a bíróságról.
     Kritizálták, hogy hogyan bánunk a nemzeti kisebbségünkkel. A gyalázatosnak nevezett magyar felszabadítás ellenére a szlovákok ezer éven keresztül meg tudták őrizni a kultúrájukat, a skótok és az írek nem. Elkezdték a finnugor elmélettel. Sajnovics János csillagász, Budenz József latin-görög szakos tanár és Hunfalvi Pál, aki egy magyar őstörténeti kutató írásbeli jelentését megsemmisítette.
     Magyarországon 1942-ben Kállay miniszterelnök akként nyilatkozott, hogy az anyanyelv használata emberi jog és nem függ attól, hogy a szomszédos országok hogyan kezelik az ottani magyarságot.
     A magyar felszabadítás alatt „nyögő” Észak-Erdélyben és a Székelyföldön továbbra is kötelező tantárgy maradt a magyar tanítási nyelvű iskolákban a román nyelv tanulása...
     Most a romaságot akarják ránk uszítani azzal, hogy nincs roma értelmiség, pedig van, csakhogy ha egy roma orvos lesz vagy jogtudor, akkor többé nem akar hallani a romaságról. Ő magyar.
     Amikor Teleki Pál miniszterelnökünket megkérdezték, hogy mit tart a legnagyob eseménynek a magyar történelemben, válasza az volt: a csodát, hogy egyáltalán létezünk.

Élményekben gazdag táborozás
Balázs Péter tanuló


     Az idén nyáron a Palóc Társaság révén meghívást kaptam egy tíznapos honismereti táborba.
A tábor egy messzi faluban, Kevermesen volt. Mikor megérkeztünk, étellel fogadtak minket. Másnap már megkezdődött az érdekes program. A helybeli fiúk alapítottak egy madarászegyletet, mely a madarak viselkedését és szaporodását vizsgálja. Az egylet neve KMM, azaz Kevermesi Madarak és Madarászok. A csapat egyébként országos versenyen is szerepelt és kitűnő helyezést ért el. Ezt követően előadást tartottak a régi vidékről, hogy milyen volt és hogyan éltek az emberek. Három napon kirándultunk a környező városokban: Szarvason, Gyulán, Békéscsabán és voltunk a Körös-Maros Nemzeti Parkban is. A madarászok elvittek minket a közelben levő erdőbe, ahol bemutatták a növényeket, madarakat és tojásaikat. A fiúk egy könyvet is megjelentettek. Az utolsó napon egy tesztet írattak velünk a látott madártollakról, madártojásokról és a növényekről.
     Kézműves foglalkozásokon is részt vettünk, agyagoztunk, gipszeltünk, és megtanultunk kürtőskalácsot sütni, amit azóta itthon is kipróbáltunk (nagyon finom volt!). Textiliát festettünk, íjászkodtunk és a szünetekben fociztunk vagy tollaslabdáztunk. Házfelmérést végeztünk, amely nehéz feladat volt. Főként régi házakat mértünk fel. Mindenegyes ajtót, ablakot és tornácot le kellett mérnünk és jegyzetet készíteni róla.
A fiú- és a leányszállás külön épületben volt. A fiúk házában két szoba múzeum számára volt kialakítva.
     A táborlakók sok helyről érkeztek. Voltak Romániából, Szerbiából, Magyarországról és Szlovákiából. Egy napon vihar keletkezett. Kidőlt a kapu előtti fa. Mi behordtuk a kertbe, amiért dicséretet kaptunk.
     Köszönöm a Palóc Társaságnak, hogy ilyen élményekben gazdag kiránduláson vehettem részt.

Ilona nap Mohorán
avagy a testvérfaluságról

Bőhm András

     A testvér, testvériség szavak konkrét pozitív töltetet hordoznak magukban, mert e fogalmak hallatán önkéntelenül a szeretet, barátság, segítőkészség jut az eszünkbe. Nekem még inkább akkor, amikor a testvérfalu szót hallom. Talán azért, mert a testvér az akaratunkon kívül születik, míg a testvérfalut meggondolva, jószántukból választják az emberek. Választják, mert valami jót akarnak, terveznek mindkét település részére.
     Így volt ez Szklabonya és Mohora esetében is négy évvel ezelőtt, amikor a mohorai polgármester egy napon beszámolt elképzeléseiről a szklabonyai községházán. Az ötlet kézenfekvő: a Nagy Palóc Mikszáth Kálmán Szklabonyán született, felesége Mauks Ilona pedig Mohorán.


