„Itt élned, halnod kell!”

 
J Ó  P A L Ó C O K

A Palóc Társaság hírmondója
2006. II. negyedév
 

 

Kuczmann Erika versei
ÁLLAMNYELVET
TANULOK

 

Az első szó, mit megtanultam,
a zselízi vasgyár hirdetőoszlopán állt,
még most is mélyen a szívembe vág:
„Maďari, za Dunaj!"
Először nem értettem,
miért a néma rettegés,
ha kiejtem, a Felvidék
s a többi rész, a Nagy Haza
egyszer majd testként egyesül,
mért hallgat el körös-körül
hirtelen minden ajak,
bár szívébe mélyen róva van:
TRIANON IGAZSÁGTALAN.
Ki tudja, ki Stb-s alak?
Sok szót tanultam gyerekektől,
kérdezgették: A „tepláky" melegítő?
Hogy mondjuk magyarul:
„párky s horčicou"?
„Virsli mustárral" - felelem
és rögtönzött ingyenes
nyelvórát tartunk egymásnak,
s hallok sztorit jópárat.
A csekei „sestra" szívemben
szüléskor újabb sebet ejtett,
nehéz volt kihevernem,
a szlovák szó hogy megaláz.
A sok hivatalnok csak ováz
rendületlen, én meg magamban
elimádkozom az anyjukat
melegebb tájakra.
Nehéz elképzelni odaát
azt a novemberi éjszakát
Mi egyszerre fejreállít
minden régi törvényt,
az új mérce: a disznóság.
Szemembe vigyorog
a kobraképű kopasz öregúr,
a sunyi seggnyaló
s a kezét dörzsöli,
őse bejött Vereckénél, hirdeti
- de szíve a HZDS-é! -
neve rajta a listán,
de túl korán ne örülj,
hátha a tied is rákerül,
ki tudja, ezzel valaki
valahol hogyan manipulál...
Jobb a kétség, mint az egység,
Bugárnak és Duraynak
is igaza van.
És testvért testvérként elad,
igen, magyar magyart felad!
Megy a névtelen levél,
mert tanítani nem akarsz
„alternatívul" - ezért,
készen várja már a kinevezés
meglepetve (?) - átveszi
a kulcsember a kulcspozíciót,
kis birodalmát berendezi,
családi vállalkozás, maffia,
s ezért még jár neki egy kitüntetés.
A sok negatív motivációtól
agyam, lelkem lebénul.
Nem sokat ér a diploma,
ha hozod odaátról?
Kemény munka kivívni
az áhított elismerést.
Nagy a nyomás mindenhonnan.
Az inspektorok keményen
kikérdezik a szakterminológiát.
Megtanulod megvédeni magad -
szlovákul.
Bamba balambér tőlem félti
a Hazát, a drága anyanyelvet,
meg nem érti, határon túl
a magyar duplán bizonyít.
Úr, bán, nemes őse egy se volt,
újgazdag ő, ha nem pofázol, tán
elhiszi, véred utolsó cseppje
is magyar.
Embert, tanárt sose tisztelt,
csak oda... (dobja)
a bankjegyeket az asztalra.
Fülemben felcseng a bús nóta,
Hej, te bunkócska...
Népszavazni hazautazom.
Apám mosolyogva fogad,
megtéveszti a propaganda
Őt is. Nincs egyedül. Kiben bízzak?
A szülőváros visszaölel
kebelére, a sok ismerős el
nem mulasztja bizonygatni:
ő is igent mondott
Erdélyre, a Felvidékre,
a Kárpátok bérceire,
a vert Vajdaságra.
Sovány vigasz, de jólesik.
érted szavuk: nekik is fáj, mi neked.
Hazám, ölelj magadhoz
minket, nem látod,
sok fiad hogy jajong?
Ki nem e kenyéren él,
meg nem értheti, mi érez e nép:
A határ másik oldalán
finomabb a lég.
Miért, fel nem foghatod,
a Himnusz a templomba szorul,
a templomban tót a pap
És csak szlovákul prédikál,
csak meg ne öld magad,
Mert szlovákul lesz az utolsó kenet.
 

