„Itt élned, halnod kell!”

J Ó  P A L Ó C O K

A Palóc Társaság hírmondója
2006. III. negyedév

 


WASS ALBERT

A láthatatlan lobogó

Konok hűséggel hordozom
az úttalan bozótokon
Seb a vállam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom!
És fogcsikorgatva hirdetem:
nem ért véget a küzdelem,
mert markomban még itt a szó,
a láthatatlan lobogó.
Ereklyém, kincsem, egyverem,
magasra tartom s lengetem.
 


   Új helyszínen az ÖNT

   Tíz év után mertünk változtatni az Örökség Népfőiskolai Táborunk helyszínén. A régi, az ipolysági helyszínekkel egy baj volt: a szolgáltatás színvonalában maradtak alul. A sokágyas, kezdetben emeletes ágyas szobák, elhasználódott matracok, néhol kellemetlen bűz, a lerobbant zuhanyozók, az állandóan folydogáló vagy egyáltalán nem folyó vécék stb., évről évre visszatérő kellemetlenségek voltak. Mégis: tapasztalatunk és az igénybevevők véleménye szerint jó volt Ipolyságon eltölteni egy hetet azoknak, akiket érdekel magyar ősmúltunk. További, magyarázkodást is előidéző, elnézést eredményező bosszantó hiányosságok (lásd az étkezések ügyét!) okoztak nem egyszer fejfájást a szervezőnek. Mégis: jó volt Ságon együtt lenni. Hogyne lett volna jó, mikor nem az előforduló kellemetlenségekért tértek vissza törzslátogatóink és jöttek mindig újak is, hanem a kitűnő előadók és nagyszerű előadások vonzották őket, vagyis magyar örökségünk alapos megismerésének vágya legyőzte a hiányosságokat.


   Udvardon – ez az Érsekújvár szomszédságában fekvő nagyközség adott otthont a XI. Örökség Népfőiskolai Tábornak – elfogadható körülmények fogadták a résztvevőket. A középiskola kollégiumának négyágyas szobái, a tiszta mosdó, zuhanyozó és vécé – igaz, mindezért a negyedik emeletre kellett lépcsőzni. A nagyjából zajmentes, tágas előadóterem, ahol mindennek volt elegendő helye: kiállításnak, könyveknek, segédeszközöknek, még sokkal több résztvevőnek is lett volna..., a kollégiumi konyhai koszttal is elégedettek lehettünk, jóízű volt és bőséges.


   Az Udvardi Községi Hivatal is kegyeibe fogadta a XI. ÖNT-öt. Kusý Károly alpolgármester testvéri szeretettel köszöntötte a résztvevőket a megnyitón, majd helytörténeti sétára hívott mindenkit. Ennek során a község nevezetességeit: a katolikus templomot, a hősök emlékművét, a kitelepítettek emlékhelyét, a Kálváriát stb. ismerhettük meg. A séta után a községi hivatal dísztermében szem-szájnak tetsző fogadást adott a tiszteletünkre. Jó benyomást tett ránk ez a vendégszeretet, a segítőkészség, amely a kollégium vezetése részéről sem hiányzott. Židík László úr és munkatársainak igyekezete kényelmünket és otthonérzetünket szolgálta – köszönet érte.
   A XI. ÖNT műsora a megszokott magas színvonalon valósult meg. Meghívott és meghívásunkat elfogadó előadóink közül egyedül Bakay Kornél professzor úr nem érkezett meg, így mindnyájunk sajnálatára elmaradt előadása. A műsor július 3-án Szántai Lajos történész előadásával indult. Előadása – A déli harangszótól a Magyar Szent Koronáig főcímmel Hunyadi János és Mátyás király történelmi tetteit elemezte, amelynek időszerűségét a nándorfehérvári győzelem 550. évfordulója adta. Kiss Dénes költő az idén napvilágot látott J.Browing-kötethez írt előszót és ugyancsak az etruszk-magyar kapcsolatot taglaló kötethez is. Ezekről ismerhettük meg véleményét A magyar költészet és az Ősi kapocs címmel megtartott előadásában.


Tábori László

Tábori László keletkutató ezúttal a párthus és hun koronázásokat hasonlította össze, megállapítván azok egybevágóságát.


Kiss Irén és Técsi Zita a kiállítás megnyitóján

Kiss Irén kultúrtörténész Hérodotos tanait vetette össze a tordosi kultúrával. A rovásírással kapcsolatban két előadás is elhangzott. Záhonyi András a székely-magyar rovásírás ősi kapcsolatait tette vizsgálódásai központjába, Friedrich Klára és Szakács Gábor a rovásírás feltételezett jelképrendszeréről értekezett.


Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásszakértők

Mint mindig, most is nagy érdeklődés előzte meg Pap Gábor művészettörténész előadását, amely a képírásról szólt kezdve a szkítáktól egészen napjainkig. Géczy Gábor egyetemi tanár a Kárpát-medence szakrális helyeit vette sorra. A Szent Korona és a magyar történelem nagy személyiségei közti kapcsolatról elmélkedett Kocsis István író. Napjainkban izgalmas témát választott előadásának az újkígyósi Harangozó Imre néprajzkutató, mégpedig a természet, műveltség és közösség egymást erősítő kapcsolatát vizsgálta az ezredforduló szorításában. Egy másik néprajzkutató, Szelestey László a magyar népművészetben gyakori Boldogasszony-ábrázolásokat ismertette vetítettképes előadásában.
   Ki hitte volna, hogy a magyarság őshazáját kutató Kőrösi Csoma Sándorról is lehet még újat mondani? Ezzel próbálkozott meg Bíró József. Kit ne érdekelne az ország, a saját haza gazdasági helyzete, hiszen valamennyiünk életszínvonala a tét. Csath Magdolna közgazdász egyetemi tanár okfejtésére , vagyis a magyar gazdaság helyzete és a parlamenti választások utáni esélyekre sokan voltak kíváncsiak. A tanárnőt gyűrűbe fogták és csakúgy záporoztak hozzá a kérdések.
   Mindennapjaink időszerő kérdéseire kereste a választ Tarics Péter külpolitikai újságíró. 50 évvel ezelőtt rengette meg az örökkévalónak hirdetett világot a magyar forradalom és szabadságharc. Az 1956-os évforduló alkalmából Wittner Mária halálraítélt, később tizenhárom évet börtönben töltött szabadságharcos idézte fel a forradalom ragyogó napjait, a könyörtelen megtorlást, és a napjainkig tartó kitaszítottságot, mert újból azok és utódaik vannak hatalmon, akik 1956-ot elfojtották, most kisajátítják, akárcsak az ország gazdagságát. „Ezekkel én együtt ünnepelni nem fogok!” – jelentette ki Wittner Mária, aki ma országgyűlési képviselő. 1956 hangsúlyt kapott az esti kiegészítő műsorokban is. Fekete Pál, szegedi ötvenhatos forradalmár az átélt történelmi esemény résztvevőjeként 56-nak a világra gyakorolt hatásáról, az ezt megelőző eseményekről és a következményekről mesélt élményszerűen, mégis tárgyilagosan és szakértelemmel. Jónás Csaba és Tarics Péter előadóművészek műsora is – 1956, Te csillag! – a magyar népnek a szabadságért és függetlenségért vívott harcának állított emléket.