Mikszáth mellszobra Mohorán

     A mohorai Ilona napi ünneplés és a testvérfalu-kapcsolat együtt indult el és rövid idő alatt szép hagyománnyá fejlődött. Az idei rendezvényen a „tót atyafiakon” kívül sok „jó palóc” is részt vett az Ipoly innenső partjáról. Mindenki jól érezte magát. Hogyisne! Az elengedhetetlen díszes fogadtatás után bő program következett: izgalmas futballmeccs, rétessütés- és kóstoló, ebédre versenyszerűn nyolc féle gulyás. Volt istentisztelet az evangélikus templomban, óvodások kedves műsora, nívós előadás, mely az írót és feleségét hozta hozzánk közel.
Miért érdemes szólni a szép napról, miért érdemes leülni és írni róla, miért érdemes ezt tovább adni?
     Lehet, hogy másnak egy tévéműsor izgalmasabb, de abban biztos nem lesz meg a közvetlen emberi kapcsolat, a szeretetet kifejező invitálás, a kedvesség, figyelmesség, sem a közösség erejének varázslatos hatása. Kimondottan jó érzés volt tapasztalni, hogy a sok bosszúságot okozó országhatár biztosan bomlik le, hogy különböző nyelvű emberek egy közösségben akarják magukat jól érezni és egyszerre tudják lebontani az előítéletekből emelt gátakat. Hasznos volt azt tapasztalni, hogy mindezt hogyan kell csinálni. Ehhez kell ötlet, akarat, ember. De jó, ha többen tudnak együttműködni a kitűzött cél érdekében! Ki kell lépni az elszigeteltségből, kell az őszinteség, az emberi szeretet!


Mauks Ilona mellszobra Mohorán


     A mohorai példa biztató. A mi tájainkon el tudok képzelni például egy Zichy-napot augusztus 20-án vagy egy Zs. Nagy Lajos irodalmi napot... És szívesen hívnék a testvérfalunkból vendéget, ha nekünk is van testvérfalunk..., hogy örömmel együtt ünnepeljünk. Ezért érdemes összefogni és dolgozni! No, meg nem utolsó sorban a mákosrétes miatt, mert az volt a mohorai Ilona-napi rétessütőversenyen a legjobb...

