J Ó  P A L Ó C O K

 
„Itt élned, halnod kell!”

A Palóc Társaság hírmondója
2007. IV. negyedév


Az Ipoly vize szalad, az országhatár marad...
Meddig?


2007. december 21-én
eltűnnek a sorompók , bódék, útlevélellenőrök a határátkelőhelyeken,
szabadon járhatunk,-kelhetünk úton, mezőn, erdőn, vízen...
( A képen az ideiglenes gyalogos fahíd Pöstyénpusztánál)


2004. december 5-én népszavazást tartottak Magyarország jelenlegi határain belül arról, hogy megadják-e a határon túl élő nemzettársaiknak a magyar állampolgárságot. A szavazók többsége NEM-mel szavazott. ..

A nemmel szavazók táborához
(Dobszay Károly verse)

Ne féljetek, nem megyünk haza
Minket már régen nem hív a Haza
Mely álmaink bölcsője, sírja volt
Ma rákos fekély, rothadó kék-sárga folt
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Irigység népe, te céda, te buta
A mi kincsünk nem lopott kacat
Lelkünkben hordjuk: hit és akarat
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Hazugság népe, te gyáva, ostoba
Ahol mi élünk, az mind magyar sziget
Koromsötétben virrasztó tüzek
Ne feljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Vagyunk és maradunk, mint kivert kutya
Sorsunk már régen nem sorsotok
Árulók, latrok, újgazdagok
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Hol testvér a testvérnek farkasa
Ki hajnalig háromszor megtagad
Légy átkozott, légy gazdagabb
Ne féljetek, többé nem megyünk haza


Beleolvastunk (Levélrészlet)

„Most jöttem meg a Felföldről egyébként, ceglédi könyvtárosokat vittem arrafelé kirándulni. Jártunk Szklabonyán is, bőven és bőszen emlegettelek téged és a Palóc Társaságot. A Mikszáth ház előtt eltüntették a virágos kertet, most kövezik. Oda tették át a szobrot is. Megkérdeztek már valakit, hogy mit lehet és mit nem? Igaz, a háznak már annyi, ez már nem Mikszáthék háza, hanem egy modernnek tűnő múzeum. A Bramac tető betette az ajtót, ez már ráadás. Talán jobb lett volna, ha ezt is lebontják, mint a szülőházat. Hová lettek Mikszáth Jánosné kedvenc virágai: levendula, rozmaring, muskátli? Már csak az én kertemben van? Az egy hete volt konferencia is vegyes emlékezetű bennem. Örültem sok barátomnak, akikkel találkoztam, de továbbra sem tudom, mi volt Wlachovsky szerepe a magyar és szlovák kultúrában. Sok előadó össze-vissza beszélt, még mindig azt hiszik, hogy a posztmodern az hasznos dolog. Nálunk lecsengőben van, oda később érkezik. Felszínes előadásokat hallottam, felkészületlen és nagyképű előadókat.”


Koccintás helyett olvasni fogunk…

Ötletünket, hogy Nagy Palócunk születési évfordulóján, azaz minden év január 16. napján gyűljünk össze szklabonyai emlékháza udvarán, eltulajdonították tőlünk, elorozták előlünk. Örülhettünk annak, hogy más szervezetek csatlakoztak mellénk (pl. A Csemadok), de hogy „találmányunkon” mint megtűrt résztvevők vegyünk részt, sőt igazodjunk naphoz, műsorhoz, józan ésszel nem tehetjük.

Éppen ezért 2008-ban e l m a r a d a Palóc Társaság koccintó ünnepe Szklabonyán. Ehelyett azt ajánljuk tagjainknak, hogy ezen a napon ki-ki otthonában vagy baráti körben vegyen le könyvespolcáról egy Mikszáth-kötetet és olvasson el/fel egy elbeszélést magának, barátainak (koccinthatnak is). Tegye ezt pedig pontban este hétkor, így mégiscsak együtt leszünk…
Akiknek pedig a gazda szavára a szklabonyai ház udvarán csendül össze poharuk, ürítsék tartalmát mindnyájunk egészségére!
 

„… azon légyünk, azmíg tart életünk,
légyen víg telünk – nyarunk!”


BALASSI BÁLINTRA EMLÉKEZTÜNK

Október 2. 453 éve ezen a napon született a magyar szerelmi költészet megteremtője, Balassi Bálint. Mint eddig másfél évtizede mindenkor, 2007-ben is megünnepeltük nagy költőnk születése napját.