Jónás Csaba és Tarics Péter 1956-os emlékműsora


Zsapka Attila zeneszerző, énekes

Az udvardi Zsapka Attila zeneszerző, énekes a felvidéki magyar költők megzenésített verseinek előadásával férkőzött a hallgatók szívébe. Volt még egy érdekességszámba menő műsora a XI. ÖNT-nek, ez pedig egy képzőművészeti kiállítás volt. A kiállító Técsi Zita tizenhárom éves kislány, akinek csodálatos mesevilága a magyarság múltjából táplálkozik, ezért értelemszerűen a jövőnek szól.
   Nem maradt el a honismereti kirándulás sem. Sőt kettő is megvalósult. Az egyik Andódon, Szímőn, Felsőszelin át vezetett Deákiig illetve vissza Udvardra. A jó előkészítésnek hála mindenütt vártak ránk a helyiek, kedvesen fogadták csoportunkat. Andódon Czuczor Gergely emlékmúzeumát, Szímőn Jedlik Ányosét kerestük fel és helyeztük el koszorúnkat a nagy személyiségek szobránál. Felsőszein a Palóc Társaság tagja, Oros László birodalmát vettük birtokunkba. A BIBLIOTHECA PRO PATRIA tagtársunk lelkesedésének, szakértelmének s nem csekély áldozatkészségének köszönheti létét. Deákiban a Halotti Beszéd lelőhelyén álltunk meg.


A deáki templom

A szombati honismereti túra első állomása Csúz volt, ahol Erzsike néni kitörő kedvességgel mesélt a kastély megmentőjéről, a KT kiadó nemrégen elhunyt igazgatójáról, Szénássy Árpádról és az általa teremtett értékekről. Búcson Szigeti János parlamenti képviselő, polgármester volt szíves vendéglátónk, aki miután itallal, harapnivalóval is megkínált bennünket, falunéző sétára hívott. Hát volt mit megmutatni, megnézni! Virten Baróti Szabó Dávid sírját álltuk körbe, és Kovács Dénes, az ÖNT legmesszebbről, a székelyföldi Csíkrákosról érkezett résztvevője helyezte el koszorúnkat a síremléken. Komáromban Tarics Péter vállalta a város múltjának és jelenének a bemutatását. Nem volt könnyű feladat! A rövidre szabott idő ellenére együtt fújtuk a huszárral a Klapka téren, hogy „Fel, fel vitézek a csatára!”


A komáromi városháza a huszárral és Klapka György szobrával

A huszár a városháza toironyablakából fújja a közismert nótát. V. László emlékművét és az aradi vértanúk emlékművét is felkerestük, jártunk a Selye János Egyetem udvarán, az Európa Udvarban és Jókai Mór előtt is fejet hajtottunk. A martosi tájház és víg kedélyű gondnoka szívünkbe zárta magát. Az ógyallai csillagdába nem jutottunk ugyan be – pedig megbeszéltük felelősével ! - , létrehozója sírjánál viszont megemlékeztünk róla.
   A XI. ÖNT sikeres megvalósításáért sokan fáradoztak. Nevüket fel nem sorolva köszönjük nekik áldozatkész munkájukat. Ez a segíteni, tenniakarás, ez az önzetlen támogatás nagy erőtartaléka a következő Örökség Népfőiskolai Táboroknak.

   Végül részlet egy levélből: „Azóta is naponta gondolok az ott töltött napokra, amit nem adnék semmi pénzért. Próbálom az ismerőseimnek elmondani, szerencsére sokat jegyzeteltem. Nagyon szép és értékes előadások voltak, megvette a lányom Pap Gábor Kiálts tele torokkal” c. könyvét, én meg a „Holt árok” címűt, most már mindent tisztán látunk, olvassuk és ez az állandó téma nálunk. Ez az igazság! Még a két magyar iskolát végzett lányunkat is nagyon érdekli. Az egyik most jött haza 2 hétre Angliából. Kedves Uram, megvettük az Arvisura két kötetét tavaly... otthon döbbentem rá, innen van a késztetés, a nagy jóakarat. A jó Isten adott erőt, képességet erre a szent és nagyszerű feladat teljesítésére és Önre bízta az elnöki tisztséget. Hisz az igaz magyarok a székelyek és a palócok. Hála Istennek, úgy érzem, mi is közéjük tartozunk. Én is fájlalom, hogy a mieink közül különböző okok miatt lemaradtak. Pedig sok jó magyar van itt még. Hiányolom, sajnálom a kevés információt, legközelebb jobban odafigyelek, nem is tudtam róla én sem....”


 

HÍD A RÉGIÓK KÖZÖTT

A Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok szövetségének (KITÁSZ) XV. Vándorgyűléséről

Az esztergomi Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola adott otthont a KITÁSZ vándorgyűlésének, amely július 13 – 16. között zajlott. Küldöttek érkeztek az egész Kárpáthaza területéről, de legtöbben – érthetően – a csonka országból.

A valójában két és fél napba sűrített műsor – nem túlzás! – megviselte a résztvevőket. Nem kevesebb, mint 26 előadó szerette volna megosztani véleményét, gondolatait a résztvevőkkel. A kísérlet azonban a feszített rend(etlenség) miatt meghiúsult. Kiragadva egy példát: a Muraközből érkezett Kolláth Anna előadását annak ellenére nem sikerült megérteni, hogy kivetítőt is használt. Oly nagy mérvű hadarással adta elő mondanivalója kisebbik részét (a nagyobbikra már idő nem maradt!), hogy bekerülhetett volna a rekordok könyvébe! Kár érte, mert a téma húsba vágó: a szórvány magyarság megmaradási esélye volt.

Igazán bosszantó volt (mind az elnöklőnek, mind az előadónak kellemetlen), hogy szinte majd minden előadóba „bele kellett fojtani a szót”, azaz az elnöklő hol udvariasan, hol meg már durván szólt az előadóra, hogy fejezze már be az előadást. S a hallgatóság? Tudomásul vette az intést, vagy morajlott, mindenesetre a lényeg, az előadás lényege elsikkadt s az ingerültség fokozódott.