Lelkedbe ég Maráitól a Halotti beszéd...
Gürcölsz, míg erőd marad,
de egy fecske nem csinál nyarat,
több kellene, a sok csónakos
nem egy emberként evez...
Lassan elfogyunk.
Erős az asszimiláció.
„Szlovák iskolában ha tanul,
bárkiből miniszter lehet",
mekkora baklövés ez, tévhit,
de egyre több szamár elhiszi.
Ma már ovátlaníthatsz,
ki régen reszlovakizált,
visszanyerheti nemzettudatát,
de egyre kevesebb a magyar diák.
Itt az únió, mehetünk a hídon haza,
elég a kis szig-em. Aki akarja,
kap Magyar igazolványt.
Kiváltja az öreg szomszéd
is, csak mert keresztje szép...
de odaát a felvidéki munkás
nem más: csak „parazita szlovák".
Még nem született meg
a magyar Jan Pallach,
ki tiltakozásul mindezért
fáklyaként égetné magát.
Összefogni? Eh, mi végre?
Milyen veszedelmes, ha az ember
még az édes hazájába is csak
reménytelenül lehet szerelmes.
Hazám, nem mások,
őrültként magad ásod
a saját szent sírodat,
de majd lesz, ki koporsód felett
elmond egy imát gúnyosan,
s a sok hontalan majd
így nyer szép, új hazát:
felzeng az „Otče náš"... Miatyánk...

 

* * *

SZÁMKIVETVE

Hontalanok között
hazátlanul
ki mondja meg,
meddig fáj még szívünknek
- ideát és odaát -
december ötödike?
Nem kell nekünk
más kenyere.
Jobb a mienk,
könnyeinktől
épp elég sós.

* * *

AKÁCTÖVIS

koronám
fejemen vérem
csorog
öt gennyes sebem
vakarnám véresebbre
ridegség közöny
gúnykacaj
szeretetlen hagysz
némán ítélsz
el magamra
Ecce: Homo Sapiens
feszít keresztre

 


Az előbbi három verset Kuczmann Erika zselízi gimnáziumi tanár küldte. Levelében olvasható: „Ma megnéztem a Palóc Társaság honlapját, láttam a nevünket és a cikkemet is, nagyon örültem neki. Szeretnék én is a Palóc Társaság tagja lenni, bár messze lakom, szívesen elmennék néha a rendezvényeikre, kirándulásaikra. A honlapjukon nagyon érdekes beszámolókat és gyönyörű hazafias verseket olvastam a népszavazásról is. Nekem is hasonlók a gondolataim. Ha nem sértem meg vele, elküldöm néhány versemet. Minden jót kívánok!”


Köszönjük az elismerő sorokat, még inkább a szép verseket. Ezekből adtunk most közre hármat a Jó Palócok olvasóinak.

* * *

MIRŐL GONDOLKODNAK TAGJAINK?
Bőhm András mérnök

 

„Kati! Próbálok valami érthetőt leírni arról, amit említettem. Az „ötösfogat” fogalom Aladártól származik és elég jól takarja az elképzelt tevékenység jellegét. Én egy nap abból indultam ki, hogy ma egy kultúrakcióra kevés a szereplő és kevés a közönség is (legalább nálunk ez így van). Akárhogyan csináltuk az irodalmi délutánok programját, nem voltunk sohasem többen, mint 20-25 személy, de sokszor csak a fele, a szereplőket is beszámítva.... Ha beleveszek egy olyan műsort, amit ti adtatok a Csemadok-napon Óvárban, már nem is kell sokat magyarázni.

Nézetem szerint a lehető akciók:

sikeres programok előadása több helyen, közös vagy egymást kiegészítő programok előadása, kölcsönös részvétel a falu nevezetes napjain vagy valami más elképzelés és alkalom szerint.Ha ez valahogy elindul és megépül a híd, az ötösfogatot jól ki tudnánk szélesíteni az Ipolyon túli településekkel is.

