„Itt élned, halnod kell!”

J Ó   P A L Ó C O K

A Palóc Társaság hírmondója
2006. I. negyedév

 

Miatyánk Istenünk, bennünk van országod.
Előttünk szent neved, s törvény akaratod.
Mindennapunk gondját magadon viseled,
Bűneinket, mint mi másokét nekünk elfeleded.
Te kezed vezet kísértéseken át,
S lefejted rólunk a gonosz járomát.
Tiéd a nagyvilág összhatalma üdve.
Mindöröktől fogva, legyen mindörökre.


(Ezt az imát –, amely k.u. 410-560 között keletkezett s Kievben őriznek – a hunok-magyarok imádkozták.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Magyar Kultúra Napja


     Tizenegyedik alkalommal hirdettük meg a Magyar Kultúra Napja tiszteletére esszéírói pályázatunkat. Az alap- és középiskolás pályázók leírhatták, az 50. évforduló kapcsán mit tudnak 1956 eseményeiről, ugyancsak történelmi témakörben arról is írhattak, hogy kereken 100 éve hozták haza Kassára II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társasinak hamvait, választhatták az iskolai, a lakóhelyi események elmesélését és iskolájuk névadója emlékének ápolását.

       A beérkezett dolgozatok szépen megírt fogalmazások, számuk azonban meg sem közelítette az évek óta jellemző mennyiséget. Ennek ellenére örülünk, hogy Nagykapostól Dunaszerdahelyig felfigyeltek felhívásunkra, tollat ragadtak, megírták gondolataikat a diákok, s nem fogytunk még ki a lelkes, segítőkész tanárokból sem. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére 11. alkalommal kiírt pályázatunk végeredményét Kommáromban január 22-én, a Magyar Kultúra Napján hirdettük ki Tarics Péter barátunk atyai közreműködésével.

Alapiskolások
1. helyezést ért el:
     Csicsai Bernadett, Hetényi János MTNYA, Ekel
     Kovács Tamás, Széchenyi István MTNYA, Felsőszeli
     Vent Ildikó, Hetényi János MTNYA, Ekel
2. helyezést ért el:
     Magyar János, Erdélyi János MTNYA, Nagykapos
     Molnár Tímea, Kodály Zoltán MTNYA, Dunaszerdahely
     Rakoncza Anikó, Széchenyi István MTNYA, Felsőszeli
3. helyezést ért el:
     Pál Adrián, Pongrácz Lajos MTNYA, Ipolyság
     Kaluz Igor, Kodály Zoltán MTNYA, Dunaszerdahely


Dicséretben részesültek:

     Füssy György és Schwikker Barbora – Dunaszerdahely, Szarka Rita - Felsőszeli
 

Középiskolások
1. helyezést ért el:
     Puha Andrea, Vámbéry Ármin Gimnázium, Dszerdahely

 


Üröm az örömben

Koccintani január 16-án, Kálmán Bátyánk születésnapján szoktunk Szklabonyára sietni. A Palóc Társaságnak ez a hagyományos találkozója az idén pár nappal eltolódott. 21-én a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma meghívására gyülekeztek az emberek az emlékház udvarán. Mi is.

 

Jarábik Gabriella igazgató köszöntötte a meghívott vendégeket, elsőként Irena Guttenová asszonyt, a falu polgármesterét, majd Csáky Pál miniszterelnök-helyettest. Utánuk Győrffy Csaba nagykövetet, Szesztay Ádám kulturális attasét, Krasztev Pétert, a MK Kulturális Intézetének igazgatóját, Koncz Erikát, a NKÖM államtitkárhelyettesét, Bíró Ágnest, a szlovák kulturális tárca államtitkárát, Bárdos Gyula MKP-s frakcióvezetőt, Hamerlik Richárd parlamenti és megyei képviselőt, Jámbor László és Zupko Mária ugyancsak megyei képviselőket, valamint Hrubík Bélát, aki a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányt képviselte az ünnepségen.
 