Csúcsát a péntek késő délutáni közgyűlésen érte el. A szervezők amúgy is nagyon rövid időt szántak rá: 17-től 19 óráig. De mert soha nem kezdődött még (most éppen a csúszó előadások miatt) gyűlés pontos időben, ez megbosszulta magát. Soha ilyen forró hangulatú, ideges légkörű, személyeskedő közgyűlésen nem vettünk részt! A napirendnek a felén ha sikerült túljutni: beszámolókon, munkaterv-ismertetésen. A hozzászólók véleményüket nem fejthették ki, a tervhez nem fűzhettek javaslatokat, a szervezetek tevékenységének, a kapcsolatok ápolásának kérdéseire s a cégbírósági jelentés megszavazására időhiány miatt már nem kerülhetett sor, hiszen 19 órakor orgonahangversenyre várták a vándorgyűlés résztvevőit a Bazilikába. A tiszteletbeli elnök ezért a hangverseny utánra napolta el a közgyűlést, amiből persze nem lett semmi. Nem lett semmi másnap sem, mert a zsúfolt szombat délelőttön még újabb kilenc meghívott előadó várta, hogy megtarthassa (elhadarhassa) előadását. Délben átsétálva a Mária-Valérián már Párkányban vártuk, hogy kapjunk ebédet, de a csigalassú felszolgálás miatt erre csak két óra felé került sor. Így aztán a délutáni felvidéki irodalmi kirándulás mindenegyes helyszínére óriási késéssel érkeztünk (visszaélve fogadóink türelmével és utaskísérőnk jó hírnevét csorbítva). A közgyűlés befejezését az éjszakai visszaérkezés újból meghiúsította. Vasárnap sem kerülhetett rá sor, hiszen a délelőtt minden perce lekötött volt (hosszú, fárasztó gyaloglás a hegyoldali Babits-emlékházhoz, majd vissza a Keresztény Múzeumba). Ebéd után pedig a küldöttek már szállingóztak hazafelé... A közgyűlés befejezése nélkül (ki-ki vérmérséklete szerint derűsen vagy morcosan, haragosan) váltunk el.

Az idő múlásával az ejtett sebek, a vélt vagy kreált sérelmek behegednek, tompulnak. A KITÁSZ közhasznú szervezet, ez azzal jár, hogy évente közhasznúsági jelentést kell készítenie a cégbíróság számára. Jelentés pedig nincs! A vezetőségnek az év végéig lépnie kell. A KITÁSZ-ra szükség van – ez nem kétségs! A szükség pedig nagy úr. A megválasztott vezetőknek kötelességük, hogy orvosolják a hibát, félre tegyenek minden személyeskedést, messzebbre lássanak orruknál, egyéni ambíciójuknál. Tisztázni kell, hogy mely szervezetek tagjai a KITÁSZ-nak. Nem elég nyilvántartást vezetni, ellenőrizni is kell s rendszeresen, hogy melyek fizettek, melyek nem tagdíjat (ez az elszakított területeken működő szervezetek esetében egyezer forint). A nem fizetőket felszólítani, a régen nem fizetőket és a felszólítás ellenére sem fizetőket törölni a lajstromból. A fizető tagszervezeteket meghívni a vándorgyűlés folytatására illetve befejezésére. A megjelentek számából megállapítható az érvényesség. A nagyon távoli szervezetek, ha a távolság vagy útiköltség miatt nem tudnak eleget tenni a meghívásnak, számukra a jelentés anyagát írásban (levélben vagy villámlevélben) kell elküldeni. Elfogadó vagy elutasító szavazatukat ugyancsak írásban küldhetik el a vezetőségnek, amely összesít és megállapít, és pontot tesz az ügy végére.

Hozzálát a következő évi vándorgyűlés alapos, körültekintő előkészítéséhez. Ebbe a munkába be kell vonni a tagszervezeteket, de nem szabad megengedni, hogy valamely szervezet akarata elsöpörje a többiét (ahogy az történt az idei kudarcízű felvidéki túrán a Muravidék szervezésének következtében). Oldani kell azt a feszültséget, ami a tervezett előadások dömpingjét illeti. Még egyszer nem fordulhat elő, hogy az előadók tömege miatt a tagszervezetek lélegzetvételhez se jussanak! A vándorgyűlés a tagszervezetek találkozó helye: elegendő időt kell számukra biztosítani, hogy ismerkedjenek egymással, bemutassák tevékenységüket, elpanaszolják bajukat, megosszák örömüket. Így elérhető, hogy a tagszervezetek és a központ között állandó, élő kapcsolat létesüljön és tartsa össze, fogja össze őket. Nem elég az évenkénti egyszeri találkozás lehetőségének biztosítása (különösen nem, ha az is előadások hallgatásában merül ki), szükség van állandó kapcsolat működtetésére. Ezt jelentheti a nyomtatott formájú Hírvivő, amely körülményektől függően juthat el a tagszervezetekhez: világhálón vagy hagyományos postai úton. A működtetést szolgálják a tagdíjak, a pályázatok és esetenként a támogatók. A vezetőség dolga, hogy mindhárom sikeres biztosítására legyen gondja. Ha ezt nem teszi (kibúvót mindig találni), akkor méltatlan a tisztségére. A különböző forrású, eredetű támogatások együtt biztosítják, hogy a KITÁSZ teljesítse küldetését: a Kárpát-medencében tevékenykedő magyar irodalmi társaságokat összefogja, munkájukat elősegítse, kapcsolataikat erősítse, mert a tagszervezetek száma, léte, eredményes működése, munkájuk sugárzó hatása környezetükre a KITÁSZ mint irodalomnépszerűsítő, irodalmi hagyományápoló és szervező központ jelentőségét és létjogosultságát bizonyítja.


VÍZBE VESZŐ NYOMOKON
 

Baranyai Júlia könyvének címe szolgált ihletésül.amikor mi, felvidékiek Délvidékre készülődtünk ottani magyar testvéreinkhez. A könyv a Drávaszög múltját, a neves elődök utókorra hagyott emlékét, a ma emberének sorsát ismerteti meg az olvasókkal úgy, ahogy azt az író a múlt század hetvenes éveiben látta. Utunk során Bácska és Bánát néhány nevezetes emlékét is felkerestük. Utasaink közül sokan most jártak először a délvidéki magyarok földjén.

Érintve Szekszárdot, betértünk az egyik híres pincegazdaság pincéjébe. Maga a tulajdonos, Vesztergombi Ferenc fogadott bennünket s mutatta be borászatát, miközben sorra kóstoltatta velünk a finomabbnál finomabb szekszárdi borokat.

A mohácsi Nemzeti Történelmi Emlékhelyen megemlékeztünk a nándorfehérvári győzelem 550. és a mohácsi csata 480. évfordulójáról is. Zökkenőmentesen gurultunk át a magyar-horvát országhatáron és máris megérkeztünk Pélmonostorra, ahol a Magyar Egyesületek Szövetsége központjában volt két éjjel is a szállásunk. Sipos Tündeék megismertették velünk a MESZ munkáját, mi meg irigykedtünk rájuk, amiért nekik már székházuk, tanyájuk is van, pedig alig két-három éve alakultak meg, nálunk a Felvidéken a Palóc Társaságnak például, bár tizenhét éve működik, mégsincs tanyája... Az irigység azonban hamar tovaszállt belőlünk, amikor megértettük, hogy a délvidéki magyar szervezetek mennyire széttagoltak, egymás ellenfelei aszerint, hogy melyik politikai irányzat kegyeit keresik...