Ennyien még soha nem gyűltek össze a kékkői vár udvarán ilyenkor. Igaz, a három autóbusznyi nép nem a meghívásunkra érkezett a kettészakított Nógrád megye déli részéből. Ott voltak, velünk együtt hallgatták meg Patakyné Kerner Edit előadóművész szavalatát és T. Pataky László író gondolatfoszlányait. Helyére került most is koszorúnk, miután Híves István és Boglárka nevű lánya rövid műsora elhangzott. A múzeum Balassi-kiállítását is megtekintettük, benne Oláh Szilveszter gyönyörű alkotásait.


Az emlékezők


Irány a csúcs


Terefere gesztenyével

 Gyönyörködni az őszi természet alkotásaiban is lehetett, amint fölfelé sétáltunk a Kálvária-sétányon. Meg-megállva, kisebb csoportokban hánytuk-vetettük meg a nagyvilág dolgait és a mi kicsi világunk nagy eseményeit. A pihenőkön előkerültek a kosarakból a finomságok, különösen Tóth uramék hírös kecskeméti barack pálinkája ízlett mindenkinek! Mert ezen az idei Balassi-túrán még Kecskemétről is részt vettek: Tóth László és családja.. Nem maradhatott el Kotoráék szelídgesztenye kínálata sem, pedig úgy látszott: tűvé kellett tenniük mindent, hogy ne szakadjon meg a hagyomány… köszönet érte!

Ekképpen jövőre újból összesereglik majd kis társaságunk, különösképpen akkor, ha Filip József szécsénykovácsi polgármester gulyással várja majd a Kálvária-hegyről visszaereszkedőket. Azám!


KRÚDY HAZALÁTOGATOTT SZÉCSÉNYKOVÁCSIBA

A látogatásra október 21-én került sor. Ekkor rendezte a falu a Palóc Társasággal és a Csemadokkal az író emléknapját.

A község közepén álló emléktáblánál gyülekeztek a vendégek és a falubeliek (is páran…). A szécsényi művészeti iskola diákjai idézték az írót műsorukkal. Filip József polgármester köszöntője után a koszorúzás következett, majd a művelődési házban – a Petőfi Irodalmi Múzeumnak köszönhetően – a Krúdy-alkotások ihlette képzőművészeti kiállítás. A megnyitót Pekár István, a Duna TV volt elnöke tartotta. Magvas gondolatokat tartalmazó beszédében hangsúlyozta, hogy „kevesen maradtak, akik megtartották évszázados értékrendjüket, gyökereiket, hitüket, erkölcsüket. Szerencsére mi, palócok megroppant gerinccel is közéjük tartozunk. Még pislákol bennünk az örök értékek lángja”. A kiállításon Szántó Piroska, Udvardi Erzsébet, Papp Oszkár és Prutkay Péter rajzai voltak láthatók.

Az irodalmi műsorban az óbudai Krúdy Kör tagjai adtak elő alkotásaikból. A műsort Fenyves Mária Annunziáta szerkesztette és Kanizsa József lovag vezette. Felemelő eseménye volt a délutánnak, amikor Király Lajos, a Kör elnöke ünnepélyesen átadta Filip József polgármesternek Simon M. Veronika Munkácsy- és Krúdy-emlékérmes festőművész Krúdy Gyulát ábrázoló festményét.


Az emléktábla


Pekár István


A festmény átadás
 


Enyedi Bélával és Kanizsa Józseffel Z. Urbán Aladár


Simon M. Veronika Krúdy-arcképe

Az ünnepségen részt vett társunk, Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, e kicsi falu szülötte. A szomszédos Ipolyvarbó Mikszáth-iskoláját látogató helyi tanulókat alig láttunk az ünnepségen, tanítót, tanárt egyet sem, nem is említve a zsélyi és a bussai szlovák iskolába járó kovácsi gyerekeket…

Ilyen nem éppen irigylésre méltó helyzetben annál nagyobb elismerés illeti a község polgármesterét, aki szívügyének tekinti a Krúdy-hagyományápolást. Támogatjuk őt abban is, hogy tervünk valóra váljon: Szécsénykovácsi Krúdy-zarándokhellyé váljon, ahová érdemes legyen ellátogatnia nemcsak a természet szerelmeseinek és a pecázóknak, hanem az irodalom, azon belül Krúdy tisztelőinek és olvasóinak.