Csáky Pál beszédet mond

Miért maradt el a megszokott koccintás Kálmán Bátyánk születésnapján? Miért gyülekeztek az emberek majdnem kétszázan a Mikszáth-ház udvarán? Mert több hónapos, sőt több mint egy éves felújítási munkák végére tett pontot ez a nap. Újból megnyílt az emlékház a látogatók, a Mikszáth-tisztelők előtt. Rá sem lehet ismerni az épületre! Az utcáról tekintve egy 21. századi modern falusi családi ház kerül szemünk elé. Ki gondolná, hogy ez nem lakó-, hanem emlékház, a
mi Nagy Palócunk gyermekkori háza – volt! Most divatos Bramac cserép fedi, ablakai vadonatújak, de az előző (s nem eredeti!) stílusban készültek. Mostanság divatos betonlapokon lépdelhetünk a bejárati ajtóhoz, ott ugyanaz a stílus fogad, szinte érezzük még a friss fa illatát.
 

A megnyitó közönsége

  Az épület nemcsak kívül, belül is megújult egészen. A legnagyobb teremben a legkorszerűbb technikával találkozunk, nagy képernyőjű televízió, számítógépcsalád, DVD stb. Itt is akad egy-két karcsú falitábla, amely az író munkásságát lenne hivatva láttatni, csakhogy a leginkább képeslap nagyságú képekhez alighanem szemüveg a legfontosabb kellék, no meg ajánlott előtte hajlangó leckét is venni párszor, hogy a szoba padlózatáig falra rakott kisbetűs szöveget el tudja olvasni az, aki nekifog. Ugyanígy a legkisebb szobában is felfedezhető néhány falra akasztott képanyag. Az író korát a korabeli bútorok egy-két darabja idézi elénk. Az almárium polcain Mikszáth-kötetek sorakoznak, de azt sem e helyen, sem a tájékoztató tábláról nem tudjuk meg, hogy a könyvek
legtöbbje a Palóc Társaság gyűjtésének köszönhetően kerültek annakidején a múzeumba.
 

Elhangzott a megnyitó ünnepségen, hogy a felújítási munkák három és félmillióba kerültek. Szlovák koronában értve. Igazán szép summa! Ebből még arra is futotta, hogy az író születésének 150. évfordulóján emelt Mikszáth-mellszobrot áthelyezzék az épület elé, meg arra is, hogy a Palóc Társaság megalakulásának 10. évfordulóján állított és felszentelt emlékoszlopot úgy mozdítsák el akkor engedélyezett helyéről, hogy véleményünket ki nem kérve hosszát megrövidítve
(lefűrészelve) állítsák „félre”, a kerítés mellé... Az oszlopot alkotó művész véleménye szerint ezzel a műcsonkítással valójában megsemmisült művészi értéke!
Még örülhetünk, hogy az emlékoszlopot félkörben ölelő tujáknak megkegyelmeztek, helyükön maradhattak, a műalkotás nélkül viszont megszűnt „körülölelő” szerepük. Ellenben a megsemmisítés (értsd: gyökerestől kivágás) jutott osztályrészéül a tiszafának, amely alighanem a telek legértékesebb fája és dísze volt!
Most helyén és a mellszobor környékén zúzott kő ékeskedik! A megnyitó ünnepségről tudósító újságíró szerint „...volt egy különlegessége is ennek az avatóünnepségnek, mégpedig az, hogy
jelen volt Mikszáth Kálmán dédunokája, aki Budapesten él, és dédapja nevét viseli.” A „különlegesség” jól hangzik, de az újságíró tájékozatlanságáról tanúskodik. Ugyanis a dédunoka, Mikszáth Cseney Kálmán az elmúlt években nem is egyszer járt már az emlékházban a Palóc Társaság és a Csemadok meghívására, gyakran találkozgatunk vele különböző irodalmi rendezvényeken, a dédapa sírjának koszorúzási ünnepségein, úgyhogy mostani újabb megjelenésében semmi különlegesség nincs, természetes folytatása ez az eddigi látogatásainak, sőt a legtermészetesebb elvárás egy író dédunokájától.
 