Másnap Kelet-Szlavónia központjával, Eszékkel kezdtük az ismerkedést. A rétfalui Magyar Házat kerestük, de úgy eltévedtünk a sok kanyargós úton, hogy egy jólélek Ferencz Lászlónak kellett bennünket megtalálnia, megérezvén eltévedésünk tényét. A Magyar Házban aztán meleg szeretettel, enni- és innivalóval fogadott bennünket Gíber János, Sipos János meg a háznépe.

Eszék látnivalóinak megtekintése után Harasztiba siettünk, ahol Szenn Péter és családja már várt bennünket a lekészlak udvarán. A református templom szinte rombadőlt a jugoszláv háborúban, mára azonban eltüntették a sebeket, lassan eredeti formájában megújulva várja a híveket. A lelkész úr és haraszti magyar közössége is bízik a jövőben, mert bízik Istenben, ezért hihetetlen akarattal szolgálják a magyar jövőt. Ottjártunkkor éppen egy kétszáz fős gyermektábor előkészületeibe csöppentünk, mégis nem sajnáltak ránk időt szakítani, sőt helyi finomságokkal is traktáltak bennünket.


Közös kép a kórógyi ref. templomban Kanalas János lelkész úrral és Lebár Lajos ny. tanárral

Kórógy felé gurulva Szentlászlón is sok teljesen rombadőlt házat láttunk, mint a háború tragikus emlékeit. Kórógyon Kanalas János lelkész volt a házigazdánk, aki keresetlen szavakkal mesélt a kórógyiakat ért sérelemről és az újjáépítésről. A háborús emlékek felidézésében segített neki Lebár János nyugalmazott tanár és Birike néni, aki egy szép népballadával is megajándékozott minket. A lelkész úr vendégmarasztaló szilvapálinkával is sűrűn megkínálta társaságunkat, de hiába, tovább kellett utaznunk, mert várták csoportunkat Csúzán. A híres Kopácsi-réten keskeny úton vitt át az utunk, sőt még egy kétséges hídon teherbíró próbát is átéltünk, de utasai nélkül simán átgurult rajta autóbuszunk, így napnyugta előtt befutottunk Csúzára. Mindenkiről csurgott a víz, mégis türelmesen meghallgattuk Dékány Zsuzsika nyugdíjas tanárnő ismertetését a csúzaiakról, a faluról. Aztán a templomukat néztük meg Varga György lelkész kíséretében, majd a temetőben Ács Gedeon sírjára helyeztünk koszorút. Ő Kossuth íródeákjaként követte urátAmerikába, majd onnan hazatérve lett faluja mindenese.

A napot a szomszéd faluban fejeztük be. Vörösmarton éppen összetalálkozva Bisztricán Hajnalkával, ottani kísérőnkkel, először a katolikus temetőbe sétáltunk, ahol a Vízbe vesző nyomokon c. könyv írója, a szigorú tanárnő, Baranyai Júlia nyugszik. Rá emlékezve tettük le sírján a koszorúnkat. Az ő idejében még megtelt gyermekekkel a vörösmarti magyar iskola, ma már horvát tagozata is van, kevés a magyar tanára, ezért magyarul nem tudó horvátok is tanítanak benne... A szomorú hangulaton a vörösmarti pincesoron elfogyasztott kiadós vegyespörkölt vacsora lendített egy nagyot, de az is lehet, hogy a lösztalajon termett szőlőbor.

Mielőtt Kiskőszegnél átmentünk volna a Duna hídján Bácskába (amely most Szerbia része), felkapaszkodtunk a kilátóhoz, ahonnan belátni az egész tájat, közepén egy ezüstszalaggal, a Dunával. Egyik zugában a Ferenc József-zsilipet is felfedeztük (nagy-magyarországi emlék ez is).
Zomborba érve dr. Karcher Erzsébet sietett elénk, aki a zombori Magyar Polgári Kaszinóba kísért. Itt Cirkl Rudolf mesélt a városról, a zombori magyarok művelődési életéről. A ligetes, fasoros város patinás épületei a magyar múltat idézik, az utcán azonban inkább csak szerb beszédet hallani. Schweidel József aradi vértanú szülőházán nincs emléktábla, azt a kaszinó udvari falán őrzik a zombori magyarok.

Délvidék legnagyobb búcsújáró helye Doroszlón található. A szerb gondnok látván közeledésünket türelemre intett s kapun kívülre tessékelt. Nem értettük, már-már megsértődtünk emiatt, aztán virágba borultak a szívek: megszólaltak a kéttornyú templom harangjai – így, harangszóval fogadott bennünket a Mária-kegyhely! Gondozott parkjában rendben, tiszták a stációképek, oltárfestményein éppen dolgoztak az alkotók, a Szentkút vize mindnyájunk szomját oltotta (valamikor egy vak lány itt nyerte vissza látását a kút vizétől).