ROVÁSÍRÁS-TANFOLYAM

Legősibb kincse a magyarságnak az írása, a rovásírás. Napjainkban egyre szaporodik azoknak a száma, akik megismerik, elsajátítják. Sőt, magyar iskoláinkban szakkörök alakulnak, hogy a magyar rovásírás tudományát elsajátítsák a gyerekek. A 2007-es kárpát-medencei rovásírásverseny felvidéki országos döntőjének sikere arra kötelezett bennünket, hogy a múlt évi kezdeményezésünknek legyen folytatása ebben az évben.

Lett. Tavaly Komáromban találkoztak azok, akik a rovásírás tanulásában és tanításában nem időtöltést és szórakozást, hanem a magyarság tudatos vállalását, megélését. Dunaszerdahelyen 2007. október 27-én találkoztunk. Szívesen fogadták kezdeményezésünket és meleg otthont biztosítottak számunkra a Vámbéry Ármin MTNYA-ban. PaedDr. Fibi Sándor iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket s kifejezte örömét, amiért rájuk esett a választás. Helyettese PaedDr. Masszi János videóklippen mutatta be iskolájukat, a benne folyó oktató-nevelő munkát s annak gyümölcseit, eredményeit.


A résztvevők egy része


A hallgatóság másik csoportja


Szakács Gábor és Friedrich Klára


Dittler Ferenc

A találkozón Friedrich Klára írástörténész, rováskutató, Szakács Gábor újságíró, a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke, Dittler Ferenc építészmérnök, összerovás-szakértő és Tisza András számítógépes rovásírás-fejlesztő adtak elő illetve adtak gyakorlati útmutatást.

A tanfolyamon lehetőség nyílott arra, hogy a hallgatók kérdezzenek, észrevételeket tegyenek, elmondják, ők hogyan oktatják a rovásírást. Szabó Gabriella 3.-os, 4.-es tanulókkal foglalkozik, akik lelkesen gyakorolják a rovásírást. Matlák Ivett fiával együtt tanulja, s a rovásírás ébresztette fel benne a vágyat, hogy utánajárjon a történelmi eseményeknek is, amelyek a történelmi könyvekből kimaradtak. Elek Ilona fölfedte, ő milyen módszereket alkalmaz Vásárúton, ahol ugrásszerűen megnőtt a tanulni akarók száma az országos döntő után… Salgó Gabriella örömmel jelentette be, hogy magyartanári diplomamunkáját „A rovásírás a szabadidős tevékenységben” címmel írja. Ez lesz az első olyan dolgozat nálunk, amelyet a rovásírásról ír egy egyetemi hallgató.

Bizakodó hangulatban folyt a tanácskozás, melyen szóba került a 2008. évi országos rovásírásverseny megrendezése, a rovásírás megismertetésének és terjesztésének lehetséges módozatai, a felvidéki magyarság földrajzi elhelyezkedéséből adódó nehézség leküzdése stb. A jövő évi országos verseny helyszíne Zselíz lesz, időpontja pedig április 26., szombat. A Palóc Társaság felhívással fordul a magyar tanítási nyelvű iskolákhoz, hogy az óvári és vásárúti példát követve helyezzenek el az iskola hivatalos kétnyelvű tábláján kívül egy rovásírásos iskolanévtáblát is az épületen.


AZ ÚT EGYENES

Ipolyságon október végétől kezdtem el működtetni a Rovásíró Kört három korosztálynak. Jelenleg 13 tanítványom van, akikkel külön-külön csoportokban foglalkozom hetente egyszer 45 percben. Bár ezt nem mindig tartom be attól függően, hogy mennyi feladatot kell megoldanunk, vagy mennyire veszem észre rajtuk a fáradtságot. Az iskola után a Városi Könyvtárban szoktunk találkozni.