Mindazzal, amit észrevételeztünk ( s amit még nem), semmiképp sem akarjuk a lényeget letagadni, az eredményt lekicsinyelni: újból látogatható a szklabonyai Mikszáth-emlékház. S ennek örülünk. Mert ki, ha nem mi, nem mi szorgalmaztuk, nem mi akartuk volna immár évtizedek óta, hogy megmentődjék az épület, melyben egykor a nagy író játszadozott, szívta magába a palóc meséket, történeteket? Ki más, ha nem mi tettünk azért, hogy Mikszáth Kálmán szelleme lengje körül a házat, hogy írónk szelleme, palócsága fennmaradjon, az utánunk érkezőket is meghódítsa, nevelje a szépirodalom eszközével? Ki szerette volna jobban, ki szeretné leginkább, ha nem mi, földijei, jó palócok, hogy Mikszáth Kálmánunk művészete örök érték maradjon?
 

Üröm az örömben, hogy éppen Mikszáth szellemét űzték ki a hozzá nem értő, korszakot, eredetiséget, hagyományt nem tisztelő, azt mellőző felújítással. Ezzel hosszú-hosszú időre még a helyreigazítás lehetőségét is megbéklyózták, az épület eredeti arculatának visszaállítását. Kár!
 


A d a l é k
a Mikszáth-kutatáshoz

„Tisztelt Z. Urbán Aladár! Engedje meg, hogy ismeretlenül zavarjam, bár nem tudom, hogy a jó palócokhoz, vagy a tót atyafiakhoz tartozom inkább, úgy tűnik, mindkettőhöz. Balassagyarmaton születtem 1939-ben Holik Katalin néven, azóta budapesti lakos lettem. Édesapám ősei tirpákok, felvidéki tót származású, Békés megyébe költözött, végül Nyíregyházára telepedett emberek. Édesanyám ősei Nógrád északi részéről és Hont vármegyéből származnak.
 

Családfánk kutatása során ismét kezembe vettem a Palóc Társaság kiadványát a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházról. Elővettem, mert két felsősztregovai
evangélikus ősrokonom (Gyuross, Kabrtzjak megkülönböztető jelzővel) keresztszülei között Susanna Mixadt is fel van sorolva 1777-ben és 1779-ben, de az 1783-ban született testvérük – aki a szépapám – keresztszülei között már nincs. Az Ön által kiegészített Mikszáth-családfa szerint ő II. Sámuel pap testvére lehetett.
 

Ugyancsak ráakadtam egy 1778-as bejegyzésre, miszerint Felsősztregován egy Sámuel nevű fiút kereszteltek meg, aki „filius Loci Parocho Matre Samuel Mixadt”, azaz a helybeli pap fia. Eszerint ebben az időben II. Sámuel Felsősztregován volt evangélikus pap, a fiú pedig III. Sámuel néven Mikszáth Kálmán nagyapja. És ez az egyetlen oka levelemnek. Lehet, hogy ez Önnek nem új, de a Mikszáth-családfán nem szerepel ez az adat.
 

III. Sámuel mészáros neje Turcsányi Zsuzsa, ez azért érdekes számomra, mert egyik ükapám szintén Turcsányi és mészáros, lánya Turcsányi Zsuzsanna, Lesten született 1856-ban, és a zsélyi Bertan Pál földbirtokos neje volt, ott van eltemetve az evangélikus temetőben. A két Turcsányi Zsuzsanna között sok generációnyi a különbség, lehet, hogy másik Turcsányi családhoz tartoznak. Eddig a Turcsányi-ágat nem tudtam tovább keresgélni, mert a Mormon családkutatói adatbázisában nem találom a filmek számát, ugyancsak nem tudom keresni a nógrádszentpéteri Gyurisokat, a zemplénváraljai Ferjencsikeket, stb. Viszont a Bertan-ősöket és ősrokonokat Teszéren és környékén megtaláltam, rengeteg molnár közt volt egy Bertan Pál lesti evangélikus
lelkész, aki Lesten eskette unokaöccsét, szintén Pált, azaz dédszüleimet, 1874-ben.
 

A nyarakat szülővárosomban, Balassagyarmaton töltjük unokáinkkal, látogatjuk Madách és Mikszáth emlékházait az Ipolytól délre és északra, a zsélyi ismerősöket, megnézzük a régi ősi hajlékot az evangélikus harangláb mellett és dédanyám sírját, 7 km-re férjének balassagyarmati sírjától, akit Trianon miatt oda már nem temethették. Egy ilyen alkalommal szívesen meglátogatnám Önt ... egy kis beszélgetésre.
 

Szívélyes üdvözlettel: Dr. Pataky Balázsné...