Bács vára

Érdemes volt egy kis kitérőt tenni azért, hogy Bács királyi várát is lássuk. Nádas, mocsaras hely kiemelkedésén trónol, s romjaiban is pompás látvány, nagyságról és méltóságról árulkodik több százév múltán is... Gazdag múltunkban merengtünk s énekeltünk (jó volt, jó lesz magyarnak lenni...), míg Újvidékre értünk. Nagy Margit a vajdasági pedagógusok nagyasszonya és Matuska Márton író jött elénk a megbeszélt helyre, hogy nyomban Zsablyára hajtsunk. Matuska Márton az író, aki először merte nyilvánosságra hozni, hogy milyen kegyetlenkedések történtek a magyarokkal szemben a Délvidéken, és hogy azért végeztek ki embereket a szerbek, mert magyarok voltak. Ezekről beszélt a mikrofonba Zsablyáig. Ott várt bennünket a legmegdöbbentőbb élmény: az egykori magyar kivégzések áldozatairól máig nem beszélnek, bozótos, gazos elföldelésük helyén bóklásztunk, lépdeltünk egy akácból tákolt feszületig, amelyet a „temetőben” állítottak a bátrabb magyarok. Meddig áll ott vad szederinda, csalánerdő, száraz kóró, akáccserjék ölelésében? Kukoricatábla és gyümölcsös szorításában évről évre el-elszántanak a rég nem használt temetőből egy-egy sávot. Ki mond értük imát? Mikor szól értük a lélekharang? Mikor kapják meg végre és hol a végtisztességet az ártatlan áldozatok?
   Az éjszakát Újvidéken a magyar pedagógusok központjában töltöttük. Másnap a péterváradi erődítményt foglaltuk el, aztán Alsóelemériben álltunk meg, ahol Kecskés István újságíró mutatta meg nekünk Kiss Ernő aradi vértanú nyughelyét. Láss csodát! Az altábornagy kései utódával foghattunk kezet, aki családostul látogatott ide éppen most (akkor várta első gyermeke születését)! Mi tagadás: a templom is megérne egy misét, állaga rohamosan romlik, igaz, ma már nem akad magyar, kiért misézni kellene Elemériben!
Aracs, a délvidéki magyarság jelképes helye következett volna, de több kilométeres gyalogos elérését a július forró napsütés miatt, autóbuszos megközelítését a poros mezei út miatt nem vállalhattuk – helyi kísérőnk tanácsára. Ez a kudarc a délvidéki út egyetlen, mondhatni fájó állomása. A rossz érzés azonban nem tartott sokáig, hiszen Óbecsén rövid városnéző sétára megállva, meglepő látványban részesültünk. A városházán büszkén lobogott a magyar nemzeti lobogó is a szerb mellett! Egy többemeletes épület negyedik emeletéről pedig lakodalmas muzsika szólt a szélrózsa minden irányában. Ott ért a második meglepetés: Refkovics Ervin hivatásos vőféllyel, régebbi zentai ismerősünkkel hozott össze a szerencse. Meg is örökítettük a találkozást! Egyeseket közülünk még lagzis édességekkel is feltarisznyáltak.
   Szinte lakodalmas hangulatban érkeztünk meg Adára, ahol a nagycsaládosok elnöke, Krizsán V. Vilmos várt bennünket. Városnéző sétánk során megkoszorúztuk az adai születésű Szarvas Gábor nyelvész szobrát, majd zentai szálláshelyünkre hajtottunk, hogy másnap visszatérjünk Adára, ahol a nagycsaládosok vajdasági találkozóján vettünk részt. Női és férfi csapatunk is beállt a kötélhúzó versenybe, de végül alulmaradtunk a bácskossuthfalvaiakkal szemben. Viszont pihenéssel, szórakozással tölthettük az egész vasárnapot.
   Szükség is volt rá! Zentai sétánkon ugyanis, amelyen Dvorszky Péter szegődött mellénk kísérőnek, mielőtt városnézésre indultunk volna, szíves vendéglátásban részesítettek bennünket a TINCSE (Tiszaparti Nagycsaládosok Egyesülete) otthonában. A zentai csata emlékművéhez érve egy keletkező háztűzre lettünk figyelmesek. Utastársaink derekasan kivették részüket a tűzoltásból, Straub Tamás még bokarepedést is szenvedett (tettéért még aznap az önkéntes tűzoltó egyesület emlékéremmel tüntette ki Bácstopolyán ! ).

Bácstopolyához egyébként kellemetlen emlék fűz. Itt akartak megállapodásunk ellenére jócskán megsarcolni bennünket étkezésért, szállásért, de ellenálltunk, inkább lemondtuk a szállást. Nagy hirtelen Szabadkán sikerült éjjeli szálláshelyet találnunk a topolyai helyett, Sutus Áron mentőangyalunk révén.


 Kossuth Lajos szobra Bácskossthfalván

Szabadkára érkezésünk előtt azonban még Bácskossuthfalvára vitt utunk, ahol ismét baráti szeretet s terített asztal várt bennünket. Fazekas Róbert polgármester úr mutatta be falujának sok érdekességét, még egy művésztelepre is elkísért, ahol Európa több országából érkezett festőművészek és szobrászok alkotnak nyaranta. A nagyközségről azt tudtuk eddig, hogy Mikszáth Kálmán egy itteni megtörtént eset alapján írta meg A Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényét.
Szabadkán aztán Sutus Áron barátunk oldalán jártuk be a várost, néztük meg a városházát, kiállítást a horvát népviseletről és tornyából az alattunk elterülő várost. Este jóízűen kortyolgattuk a Jeleň nevű kitűnő sört, délelőtt pedig gyönyörködtünk a magyar szecesszió jegyeit hordozó épületekben, majd bensőséges kis ünnepség keretében megkoszorúztuk Kosztolányi Dezső emléktábláját egykori gimnáziuma falán.
   Még Palicsfürdőn sétáltunk egyet, majd a szerb-magyar határon várakoztattak meg türelmünket próbára téve. Azonban Délvidékünket járva annyi felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk, hogy jókedvünket már nem lehetett elvenni. Szegedre érve pedig Szalai Anikó várt ránk, hogy egy tiszaparti vendéglő teraszán szegedi halászlé és túróscsusza fogyasztása közben gondoljunk vissza a délvidéki magyar testvéreinknél tett élménydús látogatásunkra.


Szegedi halászlé Szegeden!

Sorok egy levélből: „... szeretnénk megköszönni, hogy részt vehettünk a délvidéki körúton. Rájöttem, hogy a magyarságon a politikai elit és hőzöngő magyarkodás nem segít. Ehhez az egész magyar politikumnak meg kellene tisztulnia. Az úton láttam meg, hogy minden kis helyi magyar közösség egy-egy külön küzdelmet folytat a fennmaradásért, a problámát központi intézkedésekkel gyógyítani nem, csak tompítani lehet. Kirándulásunk egy nemzeti zarándoklatnak is felfogható, hisz ezen, és hasonló utakkal vérkeringést viszünk a kárpáti magyarság zsibbadó tagjaiba, megemlékezéseinkkel, a Palóc Társaság kis koszorúival jelezzük, megvan még a magyarság, védi állásait. Úgy gondolom, Ön ezt teszi, és ezzel példát mutat. Nem hihetjük azt, ha a határontúli területek magyarjai fogyatkoznak, a határon belüliek megmaradnak. Ezek a hatások, ha nem teszünk ellene, begyűrűznek Kismagyarországra is, hiába álmodozunk azon, hogy nem így lesz. Úgy gondolom, hogy minden magyart meg kell védeni. Nem az a fontos, kié a politikai hatalom, a magyar birtok és a tulajdon a fontos. Meg kell védeni a kis magyar állásokat, segíteni őket a megmaradásban. Ebben Önök példát mutatnak. A magyar közösségeknek kell segíteni egymást, más úgysem segít rajtunk a Jó Istenen kívül...”


E l f o g y ó b a n . . .

Vészhelyzet van! Okait kereshetjük külső tényezőkben, a politika boszorkánykonyháján, ostoba megnyilvánulásokban és sok-sok okot tudnánk még felsorolni. Nem tesszük, már sokszor megtettük. Ki-ki vizsgálja meg saját lelkiismerete szerint és vonja le a következtetést!

Megtörtént, hogy ötven alá csökkent a magyar tanítási nyelvű alapiskola első osztályába beíratott, a 2006-2007-es tanévet első osztályban megkezdő gyermekek száma. A Nagykürtösi járásban tengődve létező magyar iskolák száma még kilenc ugyan, de tanulói létszáma évről évre fogy. Jelenleg ötszázötvenkilenc. Ebből az elsősök száma 49, amely így oszlik meg az iskolák között: Ipolybalogon 17, Ipolynyéken 14, Csábon és Lukanényén 4 – 4, Ipolyvarbón, Inámban és Óvárban 3 – 3, Kelenyében 1, Ipolyhídvégen egy sem.