A legkisebbekkel rengeteget játszom. Hitem, hogy nem úgy kell a rovásírást megismertetni, hogy: No, most leültök és írtok, ilyen meg olyan fontos dolog és kötelező hadarni az elmondottakat. Én a rovásírást játék alapján tanítom a gyerekeknek. S ez okozza számomra a legtöbb gondot, hogy olyan játékokat kitalálni, amibe beleültethető a rovásírás. Hiszem, hogy a játék közösségteremtő eszköz. S én úgy gondolom, hogy ez nemcsak a kisgyermekekre vonatkozik, hanem bármilyen korú, rangú egyénre. A játéknak közösségformáló ereje van. A legkisebbek jelenleg másodikosok. Hallottam már olyan véleményt, hogy ajánlatos csak a 3. vagy a 4.-kel kezdeni. Ezzel nem igazán értek egyet, mivel a mai média már nemcsak a felnőttet, kamaszt célozta meg, hanem a kisgyerekeket is árunak tekintik és mindent elkövetnek, hogy az ő gondolkodásuk rabjává tegyék őket. Úgy gondolom, hogy napjainkban a magyarság értékrendjét, sőt az emberiség értékrendjét sikerült teljes mértékben kiforgatniuk. Ezért gondolom azt, hogy a lehető leghamarabb el kell kezdenünk a kisgyerekekkel foglalkozni, s megnyerni számunkra. Itt leszögezném, hogy nem a saját értékrendemet, gondolkodásmódomat, hitemet szeretném beléjük „gyömöszölni”, hanem öntudatos, józan, tisztán látó fiatalokat szeretnék nevelni, akik képesek saját belátásuk szerint dönteni.


CSODASZARVAS – KÖZÖSSÉGI ROVÁSÍRÓ TÁBOR

Hunort és Magyart a Csodaszarvas vezette vissza ősei földjére. Szerintem a csodaszarvas isteni jelkép, isteni hívó szó, mely vezette őseinket. S hallgattak rá. Ma, sőt már nagyon régen letértünk a csodaszarvas útjáról. Vissza kell térnünk a csodaszarvas útjára, vissza az ősökhöz.

Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy mit akarunk. Egy rovásíró tábort, amelynek helyszínéül Palástot és a környező vidéket néztem ki. Szálláshelyül pedig Ivánkát. Mivel a tábor nyáron fog megvalósulni, s a főszervezői teendők rám fognak hárulni, ezért három, legfeljebb négy napban gondolkodom egy hétvégén.

A tábor közönségét a rovásírásversenyeken részt vevő diákok lennének, bár nyugodtan jelentkezhet bárki. A néhány nap azonban nem elég, hogy a versenyzők közösséggé kovácsolódjanak, ezért kellene egy évről évre visszatérő táborozási lehetőség.

A tábor ideje alatt játékok, ügyességi feladatok, túrák, bemutatók, a rovásírás mélyebb megismerése történne meg. A foglalkozásokat teljes mértékben alárendelném a fő célnak: ez a néhány tucat gyerek közösséggé váljon. Ezt a célt szolgálnák a játékok, feladatok. Kétféle ember van: aki önmagáért és aki másokért él. Hiszem, hogy közösségi szellemet kell táplálnunk a fiatalokba. Olyan tábort akarok megvalósítani, amely azt a célt szolgálja, hogy kialakuljon bennük egy közösségi szellem, mely egymásért élteti őket. Hiszem, hogy 1920 óta a magyarság lefelé megy a lejtőn, mára oda jutottunk, hogy egyszerűen nincs hová hátrálni. Innét kell visszaaraszolni a csúcsra. Addig „Az Út egyenes”.

Mészáros Attila
középiskolás


FELAVATTÁK PÓSA LAJOS SÍREMLÉKÉT

Ez év október 27-én avatták fel Pósa Lajos síremlékét a Fiumei úti sírkert 9. sz. parcellájában. A Palócföld képviseletében a Palóc Társaság tagjai nevében és képviseletében részt vettünk az emlékmű felavatásán, és elhelyeztük a megemlékezés koszorúját.


A résztvevők

Az avatási ünnepséget Sebők Valéria, a Csemadok elnöksége nevében nyitotta meg. Utána Csipka Rozália adott tájékoztatást az emlékmű felújításának kezdeményezéséről, a végrehajtás bonyodalmairól, valamint az anyagi támogatókról. Ezt követően Praznovszky Mihály ismertette Pósa Lajos életútját, munkásságát, költői és írói tevékenységét. Kedves színfoltja volt az ünnepségnek, hogy a csekély számú budapesti résztvevő mellett jelentős számban jöttek a költő tisztelői Gömörből és Radnótról.

Ki volt Pósa Lajos?