Hasonló együttműködésnek már van múltja. A betanult színdarabokkal járták a falukat még nem is olyan régen, a varbóiak eljönnek még most is a Vendel-napra... Gondolom, hogy nem egy lehetetlen dolog és nem is annyira új. Tudom, a viszonyok megváltoztak, és pénz nélkül néhány lelkes emberen kívül ez sem fogja a tömegeket megmozgatni, de az utazásra, egy kevés frissítőre... tudnánk a NKÖM-től vagy máshonnan egy pár koronát szerezni, és tapasztalatom szerint a kirándulásokkal egybekötött akciókra van érdeklődés. Úgy gondolom, hogy reális kilátások vannak egy ilyen akció sikerére.

Hogy miért fontos ez nekem és miért keresem a lehetőséget, annak a legkonkrétabb oka az, hogy szeretném Zsély kulturális életét összekapcsolni azokkal a településekkel, amelyekhez nyelvi, történelmi és néprajzi múltja köti. Ebben látom a nyelvünk és eredeti kultúránk megmaradásának lehetőségét.

A mai Zsély eredeti településhelyei: Zsély és Dorcsány 1553-ig a Kürtös-patak bal partján feküdtek. Ezzel az Óvár-Kér-Kovácsi-Bussa településcsoporthoz tartoztak. A Zsélyhez legközelebbi falu Óvár volt, ahová a máig járható úton inkább el tudtak jutni, mint légvonalban a közelebb fekvő falvakba, de a patak másik oldalán. Mai helyére Zsély - Szklabonya és Zahora közé - csak a törökdúlás következtében került.

Gondolom, első információnak ennyi elég. Az elképzeléseimet nem akarom most aprólékosan kifejteni, mert biztosan akadnak más, jobb ötletek, mint az enyémek. Minden nézetnyilvánításnak örülök még akkor is, ha negatív.

András.”

* * *


NAGY MEGTISZTELTETÉS -
- NAGY FELELŐSSÉG

Május 6-7-én tartotta tisztújító országos közgyűlését Pereden a Csemadok. Ezen a küldöttek HRUBÍK BÉLA személyében új elnököt választottak. Béla a Palóc Társaságnak is alapító tagja. Az egyik alelnök a három közül BALOGH GÁBOR lett. Gábor a Palóc Társaságnak is alapító tagja. Személyükben tehát a legnépesebb felvidéki magyar kulturális szövetségnek két olyan vezetőjét üdvözölhetjük, akik társaságunknak is tevékeny tagjai voltak és reméljük: lesznek. Munkájuk becsületes, felelősségteljes és sikeres ellátásához minden jót kívánunk!
 

A MUNKA GYÜMÖLCSE MINŐSÍT

 

* * *

LEVÉLVÁLTÁS

Még 2005 nyarán a nagycsalomjai Csemadok-juliálison találkozva a miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Csáky Pállal adtuk neki elő elképzelésünket az ipolysági születésű Sajó Sándor házának szerintünk lehetséges megmentéséről, majd pedig levélben fordultunk hozzá. Levelünkre 2006 februárjában érkezett válasz, miközben a januári szklabonyai emlékháznyitó ünnepségen újból váltottunk szót a témáról s levelünket újfent postáztuk a miniszterelnök-helyettes úrnak. Most közreadjuk levélváltásunkat.

„Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

A Palóc Társaság másfél évtizede – megalakulása óta – fáradozik azért, hogy otthonra leljen. Elképzelések születtek a helyszínre vonatkozóan, helyszíni szemléken szövögettük álmunkat egy palóc tanyáról, tervrajzok láttak napvilágot fiatal építészek jóvoltából. Szóba került a lassan romhalmazzá váló ipolynyéki kastély, a sósári fürdő, mely Mikszáth-emlékhelyszámba is megy.

Az Örökség Népfőiskolai Tábor egy évtizedének felén aztán egy új, lehetséges helyszín került látókörünkbe, s minden addiginál erősebben tettünk hitet amellett, hogy Ipolyságon, ebben a hajdan volt patinás kisvárosban, mely megyeszékhelyként is beírta nevét a magyar történelembe, s nem mellesleg az Ön szülővárosában teremtsük meg a palóc tanyát. Erre az elhatározásra azután került sor, hogy felleltük az évtizedekig elhallgatoptt és tiltott Sajó Sándor szülőházát a Káptalan utca Ipolyra, Börzsönyre néző végén. Akkori lakója hozzájárult ahhoz, hogy a házat emléktáblával jelöljük meg, amelyet azóta minden évben megkoszorúzunk a költő emlékének ápolására szánt rendezvény végén.