Vészhelyzet állott elő annak ellenére, hogy soha ennyi zámogatást nem kaptak a gyermeküket magyar iskolába járató szülők! Rendszeres támogatásban részesülnek a magyar kedvezménytörvény alapján a Pázmány Péter Alapítványtól, mégpedig gyermekenként 2500.- forintnak megfelelő korona értékében a tanszervásárlást illetően, 20 000.- forintnyi koronaértékben pedig egyéb, többek között szociális támogatásban is. Az említett támogatások felhasználásáról a szülőknek szövetségük keretében kell dönteniük.

A Rákóczi Szövetség alapítványa (CSSZMKA), az Apáczai Közalapítvány több alkalommal járult hozzá a magyar iskolák felszereltségének javításához (rollók, iskolarádió, iskolapadok és székek, segédeszközök, számítógépek stb. vásárlása igény szerint).

Nemcsak a magyar iskolák, hanem már az óvodák is részesültek hasonló támogatásban. Csak az idei tanévkezdéskor 600.- szlovák korona értékű étkezési hozzájárulást vehettek át azok a szülők, akiknek gyermeke most lépett először magyar óvodába. Az étkezési jegyeket a NéVA Társaság képviselője adta át Ipolynyéken, Ipolykeszin, Ipolybalogon, Ipolynyéken és Lukanényén a vonzáskörzethez tartozó szülőknek, hetvenháromnak.

Jutalomban részesültek az első osztályos iskolások is. Nekik illetve szüleiknek ugyancsak a NéVA Társaság szervezett ünnepélyes találkozót a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány képviselőivel . Kiss Péter főtitkár és Vékás Anna munkatárs Ipolynyéken és Csábon vett részt ezeken a találkozókon, amelyeken a kis elsősök szülei átvehették az 1400.- korona ösztöndíjat, valamint a Héra Alapítvány ajándékát, egy-egy energiatakarékos égőt (ez utóbbit csak a NéVA Társaság működési területén!). A vak számára is világos tehát, a rendszeres és alkalmankénti támogatások folyamatosan érkeznek és jutnak el a magyar családokba, iskolákba és óvodákba. Szemben azokkal, akik szlovák iskolába íratják és járatják gyermeküket, mert ők efféle támogatásban nem részesülnek, kiadásaik így tetemesek lehetnek... És mégis sok magyar család gyermeke jár szlovák iskolába! Ezért vagyunk fogyóban!    Vajon tisztában van-e valamennyi szülő azzal, hogy a magyar iskola milyen és mekkora plusz előnyöket is nyújt a tanulóknak a megszerzett tudáson kívül? Beszélnek-e ezekről a közösségi támogatásokról egymás között? Szárnyára kapja-e a hír ezeket a támogatásokat? Eljut-e a hír a legilletékesebbekhez, a magyar szülőkhöz?


Palócföld kincses öröksége

Jó emlékezetű Bőhm József, Zsély mindenese a XX. században, 100 éve született. A szeptember derekán megrendezett helytörténeti tanácskozásnak lehetett volna akár egyik témája is Bőhm úr, Zsély díszpolgára, élete, sokoldalú tevékenysége és példamutatása. Hogy mégsem lett, annak sok oka van, egyebek mellett az is, hogy a községben ma szinte mindenki mindenkinek az ellensége, de legalábbis ellenfele. Sok a beszéd, kevés a tett, s a tettek olykor irigységet szülnek. A község harcot vív önmagával, keresi egykor volt énét, tobzódik múltja és jövője között, mert igaz múltja megismerésétől húzódik, fél, jelenét tehát féreismeri, nyelvet cserélt, a társalgásé jobbára már az átvett, a betelepülőké. Ilyen közegben nem künnyű élni, hát még dolgozni, a gondolkodás inkább csak tépelődés, önmarcangolás, a cselekvési kényszer meg magányos küzdelem. És mégis küszködni kell!

Magáról a tanácskozásról. A Palóc Társaság, a zsélyi Victoria Kultúregyesület és a Palócfórum hirdette meg második alkalommal (elődje a Bőhm emléknapok volt). A helytörténet, a néprajz, a népismeret, a magyarságismeret – ezek azok a lépcsőfokok, amelyek meglépését a szervezők valóra váltani akarták. Palócföldnek (a szülőföldnek) gazdag öröksége van, melyet mai lakói nem igazán ismernek, meg sem ismerhették, hiszen beszélni róla nem volt mindig ajánlatos, megbélyegzés illette a dacos átmentőit, éltetőit. Adva van tehát a feladat, meg kell ismertetni, meg kell szerettetni, hogy visszatanulják a múlt kincseit, hogy élni tudjanak vele és táplálkozni belőle.

A tanácskozás elején Zupko Mária megyei képviselő, fővédnök is köszöntötte a tanácskozást, majd időszerű téma került terítékre. Dr. Marossy Endre történész, a budai Tizenkét Karátos Magángimnázium ügyvezető igazgatója az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója jegyében az esztergomi 7. gépesített hadosztály szerepét elemezte a forradalom idején. Csorba Csaba történész a felvidéki középkori várakról megjelent könyveiről beszélt, figyelmébe ajánlva ezeket a történelmi ismereteket szélesítő kiadványokat hallgatóságának.

Szünet után aztán valóban a helytörténeti kutatásról volt szó képben és szóban. Szanyi Mária néprajzkutató tanár a felvidéki magyar iskolákban folyó helytörténeti kutatások jelentőségét méltatta. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett Kincskeresők c. pályázaton szép számú (72) alap- és középiskolás diák vett részt. A pályázat eredményét: a szép albumokat és a nyolc-tíz perces kivetítős előadásokból néhányat az udvardi Mérföldkövek című honismereti tanácskozáson láthatta először a közönség. Zsélybe ezek közül hívtak meg a szervezők hármat azzal a szándékkal, hogy a Nagykürtösi járás magyar tanítási nyelvű alapiskolásai is láthassák, s adja Isten: kapjanak kedvet az ilyen magyarságmegtartó munkához.