Budapest, 2006.január 29.”


 


 

Tizennegyedszer találkoztak

A Palóc Társaság március 9-én szervezte meg a Palócföldi Pedagógusok XIV. Találkozóját. A rendezvénynek sorrendben harmadszor a lukanényei alapiskola adott otthont. A találkozón a Nagykürtösi járás magyar oktatási-nevelési intézményeinek alkalmazottai, a polgármesterek és lelkiatyák, valamint a magyar szülőszövetség néhány képviselője vett részt.
 

Kuzma Zoltán Lukanénye és Nagy József Inám polgármestere

Urbán József és Lormusz János
plébánosok

Üdvözölte a résztvevőket Kuzma Zoltán vendéglátó polgármester és RNDr. Balázs Péter körzeti elöljáró, áldást Urbán József plébános osztott. A találkozó fővédnöke, Jámbor László megyei képviselő ajándékkal kedveskedett az iskoláknak. Mielőtt a Palóc lakodalom c. tetszetős kiadványt és az Ébredj Hazám CD-t átnyújtotta volna az iskolák igazgatóinak, fontosnak tartotta hangsúlyozni a magyar iskolák szerepét a magyarságmegtartásban.
 

Az első előadó dr. Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára volt, aki sok gyakorlati példával alátámasztott előadásában a Kárpát-medencei magyarság szemléletváltásának szükséges voltára hívta fel hallgatósága figyelmét.
 

Pék László, a SZMPSZ elnöke (áll)

A résztvevők csoportja,

A találkozó ezután tagozatokban folytatódott. Az intézményvezetők és –fenntartók tagozatának két előadója Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke és dr. Fibi Sándor, az Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke volt. A tagozat munkájában résztvevők az iskolaigazgatók és polgármesterek voltak, elképzelhető hát, hogy milyen élénk vita bontakozott ki az intézmények fenntartását, a szakmai előrehaladást és a kapcsolódó témákat illetően. A dr. Szabó Edit óvodapedagógus, a Selye János Egyetem tanára köré gyűlt óvónők és –bácsik a jó játék titkáról lebbentették fel a fátylat, és igen sajnálták, hogy hamar véget ért ez a „foglalkozás”. Két neves előadója volt az idegen nyelvi tagozatnak, mégpedig Halász Anita, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa és Tóth Erzsébet, a TERRA Kiadó igazgatójának személyében, akik a magyar iskolák alsó tagozatán folyó szlovák nyelvtanulást megkönnyítő kiadványokról és módszerekről adtak tájékoztatást. 1956 félévszázados évfordulója évében a szervezők gondoltak arra is, hogy az évforduló méltó helyet kapjon iskoláinkban. Ehhez kiváló indíttatást adott Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója, aki ötvenhat hőseiről, a helytállásról és további sorsukról vallott vetítettképes előadásában. A nemzettudat alakítása volt a fő mondanivalója Friedrich Klára rovásíráskutatónak és Szakács Gábor zeneszerző-énekes-újságírónak, mindketten a Forrai Sándor Rovásíró Kör képviselőinek, akik a rovásírásról, mint a magyarság többezer éves kultúrális kincséről szóltak a tagozat résztvevői előtt.
 

Nem ünneprontás, de a tényekhez tartozik, hogy ez utóbbi tagozaton volt a leggyérebb az érdeklődés, hogy a fő előadás után voltak, kik „széjjel eredtek”, hogy érezhető volt az óvodák távolmaradó nevelőinek hiánya, hogy nem minden meghívott polgármester tartotta fontosnak megjelenését és véleményének ütköztetését a találkozón s hogy lelkiatyáink közül sem tartotta mindegyik érdmesnek találkozni a pedagógus-társadalommal, hogy nem válhatott teljesen egyértelművé: csak összefogással és szoros, minden nézeteltérést félretevő együttműködéssel lehet magyar oktatási intézményeinket megtartani és fejleszteni megmaradásunk érdekében. Ez nemcsak márciusi nemzeti ünnepünk előestéjén, de mindenkor első osztályú feladata és kötelessége azoknak, akik érdekében immár tizennegyedszer szervezte meg a Palóc Társaság a palócföldi pedagósuk találkozóját.
 


Mit csináljunk?