A ház ma üresen, árván, megrongálva áll. A leendő örökös Besztercebányán él, szándéka eladni az épületet, a telket.

Ez a telek a házzal őrizné és ápolná a szülőföldhöz való hűség költőjének, Sajó Sándornak az emlékét. Emlékházjellege mellett azonban más célt is szolgálna: felvidéki magyarságunk megmaradását.

Itt, ebben az ipolysági házban lehetne a palóc tanya, amely azonban nem egyszerűen csak „magyar ház” lenne, a magyar szervezetek ülésezési és próbaterme, hanem valóban „tanya”, a Palóc Társaság otthona (ügyintézés, szervezés, stratégia), de otthona a magyar művelődésnek is, előadó- és kiállítóteremmel, technikai felszereltséggel, hang-, videó-, fotó- és raktárral. A szükséges átalakítás után be tudna fogadni negyven-ötven, akár több embert is, akiknek az ellátásáról is gondoskodna. Szemben a jelenleg „működő” magyar házakkal, a tanyára mindenkor be lehetne térni, még éjszaka is. Itt nemcsak táborát lehetne megszervezni, de egész évben otthonára lelne az Örökség Népfőiskola. Ennek keretében pedig tanfolyamoknak, képzéseknek, tanácskozásoknak adna otthont. A természetbarátoknak, a kellemes és hasznos kikapcsolódást választóknak, az üdülni vágyóknak is biztosítana helyet és kínálna helyet, túrákat a szellemóriások földjén, amelyről Mikszáth Kálmán írta: „ A Tündérkert se szebb talán, a Kelet gyöngyei se bájolóbbbak....” Tanyánk mintaképe a Lakitelek Népfőiskola – kicsiben, szerényen.

Sajó Sándor szülőháza, tehát a költő emlékhelye és a felvidéki magyarság, azon belül a palócság művelődési központja lehetne. Neve pedig: Palóc Tanya – Sajó Oktatási Központ.

A működtetését elsősorban a működésből, tehát önerőből oldanánk meg. Kezdetben azonban mindenképpen szükségünk lenne megfelelő alapítványi támogatásra, vállalatok, intézmények és magánszemélyek adományaira, munkájára is. Magánszemélyek máris szerény, de biztatást jelentő adományaikkal lelkesítenek bennünket álmunk megvalósítására.

Ha megkérdezi tőlem a miniszterelnök-helyettes úr, hogy miért van szükség a Palóc Tanya – Sajó Oktatási Központra, akkor így fogalmazok:

Mi nemcsak magyarnak akarunk megmaradni anyafölkdünkön, hanem itt akarjuk építeni is a magyar jövőt !

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Erről a tervünkről már említést tettem Önnek az idei nagycsalomjai juniálison. Mert azt kérte, hogy e tervről tájékoztassam Önt, most megtettem. Most állott elő az a helyzet, hogy a közeli napokban megvalósuló hagyatéki tárgyalás után megvásárolhatóvá válik a Sajó-ház, amint arról az örökös ma engem tájékoztatott. Nem volna szabad megengedni, hogy az irodalmi jelentőséggel bíró épület arra méltatlan újgazda(g) tulajdonába kerüljön.

Palóc testvéri szeretettel arra kérem a miniszterelnök-helyettes urat, hogy élve jogkörével és felhasználva a rendelkezésére álló lehetőséget, támogassa tervünk megvalósítását! Köszönöm.

Hazafiúi munkásságához jó egészséget, bölcsességet, sok sikert kíván Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

Óvárban, 2005.szeptember 21-én, a magyar dráma napján”

*    *    *

„Podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky

Pozsony, 2006. február 20.

Tisztelt Urbán Aladár,

Köszönöm a levelét, amelyben arról informál, hogy Ipolyságon Sajó Sándor szülőházában szeretné létrehozni a Palóc Tanyát – Sajó Oktatási Központot, amelyben a Palóc Társaság is otthonra lelhetne.

Az elképzelést természetesen támogatom, jónak tartom az ötletet, hogy egy egész évben működő „otthont” hozzanak itt létre, amely a palócság művelődési központjává válhatna, véleményt azonban csak a részletek pontos ismerete után mondhatok.