Ebben csalódniuk kellett a szervezőknek. Bár valamennyi alapiskola sőt még az óvodák is tanévkezdéskor megkapták a felhívást, hogy a zsélyi találkozóra iskolánként legalább egy tanár kíséretében egy-két diák jöjjön el, egy sem jött egy iskolából sem. Pedig a tanácskozás idején szeptember 15-én, pénteken éppen a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén szünetelt a tanítás az iskolákban. Ez a tény arra világít rá, hogy iskoláinkkal még manapság is elemi bajok vannak, nem csoda hát, hogy az ezekből kikerülő diákok felnőve és családot alapítva nem mindig érzik, vallják magukat magyarnak, gyermeküket sem íratják magyar iskolába, így történhet meg, hogy évente fogy a magyar tanítási nyelvű alapiskola első osztályába beíratott gyermekek száma... Következésképpen nő a magyar iskolák megszűnésének veszélye. Pedig ha eljöttek volna Zsélybe, szemlátva-szájtátva követhették volna a gyönyörű szép, szakszerűen felépített, ékes magyar nyelven bemutatott előadásokat. Antalicz Anikó palásti diáklány szülőfalujáról vallott képben és szóban annak 850 éves történetét ismertetve. Vallomása szülőfalujának és hazaszeretetének bizonysága. Kósa Kinga egy gútai magyar szakközépiskola diákja számítógépes előadásában Lukács Pál pedagógiai tevékenységét és költészetét mutatta be Kicsinyek magyarságra nevelő papja címmel. Csodálatos előadás volt: szívet-leket megérintő, megdobogtató! Ebéd után (köszönet érte Bolgár Péternek) a résztvevők felkeresték Bőhm József sírját a temetőben, s elhelyezték a megemlékezés virágait.

A Zichy-kastélyban a Zsélyi Néprajzi és Helytörténeti Múzeum kiállítását megtekintve újból megállapíthattuk, hogy ismét sok értékes tárggyal gyarapodott a kiállítás, annak ellenére, hogy nem is olyan régen a legértékesebb darabjait, az avarkori tárgyakat ellopták! A tettes(ek) a mai napig nem került(ek) elő! A múzeum anyaga, létrehozóinak és gondozóinak lelkiismeretes, odaadó, áldozatos munkája mindenképpen nagyobb megbecsülést, méltó elismerést és számottevő támogatást érdemelne. Reméljük, hogy ezen szakmai és népszerűsítő alkalmak is hozzájárulnak e kívánalmak mielőbbi eléréséhez.

A mintegy harminc résztvevő elégedett lehetett a műsorral, mert a terv megvalósult (csak két előadás maradt el: Sutus Ároné, a szabadkai Vajdasági Magyar Művelődési Központ szaknmunkatársa nem érkezett meg, valószínűleg vízumkényszer miatt, valamint Hrbácsek Tünde diáké, betegsége miatt). Okosan, lényeget látóan fogalmazta meg véleményét Antalicz Anikó, amikor a nap zárásaként a beszélgetés végén csalódottságának is hangot adott: szerette volna, ha korosztálya tagjait is a közönség soraiban üdvözölhette volna, hozzájuk szólni, velük beszélgetni, „...mert a jövő – jelentette ki – felelősségre fog minket vonni, mert lassan eltűnnek az emlékek, ha a mai fiatalok nem tesznek érte semmit.” Milyen igaza van!

A Palócföld kincses öröksége másnap honismereti tanulmányúttal folytatódott. Ennek során az ötvenhárom résztvevő először a balassagyarmati Palóc Múzeum A bölcsőtől a koporsóig c. csodálatosan szépen kivitelezett palóc életmód-kiállítást tekintette meg . Hálás köszönettel tartozunk a múzeum vezetőinek, amiért lehetővé tették, hogy nyitvatartási idő előtt részesüljünk ebben a csodálatos élményben. Ugyanezt nem mondhatjuk a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumról, ahol a múzeum alkalmazottjának rideg magatartása vette el kedvét az embernek attól, hogy elidőzzön a kiállításokon.... Hollókő híre nagyobb, mint értéke, főleg, ha a népművészetinek mondott elárusítóhelyekre gondolunk, ahol a valódi értékek kisebb hányada mellett bizony jórészt bóvlit árulnak, és sajnálatos, hogy legkevesebb népművészeti holmi éppen Palócföldről látható, kapható! Alsótoldon Patakiné Kerner Edit előadóművész barátnőnk várt bennünket, hogy az ebéd helyszínére vezessen, ahol a falu polgármestere és felesége ebéddel kínálta meg az éhes társaságot. Gavalléros vendégszeretet – köszönetet érdemel! A jóízű gulyás és szilvapálinka elfogyasztása után a művészházaspár birtokára indult a sereg, hogy a dombtetőről gyönyörködjünk a tájban és hallgassuk T. Pataki László író gondolatait, tájról és emberéről, a művészetről és a hazáról. Mindez a mesébe illő Pataki-tanya szemrevételezése után, a kilátó tövében történt, ahol vígan lobogtatta a toldi szél a piros-fehér-zöld színű zászlót... Itt köszöntöttük a ház asszonyát is virágcsokorral, lévén éppen Edit napja ekkor. Vígan szeltük az utat Mohora felé, ahol szintén kedves emberek vártak bennünket: Fajcsík József polgármester és segítői – miután ki-ki megnézte a Mauks Ilona- és a néprajzi kiállítást – túrósrétessel, pogácsával, herőkével, kávéval , üdítővel, no meg pálinkával s borral traktáltak, kétségessé téve ezzel, hogy honismereti tanulmányúton vagyunk-e, vagy vendégségben a nógrádi palócoknál?

Az evangélikus templomban, ahol annak idején Mikszáth Kálmán másodszor is feleségül vette Mauks Ilonát, vettünk búcsút a falutól és vendégszerető vezetőitől. A csesztvei Madách Imre Emlékmúzeumot is már záróra után nézhettük meg Palmann Imre polgármester közbenjárására, aki készülőben a falunapra munka közben fogadott bennünket. Árpád-kori templomában pedig Mede plébános úrral hálát adtunk Istennek és a jó palócoknak, akikkel utunkon találkoztunk.Egyedülálló képeslapgyűjtemény

Nagybátony Salgótarjántól délre, a 21-es főút mellett fekvő község. Az 1735-ben épült katolikus templomával szemben, az Alkotmány úton található az a 37 000 darabból álló képeslapgyűjtemény, amelynek létrehozója és gyarapító gondnoka Barják Gyula, a Palóc Társaság tagja. Így vall magáról, gyűjteményéről:

„Amit Nógrádról írtak, kiadtak, a Trianon utáni csonka megyéről szóltak. Észak-Nógrád múltja, értékei nem léteztek. Az iskolai tankönyvek sem szóltak róla a jövő ifjúságának. Anyai gyökereim Ragyolcon nyugszanak.