Pósa Lajos 1850. április 9-én született Gömörországban, Radnóton. Apja Pósa Antal, anyja Kovács Mária. Az a vidék éppen olyan szép, mint Palócország. Mind a kettőt évszázadok óta összetartó erejű nép lakja. Radnót igazi magyar falu volt. Itt nőtt fel Pósa Lajos, ahol a magyar hagyományok megtartását látta és szívta magába.

Az elemi iskola osztályait Radnót hagyományos falusi, egytanerős iskolájában járta ki. Már ekkor kitűnt gyors felfogásával és szorgalmával. Ezzel saját magának, de mindenekelőtt édesanyjának kívánt megfelelni. Tanulmányait a rimaszombati gimnáziumban folytatta, majd Selmecbányán érettségizett. Itt ismerkedett meg Mikszáth Kálmánnal, a Nagy Palóccal. Barátságuk itt kezdődött és életük végéig megmaradt. Önképzőköri tag lett és ezen keresztül hatott rá az iskola szellemisége. Eredendően magyar érzelmű volt. A társai szelíd, csendes természete miatt csak „búsmagyarnak” hívták. 1868 őszén beiratkozott Sárospatakon az akadémia bölcsészeti tanfolyamára, ahol a tanulás mellett önképzőkörbe járt.

Pósa irodalmi tevékenysége már Radnóton az elemi iskolában kezdett kibontakozni. Majd a rimaszombati, illetve a sárospataki diákönképzőköri munkássága során tovább fejlődött, csiszolódott.

1869 őszén Budapestre költözött és ezzel megkezdődött harca írói pályájának sikeréért. A vidékről felkerült fiatalember tehetségében, szorgalmában és ifjúkori lelkesedésében bízva akarja meghódítani a világot, de nem sikerül neki semmi. Kevésbé sikeres budapesti tartózkodása után Szegedre költözött. Itt ismerkedett meg Móra Ferenccel és Dankó Pistával. A költőnek a Szegeden töltött évek volt a legtermékenyebb időszaka. A korábbi évek rövid, néhány versszakos költeményei mellett ekkor kezd el elbeszélő költeményeket és gyermekverseket írni. Dankó Pista Pósa több versét megzenésítette. Pósa népszerűségének egyik forrása Dankó Pista zenéje, a másik pedig a gyerekeknek szóló versei, verses meséi voltak.

Ötven éves korában, 1890-ben nősült meg. Felesége, Andrássy Lídia bedolgozta magát a költő életébe és hivatásába. Nagyon sokat segített a költőnek, intézte az aktuális feladatokat. Boldog házasságuk rövid ideig tartott. Írói pályafutásának 40. évfordulójának ünnepségén a nagybeteg költő már nem fogta fel, mi történik körülötte. Az ünnepségen rosszul lett, szanatóriumba került. 1914. július 9-én halt meg. Budapesten temették el. A szeretett költő tiszteletére a radnótiak zacskónyi honi földet hoztak a sírjára.


„… tesz még Isten gyönyörű csodát itt”
A hetedik magyarságverseket mondó versenyről

A Sajó Sándor emlékére a 7. alkalommal meghirdetett magyarságverseket mondó versenyre félszázan jelentkeztek alap- és középiskolás diákok- ez csúcs. A versenyen alig maradtak távol közülük betegség miatt.

Így hát zsúfolásig megtelt az ipolysági nyugdíjas klub terme nov. 9-én, a verseny napján. Öröm töltötte el az ember szívét ennyi sok szép fiatal láttán. Különösen tetszett, hogy az Ipoly mindkét partjáról érkeztek a fiúk, lányok, sőt még a szlovéniai Muraközből, Lendváról is.

A versenyt Szögedi Anna parlamenti képviselő, fővédnök köszöntötte, majd Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere nyitotta meg. A versmondók előadását a Patakyné Kerner Edit előadóművész – T. Pataky László író – Csábi István előadóművész összetételű értékelő bizottság bírálta el.

Amíg az értékelő bizottság meghozta döntését, Tóbisz Tamás, a Misztrál együttes tagja megzenésített versekkel szórakoztatta az eredményre váró kiváncsi közönséget s az izguló versenyzőket.