Terveik megvalósításához minden jót kívánok.

Tisztelettel Csáky Pál”

Az ipolysági Káptalan utcai ház az Ipolyról nézve
 

* * *

Évadnyitó a Madách-kastélyban

Szép, tartalmas, változatos – igazi élmény. „A régi kézimunkák varázsa” c. időszaki kiállítás és a kassai Thália Színház repertoárjából a Veszett Éden, méltó és tartalmas megnyitó program volt. Ehhez a megszokott keretet az ünnepi beszédek, a miniszterek jelenléte és a tévé-stábok adták.

A délután fénypontja kétségkívül a színielőadás volt, melyben Egressy Zoltán Madách életéről szóló darabját Beke Sándor rendező és színészcsapata kimagasló eredménnyel vitte színre. Egressy az ismert problémában, amely Madách Imre, a felesége és anyja életét végigkísérte, nem foglal állást sem az anya, sem a feleség oldalán, mint ahogy ezt egyes szerzők egy adag tudatlansággal és elfogultsággal már megtették.

Ő részletesen rámutat a problémára, amit az élet szélsőségesen bonyolult eseményei hoztak, és rámutat benne a szerető, a szenvedő, a felelősséget érző és talán nem mindig helyesen cselekvő emberekre, de nem ítél. Csak annyit tár elénk, amennyit az objektivitás és az igazság megtartása mellett biztosan állítani lehet. Mégis állást foglal, éspedig a a szeretet, a szerelem, a becsület és az emberség mellett. Az autentikus hely különös varázsa, a színészek átérzett alakítása, a színpad és a nézőtér közvetlen közelsége, egy olyan őszinte kapcsolatot teremtett, amely mindnyájunknak felejthetetlen élményt nyújtott.

Sok idő telt el az első Madách-kiállítás megnyitásától, amit szerény feltételek mellett Balassa Géza régészprofesszor hozott létre 1964-ben. Utána a küzdelmekkel töltött évek hosszú során sokan gyarapították és védték a kiállítást, rendezték a parkot, óvták a kastély és a síremlék méltóságát, adták át nekünk, kisebbségben élő palócoknak, Madách szellemét. Ezen a délutánon szerettem volna velük együtt ülni ott, mert a csodálatos élményben az ő érdemük is benne van.

Bőhm András
 

* * *

NEM FELEJTÜNK: NEM! NEM! SOHA!

A magyar nemzetet, a Magyar Szent Korona Országait a trianoni békediktátum 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor darabokra tépte. Elszakította területe 72 %-át, azaz 232 804 km2-t! (Ez közel olyan nagy terület, mint majdnem Nagy-Britannia teljes területe!) Elszakította a lakosság 64 %-át s ezzel megfosztott magyar állampolgárságától 13 millió 287 241 embert! (Ez olyan nagy szám, mint Finnország, Dánia, Észtország, Szlovénia és Málta teljes lakossága!)

Európában 1920 és 1947 után a határok változtak. A magyar hazához való hűségből példát mutatott: SOPRON, SÁTORALJAÚJHELY, BALASSAGYARMAT! Továbbá tíz nyugat-magyarországi falu a trianoni döntést elutasítva példás ellenállásukkal arra kényszerítették a nagyhatalmakat, hogy 1923. január 10-én visszatérjenek Szent István országához: SZENTPÉTERFA, NÉMETKERESZTES, MAGYARKERESZTES, ÓLMOD, PORNÓAPÁTI, HORVÁTLÖVŐ, KISNARDA, NAGYNARDA, ALSÓCSATÁR, FELSŐCSATÁR. 1924. február 15-én SOMOSKŐÚJFALU.

1990-től újból változtak a határok és új államok jöttek létre: Németország, Szlovénia, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Moldova, Ukrajna, Belorusszia, 2006-ban Montenegró, (?)Koszovó...

Csak mi, magyarok nem hiszünk a mártír Márton Áron püspöknek, aki azt mondta:

„Aki tiszta szívvel az igazságot keresi, az Krisztust követi.”
 