Sírjunk? Vagy nevessünk? Ha ismerjük a magyar alapiskola első osztályába beírt gyermekek számát, bizony sírhatnékunk támad. Mert mindent figyelembe véve és elsősorban a magyarfogyatkozásra kivetítve az eredményt, értetlenül állunk a tény előtt: a 2006-2007-es tanévben a lezajlott beíratási időszak eredményeként mindössze 48 elsős kezdi meg tanulmányait magyar alapiskolában a Nagykürtösi járásban! Kevés, irgalmatlanul kevés ez a szám! Nem vigasztalódhatunk azzal az álérvvel, hogy hiszen kevés gyerek születik. Így igaz! De ez a kevés gyerek sem mind megy magyar iskolába...
 

Mi lehet ennek az oka? Sok minden. Külön is, együtt is lehet elég ok. A közeg, amelyben él egy-egy család. A rossz szokás, a beidegződés: a szülők is szlovák iskolába jártak. Az érvényesülés téves hite: csak szlovák iskolát végezve lehet érvényesülni. A példamutatás: az orvos, a magyar iskolában tanító tanár is szlovák iskolába járatta, járatja csemetéjét. Terjed a félreismerés, burjánzik a butaság. Mert ellenpélda is akad szép számmal: magyar alapiskolában kezdve, középiskolában érettségizve, egyetemi diplomát csehül vagy szlovák nyelven szerezve lettek a közülünk valók egyetemi rektorok és helyettesek, vállalatvezetők és a hierarchia-csúcsokon helyüket megállók, sőt miniszterek és miniszterelnök-helyettes és parlamenti elnök is! Ez mégsem jelent semmit? A vaknak a süketnek, a nyelvet váltónak, a „só”-kon és szappanoperákon felnövőknek nem. A gyermeküknek nem magyar nevet adók, az idegen nyelveket, szokásokat, irányzatokat, zenét, divatot majmolók lennének szaporodóban? Valószínűleg. Miért? Mert a szlovákiai magyar iskolák több mint ötven éve alatt „csak” magyarul oktattak (sokszor abban is akadályozva), de magyar szellemiséget nem, mert tiltott volt, esetleg megtűrt, mert meghunyászkodók voltak az oktatók is? Sokan. De valamennyien? Ez sem állja meg egészen a helyét. Hiszen kivételek mindig voltak erősítendő a szabályt! Az óvodákban kell keresni az okokat talán? Bizonyosan ott is találunk okot. Mert milyen „magyar” óvoda az, amelyből az óvodás útja egyenesen a szlovák iskolába vezet? Milyen nevelés folyhat az ilyen „magyar óvódában”?

Milyen érzelmű-tudatú az ebben az óvodában „nevelő” nevelő? Mitől óv az óvó néni, bácsi? Csak a széltől, napsütéstől, leeséstől? Attól, hogy szlovák iskolába kerülvén az óvodás elvész a magyarság számára ez a gyermek, nem?

Oknyomozásunkat hosszan, vég nélkül folytathatnánk. Talán egyszer a végére is érnénk s akkor felvértőzve a szerzett ismeretekkel, a következtetéseink talán megfordíthatnák az egyelőre a lejtőn lefelé guruló elnemzetlenülő mozgást. Talán sokkal komolyabban kellene megvizsgálnunk a vallás szerepét is magyarságmegtartó törekvéseinkben. Elvégre templom és iskola szét nem választható, s mint tudjuk Reményik versét sokszor hallva: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!” És mégis: a mi hívő magyarjaink közül veszejtően sokan hagyják az iskolát – veszni! Mert hátat fordítanak neki, mert inkább utaztatják gyermeküket a szomszéd vagy távolabbi település szlovák iskolájába, minthogy a helyben jól felszerelt magyar egyházi iskolába járatnák... Így tagadják meg a templom és iskola egységét, bezzeg magyarul imádkoznak, magyarul búcsúznak (temetnek még, bár már példa akad az ellenkezőjére is!), magyar misén vesznek részt, bűneiket is magyarul vallják meg, sőt még gyermekeiknek is magyar hitoktatást igényelnek, csak éppen magyar iskola helyett idegen, szlovák tanítási nyelvű iskolába íratják, járatják őket! Hát mi ez? Magyar papjaink ezen nem tudnak segíteni? Jó irányba terelni a nyájat nem lehet?