Horváth Zoltán


Renczés Viktória


Motesiczky Virág


Koszorúzók


Az emléktábla


Patyi Zoltán

A felsőtagozatos versmondók közül első helyezést ért el a lendvai Gál Denise, második lett Bocsó Blanka Szécsényből, harmadik pedig az ugyancsak lendvai Küpler Dolores. A további három helyezésre Renczés Viktória deáki, Horák Kitti szécsényi és Bielik Klaudia dejtári tanuló került. A középiskolások versenyének első helyén ketten osztoztak: Motesiczky Virág Gútáról és Baló Emese Salgótarjánból. Második helyet érdemelt Pál András ipolysági, harmadikat Horváth Zoltán balassagyarmati diák. További két középiskolás került még a hatos mezőnybe, ők Varga Bese és Bugyi Anna Balassagyarmatról.

Valamennyi versmondó ajándékot vehetett át a Palóc Társaság elnökétől. A polgármester díját Motesiczky Virág, Szögedi Anna képviselőasszonyét Pál András és Gál Denise. Bélik György az MKP ipolysági szervezetének díját Renczés Viktóriának nyújtotta át. Különdíjat ketten kaptak, mégpedig Balázs Péter Ipolybalogról és Rozsár Edina Gútáról.

A díjakat a verseny támogatói biztosították. Így a fentieken kívül köszönjük, hogy az Anima Könyvterjesztő, a Kormorán együttes, a Trianon Társaság, Duray Miklós író-politikus, Koltay Gábor filmrendező, Nászaly Gábor kereskedő, Józsa Judit keramikus művész, Szablya Rudolfné tárgyi jutalmakkal segítette rendezvényünk sikeres megvalósítását. Köszönet jár a Szülőföld Alapnak és a SZAKC pozsonyi irodájának, ők a rendezvény anyagi hátterét biztosították. A szervezés során nyújtott támogatásért köszönet illeti meg Lőwy János polgármestert, a Városi Könyvtár igazgatóját, Soľmosi Mártát és munkatársait, valamint Kajtor Pált, a nyugdíjas klub vezetőjét.

Mint minden alkalommal eddig, ezúttal is megkoszorúzták a résztvevők Sajó Sándor emléktábláját. Itt dr. Popély Gyula történész, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese mondott ünnephez és alkalomhoz méltó beszédet.


Vendégkönyv


 


Hírmondó

*PRÓZAMONDÁS. Október 12-én megtartotta hagyományos prózamondó versenyét a dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola. A versenyen részt vettek az Ipoly jobb partján levő magyar iskolák tanulói s az értékelő bizottság munkájában a Palóc Társaság elnöke is.

*KÁLMÁN-NAP. Október 13-án részt vettünk a hagyományos Kálmán-napi ünnepségen Horpácson. Mikszáth szobránál az alkotó ifj. Szabó István szobrászművész gondolatait hallhatta a sokaság, miután a nógrádmegyeri Mikszáth-iskola tanulói műsora elhangzott. A faluházban a Mikszáth Kálmán Társaság közgyűlésén a jövő évi tervekről esett szó. Ezt követően Bereczky János mutatta be Mikszáth Kálmán és a népi gyermekjátékok világa c. könyvét.

*KITÁSZ. Dec. 8-án pont került a Kárpát-medencei Magyar Irodalmi Társaságok nyári, Nagyváradon félbeszakadt közgyűlésének végére. Most a tisztújításra került sor. A régi-új elnök dr. Medvigy Endre irodalomkutató lett. Ügyvezető elnöknek dr. Kertainé Németh Máriát választották. A meglevő örökös tiszteletbeli Réthei Prikkel Lajos mellé új tiszteletbeli elnököt is választottak a jelenlevő küldöttek Lakatosné Németh Ágnes személyében. Elnökhelyettes lett az Erdélyi Könyv Egylet képviselője, Székelyné Hornyák Gyöngyi s elnökségi tag Donkóné Simon Judit. Az előző vezetőségből dr. Boda Béláné Kászoni Adrienn őrizte meg helyét az új vezetőségben. A felügyelő bizottság elnöke maradt Kissné Pásztor Éva, tagja továbbra is Balassa Zoltán Kassáról és új tag lett Perlawi Antal Kőbányáról.