* * *

MI VAGYUNK A NÉP!
Eva Maria Barki

Kedves Magyar Barátaim Székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon, a határokon túl és szerte a világon!
Trianon mindnyájunknak egy fel nem dolgozott trauma. Azok számára is, akik nem akarnak, vagy nem tudnak erről beszélni. Az igazságtalanság mindenkinek fáj. És nincs senki, aki az igazságtalanságot ne ismerné el Nyugaton és Keleten egyaránt, mindenhol – Románián kívül.

Az első világháború utáni békerend jogi értelmezés alapján semmis, mert nem egyenrangú tárgyalások, hanem a vesztes államok által kényszerhelyzetben történt aláírása eredményeként jött létre. Mindenütt jogtalanul, ahol az alapvető emberi jogok ellen, az önrendelkezési jog semmibe vételével húztak új határokat.

Azóta változott a helyzet. Az önrendelkezési jog teljes elismerést kapott nem csak a tudományban, de az írásos nemzetközi normákban is. A Polgári Jogok Nemzetközi Egyezség Okmánya, amely 1966-ban született és 1976-ban lépett hatályba, és amelyet majdnem minden ENSZ-tagállam aláírt, kötelezi a kormányokat az 1. cikkelyének betartására, amely szerint:

„Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

1989. november 4-én (pontosan 33 évvel a nagy magyar szabadság – és függetlenségi harc leverése után!) Európában ütött az önrendekezés órája. Ezen a napon egymillió ember ment az utcára Lipcsében azt skandálva: „Mi vagyunk a nép!” Ezt a klasszikussá vált önrendelkezési követelést az egész világ diplomáciája sem tudta megakadályozni.

Azóta az önrendelkezési hullám egész Európán végigsöpört. A német újraegyesítés után kivívták maguknak az önrendelkezést az észtek, lettek, litvánok, szlovének, szlovákok, horvátok, macedónok, koszovói albánok, számtalan új határ jött létre. A Közel-Keleten ugyan még nem kezdődött el a határmódosítási folyamat, de bekövetkezte várható a jövőben.

Összeomlott és továbbra is szétesőben van az első világháború utáni kényszerbékerend. Kivéve a magyar területen. Egyes-egyedül a magyarság hűséges a kegyetlen diktátumhoz. Másutt már ünnepelték és ünnepelnék a szabadságot. Mi csak gyászolunk és ápoljuk a sebeinket.

Üzenetem a mai napon:

Ne nézzünk visszafelé, ne emlékezzünk Trianonra, végre nézzünk előre! Végre vegyük kezünkbe a sorsunkat, ne várjunk segítséget külföldről, ami sohasem fog megérkezni, ne várjunk megoldást az Európai Uniótól, mert nincs politikai akarat ebben a szövetségben, tehetségtelen és képtelen közbelépni. Ne hallgassunk a politikusokra, akik nem hajlandók az érdekeinket képviselni. Cselekednünk kell. Hallgatással és tétlenséggel problémákat nem lehet megoldani.

Nekünk is jár az önrendelkezési jog. Mi is „szabadon meghatározhatjuk a politikai rendszerünket és szabadpon biztosíthatjuk a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésünket”, mert ránk is vonatkozik: „Mi vagyunk a nép!” Nincs magyar kisebbség a Kárpát-medencében.

A magyarság államalkotó nép, több mint ezeréves közös történelemmel, közös hagyománnyal, közös jogrenddel, közös kultúrával. A Kárpát-medencében mi vagyunk a nép!
Ezt mutatni kell, hogy lássák és hallják. Tüntetésekkel, nyilatkozatokkal és aláírásokkal. Hogy soha többé ne kelljen gyászolni, hanem a jövőben mi is ünnepelhessünk. Mert: „Mi vagyunk a nép!”

Isten áldja a magyar népet!

Bécs, 2006 Trianon emléknapján
 

Szomor Iván:

Trianoni himnusz

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi, csillagösvényen.
Maroknyi székely úgy áll mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!

Áldott hazánknak délvidéki népe
Ezredév óta drága kincs nekünk.
Győztes hatalmak elrabolták tőlünk,
De szívünkben mi sosem feledünk!
Szabadka, Zombor, Újvidék és Bácska
Mennyit kell szótlan ma is tűrnötök.
De sziklasírban, régen eltemetve,
Vigyáz s erőt ád sok-sok ősötök.