De hát akkor mit csináljunk?

Mit csináljunk, ha már az Ipoly túlsó partjáról érkező tengernyi támogatás-biztatgatás ellenére sem kerekedik felül a józan ész a fiatal szülők jó részében? Önkéntelenül adódik a megoldás: panasz, lebénulás, téblábolás helyett el kell végre kezdeni a megtisztulást. A politikai, a közéleti megtisztulás folyamatát elősegíteni. Meg kell tisztítani közéletünket a rárakódott szennytől, mentesíteni a megvesztegetésektől, a mindent elnézéstől, a szemet hunyástól. Megtisztítani oktatási intézményeinket az oda nem való, mert magyarságukat se meg nem valló, se nem vállaló tisztségviselőktől és alkalmazottaktól, a tanítói-tanári állást csak és kizárólag pénzkereseti forrásnak tekintőktől. A jövő nemzedék nevelését magyar szellem hassa át születéstől kezdve, a magyar óvoda és iskola ne csak nyelvében legyen magyar, hanem szellemiségben is.
 

És megütközést félre téve: magyar iskoláinkban meg kell teremteni a magyarírás, vagyis a rovásírás elsajátításának feltételeit, mert a rovásírással együtt jár a magyar öntudat ébresztése, bevésése, a magyarság múltjának megismerése, a magyarul-gondolkodás. Az a gyermek, aki ennek birtokába kerül, felnővén el nem fecséreli magját idegen iskolában, népbe! Rá, csak rájuk építhetjük a magyar jövőt.
 

Mit csináljunk hát? Rendet! Tisztuljunk meg! Még vagyunk annyian, hogyha közös akaratra jutunk, megmaradunk. S akkor ilyen rettegő sorok nem születnek majd az iskolába íratások idején...
 


 

„Ó NAGY NAP, SZÉP NAP,

 

LÉGY ÖRÖKRE ÁLDOTT!”
 

Juhász Gyula vetette papírra e sort valamikor a XX. század elején (Március idusára). A nap, amely a költőt versírásra késztette, 1848. március 15- volt. Petőfi napja, a magyar fiatalság bátorságának napja. Erre emlékezünk minden március 15-én, előtte vagy utána, mert e nap fényessége még ma is beragyogja életünket. Igaz, hogy a vér nélküli forradalmi napot véres hónapok követték, sokan áldozták fel életüket a szabadságért, a harc kegyetlen és vesztes volt. S
mily fintora a történelemnek: a szabadságharcot idegen hadsereggel leverő hatalom feje pár évtizeddel később „szeretett és tisztelt” magyar uralkodó lett a legyőzött nép szemében, akit nem egy népdalban örökített meg. Ilyen lenne a magyar? Bizonyosan ilyen is. (Napjainkban nem ezt tapasztaljuk? Elnyomóit támogatja, akik milliárdosok lettek csalással, ügyeskedéssel, a magukhozta törvények beépített kiskapuinak csikicsukijával, de sebaj, mert néhány szem morzsa
a támogatóknak is jár, amit rendre meg is kapnak ciklusonként...)

Március 15-ének megünneplése nem volt mindig szabad. A Trianonban letaglózott s megcsonkított országban a hatalom üldözte, bilincsbe verte azokat, akik Petőfi (szobra) köré gyűltek. Nálunk meg mi másnak számíthatott volna Petőfi napjának megünneplése, mint magyarkodásnak? Irredenta megnyilvánulásnak, vagy elferdítve a szocialista forradalom előfutárának? Amikor a régi hatalom mint kövület repedezni kezdett és szorítása engedett, a bénultságból tájainkon elsőként a friss születésű Palóc Társaság vette a bátorságot.
 