A közgyűlésen mindössze 14 szervezet képviseltette magát. Az elszakított területekről egyedül a felvidéki Palóc Társaság. A maradék-magyarországi irodalmi egyesületek közül is csak néhány fővárosi és környéki szervezet volt jelen. Nem vagyunk biztosak abban, hogy ebben a felállásban kikecmereg jelenlegi (több éves) válságából ez a jobb sorsra érdemes, a kárpát-medencei magyarság irodalmi szervezeteit összefogó szövetség…


Jótevőink voltak 2007-ben

Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Alapítvány, Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Jobbágy Károly Alapítvány, Szülőföld Alap, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Szövetség a Közös Célokért, Petőfi Irodalmi Múzeum, Anima Könyvterjesztő, Lítea Könyvesbolt és Teázó – Bp., Karpatia, Forrai Sándor Rovásíró Kör, Vámbéry Ármin MTNYA – Dunaszerdahely, József Attila MTNYA – Vásárút, Vásáróti Községi Hivatal, Udvardi Községi Hivatal, Ipolysági Városi Hivatal, Ipolysági Városi Könyvtár, Ipolysági Nyugdíjas Klub, Csábi Községi Hivatal, Csábi Alapiskola és Óvoda, Losonci Magyar Kulturális Központ, Rákóczi Szövetség, KEHOFA - Kevermes, Real-Net - Dunaszerdahely, Starp-Trade – Zselíz, Imagent – Budapest, felvidek.ma, Duray Miklós, Józsa Judit, Szablya Rudolfné, Koltay Gábor, Z. Kárpát Dániel, Gondos Béla, Filip József, Hrubík Béla, Kotora Rózsa és Milán, Gyurkovics Mária, Elek Ilona, Patyi Zoltán - Lendva, Réber László –Zágráb, Fodor István – Bp., dr. Bedécs Gyula – Szombathely, Ksenija Bratina Makovec – Sempeter…továbbá a Palóc Társaság tettrekész tagjai. Minden támogatónknak szívből köszönjük az önzetlen segítséget, amellyel lehetővé vált, hogy eredményesen terjeszthettük magyar nemzeti kultúránkat, hozzájárulhattunk kincses örökségünk közkinccsé tételéhez, ápolásához. (Elnézést kérünk azoktól, akiket szándékunk ellenére kifelejtettünk e felsorolásból!)


Ajánljuk

A lelkes eljár ősei sírjához – tudjuk ezt Garaytól. Eljárunk, főt hajtunk meghalt elődeink emléke előtt, emlékezünk rájuk, idézzük emléküket, elhelyezünk sírjukra egy-egy szál virágot vagy koszorút…

A magyar irodalom sok neves alakjánaks írját találjuk a nemzeti kegyhelynek is tartott Fiumei úti sírkertben, közismertebb nevén a Kerepesi temetőben. 1847 óta működik, 1885-től dísztemetőként, amelyben a magyar nemzet sok kiválósága, tudósa, költője, zenésze, építésze stb. alussza örök álmát.A Sikerx Bt. Jóvoltából nemrégen jelent meg a Séták a Fiumei sírkertben címmel egy hat füzetből álló (történelmi, zene- és színházművészeti, irodalmi, tudománytörténeti, képzőművészeti, műemléki- és szoborséta) sorozat. A síremlékekről rövid ismertetés olvasható. A szöveget Szilágyi Rita írta, a felvételeket Tamási Gáspár készítette.

Valamennyi séta a főbejárattól indul, s a séta útvonalát különböző színek jelenítik meg a térképen, tudniillik a füzetekhez egy térkép is társul. Csak dicsérni lehet az ötletet, s köszönet jár Csipka Rozáliának, a kiadó vezetőjének. A Séták megvásárolhatók a temető portáján. Kérésre pedig a Palóc Társaság vállalja a füzetek beszerzését.


Mi várható 2008 elején?

* A Magyar Kultúra Napja alkalmából újból meghirdettük tanulmányírói pályázatunkat. Eredményhirdetésre 2008. január 20-án, vasárnap kerül sor a Magyar Kultúra Alapítvány budai székházában. A pályázatra december 31-ig küldhetők be a dolgozatok az alap- és középiskolás diákok részéről villámlevélcímünkre.

* 2008-at Sajó Sándor Emlékévnek nyilvánítjuk. Az ipolysági születésű magyar költő 140 éve, 1868. november 13-án született és 75 éve, 1933. február 1-jén halt meg Budapesten. Az emlékév első nagyobb rendezvénye a költő halálának évfordulóján, azaz 2008. február 1-jén lesz Budapesten. Ekkor neves előadókkal konferenciára kerül sor életével, költészetével illetve a korral kapcsolatban, melyben élt. A Fiumei úti sírkertben levő sírjának megkoszorúzása és irodalmi műsor szerepel még a megemlékezés műsorán. A megemlékezés valószínű helyszíne a kőbányai Pataky Művelődési Központ. A rendezvényre Ipolyságról autóbuszt szeretnénk indítani, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy Szabóné Pásztor Edit tanárnőnél vagy Mészáros Attila középiskolás diáknál jelentkezzenek. Természetesen számítunk valamennyi ipolysági és nem ipolysági tagunk érdeklődésére is, akik a Palóc Társaság jól ismert címein is jelentkezhetnek! A rendezvény pontos idejéről és végleges helyszínéről meghívón értesítjük az érdeklődőket.