Szép Felvidékünk és te, Kárpátalja,
Hazánknak ősi, gazdag tájai,
Történelmünknek hősi korszakában
De sokszor védtek büszke várai!
Ungvár és Munkács, Kassa, Krasznahorka,
Lakóid ma is egytestvér velünk.
Segítsed őket, magyarnak maradni,
Védd nemzetünket, kérünk, Istenünk.

 

* * *

VÍZBE VESZŐ NYOMOKON
Délvidéki tanulmányút 2006. július 26 – augusztus 1.

A Palóc Társaság 2006. évi honismereti tanulmányútja a Drávaszög, Szlavónia északi része, Bácska és a Bánság magyar művelődéstörténeti emlékekben gazdag tájaira vezet. Lehetőség nyílik majd a helyi hit-, köz- és kulturális élet képviselőivel való találkozásra, ismerkedésre, emlékhelyek, tájházak, várak, vár- és templomromok felkeresésére, borkóstolóra, fürdőzésre és ünnepségeken való részvételre.

Az útvonal állomásai: Szekszárd, Mohács, Pélmonostor, Eszék, Haraszti, Szentlászló, Kórógy, Kopács, Csúza, Vörösmart, Zombor, Doroszló, Bács, Újvidék, Zsablya, Nagybecskerek-Elemér, Aracs, Óbecse, Ada, Zenta, Bácstopolya, Bácskossuthfalva, Szabadka, Palicsi-tó, Szeged.
Az útra jelentkezni a Palóc Társaság ismert elérhetőségein lehet.

 

* * *

PALÓCFÖLD KINCSES ÖRÖKSÉGE

A Palóc Társaság a zsélyi Victoria Kultúregyesülettel közösen 2006. szeptember 15-16-án Zsélyben a polihisztor Bőhm József emlékére megrendezi a helytörténettel és néprajzgyűjtéssel foglalkozók találkozóját.

A találkozó célja, hogy az érdekeltek tájékozódjanak a Felvidéken folyó helytörténeti kutatásokról, azok eredményéről és kedvet kapjanak az ilyen jellegű honismereti tevékenységhez. További célja az összejövetelnek a gyakorlati útmutató hazai és magyarországi szakemberek előadásai által, a vidéki tájházak számának gyarapítása, a helytörténeti búvárkodás és a néprajzi gyűjtőmunka megkedveltetése a diákokkal.

A találkozó első napján, pénteken előadások hangzanak el, számítógépes bemutatók lesznek, a résztvevők megtekinthetik a zsélyi helytörténeti és néprajzi gyűjtemény anyagát, megkoszorúzzák Bőhm úr emléktábláját és irodalmi műsort láthatnak. Másnap a résztvevők honismereti tanulmányútra indulnak, melynek során a balassagyarmati Palóc Múzeumot, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumot, Hollókőt, a herencsényi Fonóházat, a mohorai Mauks Ilona és Tolnay Klári Emlékmúzeumot valamint a csesztvei Madách Emlékmúzeumot keresik fel. A részletes műsorról tájékoztatjuk az érdeklődő közönséget.

* * *

Vendégkönyv

 

„A terv nagysága a lélek nagyságának mértéke.” Bem József
Kívánok igazi magyar jövőképet, a Kárpát-medence magyar tanárainak kitartást, a magyar szülőknek „helyes döntést”! Közösen dolgozzunk, hogy minden magyar gyermek magyar óvodákban, magyar iskolákban tanuljon meg magyarul írni, olvasni, számolni, magyarul álmodni!

Ugron Gáspár


Köszönjük, hogy itt lehettünk! Éljenek az igennel szavazók!

Friedrich Klára, Szakács Gábor


Sok sikert kívánok a Palóc Társaság reménységet adó, megtartó munkájához – és erőt. Köszönöm a meghívót.

Csete Örs


Sok sikert, kitartást, erőt kívánunk a PALÓC TÁRSASÁG eredményes működéséhez.