1990. március 15-ét megünnepelni a kőkeszi művelődési házban sereglettek össze a helyiek és a környékbeliek. Az első lépést megtettük. Útra lelve utat mutattunk. Azóta sok víz lefolyt az Ipolyon. Évente szaporodott azoknak a falvaknak száma, ahol március 15-i nemzeti ünnepünket kevesebb-több ünneplő résztvevővel meg merték tartani. Ismét csak a Palóc Társaság nevéhez fűződik, hogy a helyi támogatókkal Ipolyvarbón kistérségi ünnepnapi rangra sikerült emelni a nemzeti, történelmi megemlékezéseket, amelyek egésznapos műsort kínáltak, amelyre a maradék-magyarországi országgyűlési és szlovákiai parlamenti képviselők valamint a térség vezető tisztségviselői és hétköznapi emberei is eljöttek, hogy együtt ünnepeljék a forradalom napját. Itt szentelték fel a háború utáni első 1848-49-es forradalom és szabadságharc-emlékművet, a fafaragó Szamák Mihály és a helyi fiatalok alkotását! Ezek az évenként ismétlődő
ünnepségek bátorították a térség szervezeteit, önkormányzatait arra, hogy ők maguk is szervezzenek hasonló március 15-i ünnepséget.

Az idei március 15-ét az ipolyvarbói kistérségi ünnepségen kívül több község polgára is megünnepelhette saját községében. Nincs már szükség a Palóc Társaság szervezési tapasztalatára sehol! Örömmel nyugtázhatjuk, hogy Óvárban és Zsélyben, Ipolynyéken és Ipolybalogon, Lukanényén és egyebütt milyen fennkölt, milyen kisugárzó hatású rendezvényeknek lehettek részesei a falu lakói, akik örömmel adják tovább az ünnepségeken szerzett élményeiket. Megmártózni az örömben, továbbadni a reményt, megalapozni a jövőt – ez lehet csak az eredménye a március tizenötödikeknek.
 

Ezért: Légy örökre áldott, ó nagy nap, szép nap!
 


Székely-magyar testvéreink hűek az elődökhöz. Bátrak, bátran viselkednek. Erről győződhettünk meg az idei március tizenötödikei Székely Nagygyűlésen, amelyet Székelyudvarhelyen tartottak s azon az alábbi kiáltványt fogadták el. Közreadjuk a jó palócoknak példamutatásul, bátorításul!
 

„Mi, a 2006.március 15-i székelyudvarhelyi Székely Nagygyűlés résztvevői, gyermekeinkkel és unokáinkkal szembeni történelmi felelősségünk tudatában fordulunk a Román Államhoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Unióhoz, az ENSZ-hez, a világ népeihez.
 

Csapó József elnök
 

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói megállapítjuk:
 

Az 1919-es Párizsi Kisebbségi Szerződésben Románia és a Szövetséges és Társult Hatalmak autonómiajogot garantáltak a székelységnek – az alkotmányra hivatkozva ma még népszuverenitásunk gyakorlásától, a helyi népszavazástól is eltiltanak!
 

Az Egyesült Nemzetek 1993-ban szervezett Konferenciájának Bécsi Deklarációja szerint az önrendelkezés minden népnek joga - így a székelységnek is.
 

Az Európai Parlament az önkormányzás és a szubszidiaritás elveinek megfelelő védelmi intézkedéseket ír elő az erdélyi magyarság, a székelység számára – de a romániai hatóságok ennek figyelembe vételére sem hajlandók!
 

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, kijelentjük: nem akarunk továbbra is kiszolgáltatottságban, alárendeltségben élni!
 

A történelmi hagyományok alapján területi önkormányzásunk ősi jussunk, enélkül szülőföldünkön meg nem maradhatunk és erről soha le nem mondunk!
 

Alapvető emberi közösségi jogainkért a demokrácia eszközeivel küzdünk és erre azonnali, demokratikus megoldásokat várunk!
 

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, követeljük: Autonómiát Székelyföldnek – Szabadságot a székelységnek! 1918. december 1-jén, a Gyulafehérvári Nagy Nemzetgyűlés Határozatában, teljes nemzeti szabadságot hirdettek az összes együtt élő nép számára. Követeljük: tartsák be ígéretüket! Románia Parlamentje és Kormánya tartsa be a vállalt nemzetközi kötelezettségeket és garantáljon a szülőföldjén őshonos székely közösség számára teljes és tényleges egyenlőséget! Románia Parlamentje hagyja jóvá Székelyföld Autonómia Statútumát!
 