Az alsósztregovai Madách-síremlék


     A Madách Könyvtár – Új folyam sorozat legfrissebb, 41. köteteként látott napvilágot Horánszky Nándor Az alsósztregovai Madách-síremlék című karcsú könyvecske, mely izgalmas olvasmány azoknak, akik Madách Imre szellemi örököseinek vallják magukat s emlékének ápolását a magukénak érzik.
     Horánszky Nándor, a szerző, annak a Horánszky Lajosnak az unokája, akinek olykor kilátástalan küzdelme árán megszületett a drámaköltő máig csodált, sokak által felkeresett és az emlékképben el nem feledhető síremléke hetven évvel ezelőtt (Rigele Alajos pozsonyi szobrászművész remek alkotása). A kötet arról szól, hogy mily sok kísérlet történt egy Madách Imréhez méltó síremlék felállítására.
     A kötet négy fejezete közül az elsőben a síremlék létrehozásának hátteréről olvashatunk idősebb dr. Horánszky Nándor ideg- és elmeorvos 1967-es írásának felhasználásával.
     A kötet gerincét az a dokumentumgyűjtemény alkotja, megközelítőleg száz oldalon, amelyek valamilyen formában, lazán vagy erősen kötődnek a kötet témájához. Beszédek, emlékbeszédek, levélváltások, több újságban megjelent írások olvashatók itt, amelyek lekötik az olvasó figyelmét, sőt levélről levélre haladva egyre izgalmasabbá válik az érdekfeszítő történet, amelynek szálai a síremlékállítást szívügyének tekintő Horánszky Lajosnál futnak össze. Az írások olvasása feledteti az olvasóval, hogy valójában dokumentumokat olvas, egyre inkább az az érzése támad, hogy ez a gyűjtemény Horánszky Lajos küzdelmes életének regénye.
     A dokumentumgyűjtemény darabjai öt téma köré csoportosíthatók. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a költő és családtagjainak újratemetési szertartását ecsetelő hátrahagyott írások a legérdekesebbek, de be kell látnunk, hogy a művészi terveket taglaló levelek is valamint a költségvetésről közölt száraz adatok mögött megbúvó tényezők is lehetnek elgondolkoztatóak.
A kripta újjáépítésének kiváltó oka, a síremlék felállításának előkészítése és megvalósítása, a hozzácsatolt számlák adatainak sokaságával már-már emberfeletti küzdelemről árulkodik. Végül a trianoni országcsonkításba bele nem nyugvó éberség kelt az olvasóban lázas érdeklődést, amikor néhány dokumentum erejéig bepillanthatunk abba az erőfeszítésbe, melynek remélt célja Alsósztregovának Magyarországhoz való visszatérése a tárgya.
     Horánszky Nándorral áttekinthetjük a Madách-síremlék felállításának történetét. Megtudjuk, hogy a fellelhető dokumentumok tanúsága szerint először az 1877-ben alakult Madách-emlékügyi bizottság kívánt szobrot állítani a költőnek s már ekkortájt cikkeztek az alsósztregovai sír szomorú állapotáról. A drámaköltő születésének centenáriuma újabb alkalmat kínált 1923-ban, hogy a Madách-hagyományápolás kérdését felmelegítsék. Ekkor Losoncon jött létre a Madách-síremlék bizottság, amelynek élére Giller János ügyvédet választották. Hét évvel később a Csehszlovák Köztársaság elnöke látogatott Alsósztregovára, koszorúzása a Madách család kriptájában újabb lökést adott az ügynek. Ennek a látogatásnak eredményeként jött létre a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság, amelynek művészeti szakosztálya egy tervezetet is elkészíttetett egy emlékmű felállításáról. Eközben Csonka-Magyarországon is folytak előkészületek – éppen Horánszky Lajos és bizalmas köre részéről – egy Madách-síremlék megalkotására. A pénztelenség azonban mindkét tervet derékba törte. Horánszky Lajosnak, a Kisfaludy Társaság tagjának azonban sok viszontagság után, elszántsága árán és a pénztelenség közepette sikerült a tervet megvalósítania a harmincas években. Az ő rendíthetetlen hite és akarata, az az alapállása, mely szerint múltunk nagyjainak emlékét mindenkor méltóképpen kell ápolni, s ő ennek az elvnek szentelte életét, végül is ez a hit és akarat diadalmaskodott, koronázta meg munkásságát.
     Egy olyan könyvet tarthat tehát kezében az olvasó, amely ennek az áldozatos cselekedetnek is emléket állít. „Az írás és a közölt dokumentumok során – olvashatjuk Horánszky Nándor, az unoka sorait – bepillantást nyerhetünk egy felelős értelmiségi réteg gondolkodásába, meggyőződhetünk az érzelmi megnyilvánulásaikkal együtt járó tenni akarásukról, cselekedeteikről és azt is láthatjuk, hogy az önzetlenség, a múlt tisztelete, a segíteni akarás és az összefogás erkölcsi parancsai mily nagy tettekre ösztönözhetnek, követendő például szolgáva az utókornak. Érezzük át, hogy az egyén tenni akarása mennyi szálon függ össze a nemzetnek és nagyjainak szolgálatával, valamint a politika nem időtálló világával. Így e kötet nemcsak eseménytörténet, kordokumentum, hanem az erkölcsi megnyilvánulásoknak egyfajta tárháza is.”
     A Függelékben a budapesti Madách-szobor törtönetéhez kapcsolódó levelek és adatok olvashatók, amelyek azonban kapcsolódnak az alsósztregovai síremlék felállításának történetéhez is.
Hasznos kiegészítője a kötetnek a Mutatók, amelyben többek között a dokumentumokban szereplő személyekről tudhatunk meg egyetsmást, a névmutató, a szakirodalom s a felhasznált periodikákról a lelőhely megjelölésével tájékozódhatunk.
     A Madách Könyvtár – Új folyam sorozatát Andor Csaba, a Madách Irodalmi Társaság elnöke szerkeszti. Köszönjük fáradozását, amelynek eredményeképpen ez a kötet is megjelenhetett. Éppen jókor: 2006-ban van 70. évfordulója az alsósztregovai Madách-síremlék felállításának. Az évforduló pedig arra figyelmezteti a Madách-hagyományápolókat napjainkban, hogy nem lanyhuló emlékápolásuk mentén a síremlék létrehozóinak, közülük is elsősorban Horánszky Lajosnak állítsanak emléket.
     Kívánom, hogy ez a könyv valamennyi Madách-tisztelőhöz eljusson s mindenkinek olyan élményt szerezzen, mint e sorok írójának!