Országos Pedagógiai Intézet (ŠPÚ, Pozsony) Halász Anita
TERRA KIADÓ (Pozsony) Tóth Erzsébet


Jóérzés számomra, hogy a Nagykürtösi járásban évek óta ilyen színvonalas és jóhangulatú pedagógus-rendezvényeket szerveznek. Köszönjük Urbán Aladárnak, hogy lelke és lelkiismerete ennek az erőfeszítésnek, és köszönjük azoknak, akik társai a megvalósításban. Kívánom, hogy az SZMPSZ Nagykürtösi Területi Választmánya is létrejöjjön az anyanyelvi oktatás megerősítése céljából. Tisztelettel

Pék László, dr. Fibi Sándor

 

Az ősi gyökér élni kezd

A Palóc Társaság 2006-ban már másodszor hirdette meg a rovásírásversenyt, amely a Kárpát-medencei Rovásírásverseny elődöntője, azaz felvidéki válogatója. A verseny célja: megismertetni és megkedveltetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünknek ezt a meghatározó bizonyítékát s általa elmélyíteni a magyarsághoz való kötődés tudatát és érzését.

Díjak

Az idei válogatóra, amelyet az alsóbodoki Vállalkozói Magán-szakközépiskolában rendeztünk, sokkal több jelentkezés érkezett, mint tavaly. Végig jó hangulat uralkodott, ami köszönhető a barátságos fogadtatásnak, a rováskiállításnak, a meghívott vendégek közvetlenségének... Göbő Sándor igazgató úr saját maga által megzenésített József Attila-verseket adott elő a megnyitón, ezzel ünnepélyessé téve azt. Dittler Ferenc építészmérnök rováskiállítása a csoda erejével hatott a résztvevőkre, Szakács Gábor zeneszerző, énekes mély átélésű előadása mindenkit megörvendeztetett.

Cseri Nikolett és Vanda Réka Csámpai László

A rovásírásverseny három korcsoportban zajlott. Korcsoportonként váltak nehezebbé a feladatok, amelyek között volt latinbetűs szöveg átírása rovásra és fordítva, illetve rovásszöveg olvasása időre. A diákok munkáit tanárok javították, értékelték és ők döntöttek arról, hogy kik képviselik a Felvidéket a budapesti kárpát-medencei döntőn június 24-én.

Ők: Török Kinga és Zsoldos Petra Vásárútról az alsó tagozatosok közül. Cseri Nikolett és Vanda Réka Ipolybalogról, Matlák Szilárd Dunaszerdahelyről, Kovács Bernadett és Somogyi Edit Csenkéről a felső tagozatosok színeiben. A III. korcsoport, vagyis a középiskolások közül döntőbe jutott Miklós István Losoncról, Farkas Júlia Fülekről, Nagy Ildikó Nádszegről, Csámpai László Alsóbodokról és Szuri András Komáromból.

Miklós István Dittler Ferenc

Valamennyi versenyző emléktárgyat kapott az emléklap mellé. Schédl Lajos rováskészítő az áltata készített botrovásait és rovás fémkulcstartóját ajánlotta fel. Lukács Ágnes rovásírásos könyveket és magyarírásos falinaptárt küldött a versenyzőknek. A pozsonyi magyar nagykövetség magyarírás és történelmi témájú könyveket adományozott. Csáky Pál miniszterelnök-helyettes ajándékát a korcsoportok első helyezettjeinek Ladányi Lajos országgyűlési képviselő adta át. Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért irodaigazgatója, a rendezvény egyik fő támogatója a résztvevők étkeztetéséről gondoskodott. Az Oktatási Minisztérium az utazási kiadásokat enyhítette.

Versenyző diák, felkészítő tanár, gyermekét kísérő és helytállásáért izguló szülő, támogató és házigazda, nem utolsó sorban a szervező s a legnagyobb felelősséget vállaló Palóc Társaság jelenlevő tagjai örvendhettek és örülhetnek: a rovásírás, valójában a magyarírás egyre népszerűbb és megállíthatatlanul terjed fiataljaink között. Az ősi gyökér élni kezd.

 
 

 

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója
Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár * Munkatárs:Urbán Árpád
991 22 Olováry (Óvár) 132., Szlovákia * +047 / 48 79 115
www.paloctarsasag.real-net.sk
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk

 

 

design by: Fagyas Róbert