Palócföld része a hajdani vármegye, Trianon által elrabolt területe Észak-Nógrád ma is. Idegen határ tépi ketté, de nem szlovák, aki ott él a határon túl, hanem nógrádi magyar. Közülük származom én is. Őseim öröksége az a föld. Hegyei, dombjai, erdei, patakjai, a nógrádi kis falvak idegen uralom sötét árnyékában küzdenek az élve maradásért. Eltagadják őket jellemtelen, hazaáruló vezetőink. Küldetés ez számomra: hogy a régi képeslapok segítségével megőrizhessem őseim földjét magyarnak, aki idelátogat hozzám. Ez mind a miénk volt egykoron. És a képeslapok kézen fogják és visszavezetik a múltba, amikor Nógrád a Szent Korona alatt egy volt, és egy maradt akkor is, ha ellenségeivel küzdve sokszor elbukott. De a belső árulás ellen védtelenné vált. És testét kétfelé tépte Trianon. Már csak a képeslapok őrzik élethűen, a múzeumok élettelen tárgyi emlékei mellett, az egykori palócmagyar Nógrádot. Ezt a szent küldetést vállaltam: megőrizni az ősi Nógrádot, ami a lapokon látható, az utókornak, ami vagy tovább őrzi, anyagi-erkölcsi megbecsülést, támogatást adva neki, vagy vele együtt kerül sírba, pusztul el örökre. Nem gyűjtő vagyok. Az utolsó strázsa, aki történeti múltunk kincses kamrájának ajtajában állva őrzöm őseim történeti kincseinek utolsó darabjait. Ezekre gondoltam, ezt a nemes feladatot vállaltam, mert éreztem: fel kell vállalnom a régi képeslapok sokaságát. S még valamit láttam: nem élettelen tárgyak színes képét, hallottam a képen látható erdők zúgását, a patakok habjainak csobogását, láttam szalmatetős, gerendákból, vályogból összeépített apró falusi házak előtt álló emberek szemében a könnyeket, hallottam a sóhajukat, amelyek a szívükből áradtak, szálltak át mindenen az anyaország felé.

És én húsz éve őrzöm őket, a fájdalmat, az ősi föld elveszett reményét, és látom-érzem az idő múlását, ami a szívembe írja, vési bele, súgja a fülembe. Egy nép halni készül. Sírját gyermekei ásták meg. A palóc nyomtalanul elvész. Gyermekei fogják sírba taszítani, mert önbecsülését vesztett, akaratgyenge szolgává nevelték. Miért őrzöd e kincset, és kinek? Százezrekben mérhető a húsz év alatt, amit költöttem rá. És újabb százezrekre lenne szükség, hogy minőségben és mennyiségben, értékben növelni lehessen. A feleségem ebben a küzdelemben a társam. Két ember, egymás kezét fogva, erős akarattal teszi, amit a lelkiismerete, a szíve sugall, és gyarapítja, őrzi azt az értéket, amit a lányom már nem lát, nem érez. A palóc nép, amelyből vétettünk az ő számára már semmit sem mond. A mindennapok gondjai, bajai, gyermekei nevelése, a család életben tartásáért vívott harc kiölte belőle a haza, a nemzet fogalmát. Emberi értékei elsorvadtak, és csak a mindennapi megélhetésre, a mára gondol, hogy ma meglegyen a kenyér. A holnap bizonytalansága, a reménytelenség, a félelem attól, hogy mi történik holnap, holnapután, ami engem és családomat érheti, ami jót vagy rosszhat hozhat. Elveszik-e minden, amit évtizedek szorgos munkájával teremtettem elő, megmarad-e nekem, a családnak, vagy gonosz emberek törvényei elrabolják tőlem. A tudat, hogy munkám gyümölcsét éhes, idegen szájak falják fel, ezek rabolják el a gyerekeimtől, tőlem, akitől a hazáját már elvették, népemet erkölcseiben is meglopták, jellemében lealjasították, öngyilkosságba hajszolták... Ezektől a lelket nyomorító gondolatoktól ide menekülhetek, a képeslapok közé, ahol – mint egy időkapun át – egy elfelejtett világba jutok.”

***

TIPARY LÁSZLÓ


A fűszálakból csokrot köt az este

Vödrös Attilának, aki őseinek,
az Angyal családnak emlékeit kutatja Horvátiban

A fűszálakból csokrot köt az este,
a holdsugár emlékeket ölel,
az esti szél a homályban keresve
a harangszót – mely mint régen, most is
az éj ködében csendben illan el.

Az ősöknek lábnyomát már régen
elmosta a sok-sok nyári zápor,
de ha megállsz lenn a faluvégen,
hallod hangjuknak csengő csobogását
s rádköszönt a régmúlt és a távol...

***

Emléknapra

Sajó Sándor 137. születési évfordulóján

A Kálvária-dombon még áll a feszület,
a szenvedő Krisztus a messzeségbe néz,
őrködik még városod felett,
miközben az idő görgeti kerekét.

A kanyargó Ipoly a vén füzek alatt
már nem a régi. Új mederben folydogál,
fürdőző gyerekek, csillogó halak
emléke is csak a múlt ködében száll.

Szülővárosod ifjúkori álmaid
emlékét őrzi, s lobogó szívedet.
Hiszen Te népedért tettél valamit,
ezért az utókor őrzi emlékedet.

 

A Palóc Társaság őszi műsora

Okt. 12. Részvétel az óbudai Krúdy Kör fennállásának 25. évfordulós s Krúdy
koszorúzási ünnepségen
Okt.13. Részvétel a dejtári Mikszáth K. Ált. Iskola Mikszáth vers- és prózamondó versenyén valamint a horpácsi Kálmán-napi ünnepségen
Okt.15. Hagyományos Balassi Bálint hegyitúra és gesztenyés találkozó Kékkőn
Kezdés 13:30-kor a várkapunál.
Okt.20. A Jobbágy Károly Alapítvánnyal közös 1956-os műsoros est a zeneiskolában. Kezdési időpont: 18:00 óra.
Okt.22. Krúdy ősz – Emléknap Szécsénykovácsiban. Közreműködik az óbudai
Krúdy Kör. Kezdés: 14:00 órakor a művelődési házban.
Nov. 3. Rovásírás-tanfolyam. Helyszín a komáromi Ipari Szakközépiskola.
Kezdési időpont: 9:30. Tanárok: Friedrich Klára, Rákász Mihály,
Szakács Gábor
Nov.10. Sajó Sándor Emléknap. Emlékülés 1956 50. évfordulója alkalmából.
Előadók: Dr. Marossy Endre történész - 1956 vidéken,
Szabó A. Ferenc egyetemi tanár – Emberveszteségek Magyarországon 1956-ban
Csete Örs – Folklórmotívumok egy 1956-os fegyveres élettörténetében
Könyvbemutató – Sajó Sándor: Magyarnak lenni (Lilium Aurum)
Közreműködik Patakiné Kerner Edit előadóművész
Nov.11. Sajó Sándor Emléknap. „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat”-
Magyarságverseket mondó alap- és középiskolások versenye,
Kezdés 9:30-kor a Városházán - Koszorúzás a Sajó-emléktáblánál
Nov.17. Tanulmányút 1956 budapesti helyszíneire
Dec.16. „Sírom kint álljon...” Emlékünnepség Alsósztregován –
70 éves a Madách-síremlék Ádám-szobra


Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre. A pontos műsorról a meghívókból és a sajtóból értesülhetnek.


 


Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár * Munkatárs: Urbán Árpád, Urbán Szabina
991 22 Olováry 132., Szlovákia * +fax: 047 / 48 79 115
www.paloctarsasag.real-net.sk * z.urban@paloctarsasag.real-net.sk