Végső búcsú Mons. Lénár Károlytól
Kliment Éva

     Szomorúan vettük tudomásul, hogy 2005. augusztus 20-án, életének 83. évében elhunyt mons. Lénár Károly pápai káplán, nyugalmazott esperes-plébános. Temetése szülőfalujában, Inámban volt augusztus 24-én. A temetési szertartáson jelen volt Orosch János püspök, Tóth Domokos nyugalmazott püspök, de tiszteletüket tették a politikai élet vezetői is.
     A felvidéki magyarság ismét szegényebb lett egy különleges személyiséggel. A Jó Pásztor Alapítvány elnökét, számos kitüntetés birtokosát, Lénár atyát nem kell senkinek sem bemutatni, mindannyian ismertük és csodáltuk kitartását, fáradhatatlan munkálkodását, ahogyan a keresztény magyarság érdekeit képviselte. Soha ne adta fel, hogy kiesdekeljen egy magyar ajkú és magyar szívű püspököt, fáradhatatlanul imádkozott és mindenkit buzdított, még akkor is, ha reménytelennek látszott. Erőt, bátorságot adott azoknak is, akik már feladták, hogy egyszer magyar főpásztora legyen népünknek.
     „Pap vagy te mindörökké...” Lénár atya komolyan vette ezeket a szavakat, mert pap volt Ő a börtönben töltött évek alatt, a kényszermunka idején, de nyugdíjas éveiben sem tudott pihenni. Mindannyiunknak példát mutatott arra, hogyan kell a „Szent István által felállított keresztbe belekapaszkodni és akkor nem győzhet le minket senki.”
     Emlékét megőrizni akkor tudjuk igazán, ha erőt merítve példamutatásából kitartóan folytatjuk munkálkodását és hűek maradunk azokhoz a szavakhoz, amelyeket egyik levelében írt: „A Római Katolikus Egyház épületét, Krisztus Titokzatos Testét különböző színű nemzetek alkotják: fekete bőrűek, sárga bőrűek, fehérek, ferdeszeműek stb... Nem akarok a jogra hivatkozni, minden nemzetnek egyforma joga van az Egyház kebelén belül, de inkább azt mondom: minden nemzetnek egyformán kell szeretnie a másikat.” Tisztelet emlékének!

Tagtársunk, Hahn József hosszan tartó betegség után eltávozott az élők sorából.

Emlékét megőrizzük!

     A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Széchenyi István születésnapján vehette át HRUBÍK BÉLA a Széchenyi-díjat. A rangos kitüntetést 1991 óta adományozza oda a Széchenyi Társaság azoknak, akik a kultúra és az oktatás valamint a gazdaság terén egyéni teljesítményükkel nagyban hozzájárultak a magyar nemzeti kultúra értékeinek megőrzéséhez. Béla tagtársunk kitüntetésének a Palóc Társaság is örül, további munkájához jó egészséget, erőt, kitartást és sok sikert kívánunk!

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár * Munkatárs: RNDr. Balázs Péter
991 22 Olováry (Óvár) 132., Szlovákia, +fax: 047 / 48 79 115
Villámposta: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
Honlap: www.paloctarsasag.real-net.sk