Az Európai Tanács 1334/2003 sz. határozata szerint az alkotmányba foglalt nemzetállami minősítés túlhaladott értelmezés, ezért nem lehet akadálya a területi autonómiának – az illetékes hatóságok mégis a nemzetállami tételre hivatkozva utasítják vissza Székelyföld újralétesítését és autonómiáját! Ebben az esetben töröljék az alkotmányból a „nemzetállam” kifejezést!
 

Az Európai Unió orvosolja a 86 évvel ezelőtt elkövetett jogfosztást, és tegye Románia csatlakozási feltételvé Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozását!
 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete gyakoroljon felügyeletet Székelyföld autonóm státusánakl rendezése felett!”
 

Egy igaz székely a tömegben
 


Magyar-magyar kapcsolatok
 

Társaságunk gyümölcsöző kapcsolatot ápol több belső-magyarországi civil szervezettel. Az együttműködésnek évekre visszanyúló eredménye van elősegítendő a határmentesítést, vagyis a normális magyar-magyar kapcsolatok ápolását és kiteljesítését.
 

Együttműködésünk az Olajág Keresztény Művészeti Társasággal 1993-ban kezdődött. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően avathattuk fel 1994-ben Balassi Bálint bronz domborművét a kékkői vármúzeum falán, leplezhettük le 2004-ben ugyancsak Balassi előtt tisztelegve bronz domborművű emléktábláját a zólyomradványi kastély falán, jutalmazhattuk meg a Mikszáth-örökség ápolóit bronz emlékplakettel 1997-ben, kerülhetett sor Oláh Szilveszter Szilveszter szobrászművész önálló kiállítására Kékkőn. Még az ipolynyéki iskolanévadás ötlete és az évente kiosztott Balassi-díj is a mi példás együttműködésünknek köszönhető. Ma is töretlen ez az összmunka, 2006-ban újból megerősítettük közös akaratunkat, amely várhatóan a jövőben hozza meg gyümölcsét.
 

Megtaláltuk a közös nevezőt a Kevermesi Honismeretért és Falusi Turizmusért Egyesülettel. Az együttműködés abban nyilvánul meg, hogy társegyesületünk évente négy helyet biztosít nyári helyismereti és helytörténeti táborukban a Palóc Társaság által küldött felvidéki magyar fiatalok számára. Erre az évre szóló megállapodásunkat január 9-én írtuk alá.
 

A balassagyarmati székhelyű Jobbágy Károly Alapítvány kuratóriumában állandó képviselettel rendelkezünk. Pályázathirdetését a Felvidéken társaságunk biztosítja. A 2006-ra szóló együttműködést Balassagyarmaton írtuk alá március 10-én. Ennek lényege, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját közösen fogjuk megünnepelni, esszéíró pályázatot hirdetünk, a díjazott dolgozatokat antológiában jelentetjük meg s hozzájárulunk Jobbágy Károly eddig nem közölt 56-os verseinek kiadásához is.
(Természetesen több magyarországi intézménnyel és szervezettel tartunk még eredményt is hozó kapcsolatot - Magyar Kollégium, Honismereti Szövetség, Mikszáth Kálmán Társaság, Madách Irodalmi Társaság, Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége stb.)
 

Szerteágazó kapcsolataink közül most a fentieket ismertettük. Nem szóltunk a hazai, vagyis felvidéki civil szervezetekkel és iskolákkal évek óta tartó szép eredményeket hozó kapcsolatainkról. Mint ahogy a már elkezdődött és a kiépülőben levő erdélyi, vajdasági és drávaszögi egyesületekkel való kapcsolatról sem. Erre következő számainkban vissza-visszatérünk.

Tevékenységünkben bízvást számíthatunk társszervezeteink támogatására, miképpen ők is a miénkre. Együttműködésünk, bővülő kapcsolatrendszerünk jelenti az egynemzetben való gondolkodás és cselekvés eszméjét, amelynek letéteményesei vagyunk. Szabó Dezső szállóigévé vált gondolatát nemcsak a magunkénak valljuk, hanem értelmét igyekszünk megvalósítani is:„Minden magyar felelős minden magyarért.”

 

 

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója
Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár * Munkatárs:Urbán Árpád
991 22 Olováry (Óvár) 132., Szlovákia *  +047 / 48 79 115

www.paloctarsasag.real-net.sk
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk

 

design by: Fagyas Róbert