Rend a lelke…

Mindennek. A társasági viszonynak is. Szépen kértük tagjainkat, hogy rendezzék 2007. évi tagságukat, azaz tagdíjukat, a legkevesebb száz koronát fizessék be. Sok ez? Nagyjából öt sor ára… De nem kell, nem kötelező befizetnie annak, aki szakított a Palóc Társasággal, aki utcára került… Kérjük, tudassa velünk szándékát. Megértőek vagyunk, leszünk, ha helyzete romlott, ellehetetlenült, esetleg feledékenysége miatt nem rendezte még éves tagdíját… Megesik. (Vannak nyilvántartott tagjaink között páran olyanok is, akik két-három éve nem fizettek tagdíjat. Tisztelettel kérjük őket, értesítsenek bennünket valamilyen formában elhatározásukról!) Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Tisztelettel kérjük eddig tagdíjat nem fizetett tagjainkat, hogy elmaradt tartozásukat rendezzék, vagy ne fizessék, ha szakítottak vagy szakítani akarnak társaságunkkal…, csak tudassák velünk! Ennyi talán még elvárható részünkről, hiszen tudatosan senkit sem sértettünk meg, ha pedig véletlenül mégis, akkor bocsánatot kérünk! Kérjük és köszönjük megértésüket!

Eligazításul: a 2007. évi tagdíjszelvényen a Palóc Társaság színes nyomású, új, rovásfeliratos jelképe látható s egy Mikszáth-idézet olvasható. Ilyet kaptak azok a tagok, akik eddig, azaz december 20-ig befizették idei tagdíjukat. Ők a következők: Sztakó Zsolt, Szablya Rudolfné, Szalay Ferenc, Bodzsár Gyula, Koiš Szilvia, Lajtos Ilona, Oravec Gyula, Híves Vince, Borik István, Mgr. Varga Gyula, Mgr. Varga Mária, Vanda László, Vanda Dagmar, Kubicza Erzsébet, Nagy Angéla, Bojtos Katalin, Hahn Éva mérnök, Híves Mária mérnök, dr. Németh Zoltán, Németh Ági, Košúth Mária Magdolna, Vanda Katalin, Krasznica Ferenc, Krasznica Magdolna, Tipary László, Oroszlány János, Oros László, Paholík Timót, Kajtor Tibor mérnök, Kajtor Ágnes, Dr. Nagy István, Danis Ferenc, Deák Rózsa, Vanda Zsófia, Gyurkovics Mária mérnök, Balík Judit, Balík Margit, Balík Piroska, Mészáros Attila, Barják Gyula, Cseri László, Urbán Attila, Urbán Árpád mérnök, Urbán Szabina, Z. Urbán Aladár.

Szeretettel kérjük: NE SÉRTŐDJÉK MEG SENKI, akinek neve figyelmetlenségből, véletlenül kimaradt a felsorolásból!!! Viszont befizette a tagdíjat! Kérjük: jelezze nekünk! Köszönjük! Örülünk a helyreigazításnak!


 

 Október 24-én életének 80. évében elhunyt
Tipary László
helytörténész, költő, író, a Palóc Társaság tagja. Emlékét kegyelettel megőrizzük
.

 


Kedves Tagjaink!

Örömmel tudatjuk, hogy 2008. január elsejétől megújult honlapunk várja a Palóc Társaság tagjait és a világhálón böngésző magyarokat. Tőlünk telhetően igyekszünk majd frissek lenni, rendezvényeinket idejekorán beharangozni, azokról beszámolni. Várjuk hasznos észrevételeiket, jó ötleteiket is, amelyeket iparkodunk megvalósítani.
Honlapunk címe változatlan, mint lent…


Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár
 991 22 Olováry 132., Szlovákia  047 / 48 79 115
 www.paloctarsasag.real-net.sk  z.urban@paloctarsasag.real-net.sk