J Ó  P A L Ó C O K

 
„Itt élned, halnod kell!”

A Palóc Társaság hírmondója
2009. I. negyedév


2009-06 (jún)

Badiny Jós Ferenc

„ a szó valódi értelmében szabad gondolkodó volt, aki, nyilván az emigrációban kikristályosodott megkérdőjelezhetetlen hazafiság biztonságérzetével elvetette a mellébeszélő, előmenetele érdekében alapvető igazságokat elhallgató, az ún. politikailag korrekt közlési stílust annak érdekében, hogy a régről jött magyarság újra az ősi gyökér hajszálereiből táplálkozhasson erkölcsi és szellemi fölépülésének biztosítására. Ez az Ő életművének kiemelkedő jelentősége, megmásíthatatlan és eltaposhatatlan kisugárzása az elkövetkező időkre.
Nos, az Ő nevének középső tagja ezt a jövőt jósolja nekünk. ”

(Szörényi Levente)

Az ősi üzenet tudói a rovásírnitudók

Csakis örülni lehet annak, hogy a rovásírással is írók száma egyre nő. Évről évre többen kapcsolódnak be a Palóc Társaság által kezdeményezett és évente meghirdetett országos rovásírásversenybe. Bár az összes jelentkező egyszer sem jelent meg eddig a versenyen erre-arra hivatkozva vagy anélkül, az idei százhuszat megközelítő létszám mégis jelzi, hogy a rovásírás népszerűsége nőttön nő. Ma már a rovásírás-tanulás törzshelyeiről is beszélhetünk, hiszen pl. Felsőszeli, Ipolyság, Párkány, Révkomárom, Alistál, Somorja, Csenke, Udvard vagy Vásárút állandó résztvevői a versenynek, ugyanakkor új helyekről érkezők is bővítik a lajstromot.

Az ötödik alkalommal meghirdetett verseny helyszíne a révkomáromi Munka Utcai MTNYA volt. Az iskola vezetése minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy az oda érkező rovásírók otthonosan érezzék magukat. Az iskola történelemtanára, Bathó Sylvia volt a rendezvény helyi fő szervezője, aki képzeletet fölülmúló ügyességgel szervezte meg a versenyt, avatta be tanártársait a rovásírás rejtelmeibe (tanfolyamon képezte őket a feladat elvégzésére), és sikerült igazán emlékezetessé tenni a résztvevők számára április 30-át 2009-ben.

Rovásírásos üdvözlet fogadta a versenyre érkezőket, vendégeket, köztük Szakács Gábort és Dittler Ferencet díszvendégeket, valamint Hortai Éva komáromi alpolgármestert, a zsibongó a megnyitón majdnem szűkösnek bizonyult ilyen nagy számú közönség befogadására. Bathó Sylvia ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a felvidéki rovásírásversenyt:

„Akinek szárnya van,

boldog, mert elszállhat, /

de ki gyökeret vert,

nem kívánhat szárnyat. …

 

Kik vagyunk és honnan jöttünk? Mit hoztunk magunkkal a hosszú vándorlásról? Azt hisszük, már mindent tudunk. Vagy mégsem? Kiderül, semmi nem úgy van, ahogy eddig hittük. Semmi nem olyan, mint ahogy tanították hosszú-hosszú időn keresztül. Annyi néppel rokonították már a magyart. De lehet-e bárkivel is ezt a népet rokonítani? Mennyi bölcsesség kísért utunkon. Barbár népnek neveztek bennünket, pedig műveltebbek voltunk, mint az itt élők. Azt tanították, nem tudtunk írni, mára kiderült, régebbi az írásunk, mint bárkié Európában.

Ha minket elfú az idők zivatarja:

Nem lesz az Istennek soha több magyarja.

 

Ne engedjük, hogy Istennek elfogyjon a magyarja. Nem engedhetjük, hogy elfújjon a szél, s csak maroknyi magyar maradjon. Maradjon sok magyar, s vigye hírünket széles e világba. Tudósokkal, Nobel-díjasokkal és hangyaszorgalmú rovásírókkal. Adjuk tovább ősi írásunkat, hogy egyre többen és többen ismerjék meg, s méltán legyünk rá büszkék, mert csak a miénk, s ezt elvenni tőlünk nem lehet.

Sose szégyelld a származásodat. Lesznek majd, akik az orrod alá dörgölik,, de azokat észre sem kell venni. Tiszteljük hagyományainkat és sose feledjük: ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő, és elpereg a múlt.”


A szalagos vándoroszlop

Ezen az ötödik rovásírásversenyen törlesztettük régi adósságunkat. Urbán Árpád egy szép vándoroszlopot faragott azzal a céllal, hogy a versenyeknek helyet adó települések/intézmények szalagjai felkerüljenek rá, így emlékeztetni egymást és az utánunk következőket a múló idő hagyományt teremtő cselekedeteire. Alsóbodok két szalagot is küldött, merthogy az első két országos döntőt náluk a Vállalkozói Magán-Szakközépiskolában rendeztük meg. Vásárút szalagját Borsányi Márta iskolaigazgató, zselízét Peczen Noémi és Kuczmann Imre gimnazista rögzítette az oszlopra. A révkomáromiak a város színeivel azonos szalagját Fekete Zoltán igazgató kötötte a helyére. Az iskola tehetséges tanulói szívmelengető műsorral is kedveskedtek a vendégeknek. Misák Zoltán gitármuzsikája, Misák Bence érett versmondása s a csalogányhangú Mészáros Gábor éneklése mindenkit gyönyörködtetett. – róluk még alighanem hallunk majd a jövőben…


Feladatok megoldása közben


 Mezei Balázs törzsversenyző


Mindenki kedvére választhatott a sok szórakoztató foglalkozás közül


Az ipolysági csapat


Ők Udvardról érkeztek

A verseny Bathó Sylvia irányításával a kijelölt és a feladatok megoldására tökéletesen előkészített tantermekben folyt. Felügyelőként az iskola egy-egy önkéntes tanára vigyázott a szabályok betartására s ha kellett, volt segítségére a rászorulóknak. A kiszabott 45 perc elteltével aztán a dolgozatok ellenőrzése és értékelése várt a felkészítő és az őket segítő tanárokra, míg a versenyzők túljutva az izgalmakon felszabadultan vethették magukat az iskola úszómedencéjébe, ha éppen lubickolni való kedvük támadt, avagy választhattak a sok lehetőség közül: üvegfestés, papírvágás, kulacstartó- és könyvjelzőkészítés, lábtoll-labdázás, zsonglőrködés…

Csak elérkezett a nap talán legizgalmasabbnak tartott pillanata, az eredményhirdetés. Tudván tudva, hogy mindenki első nem lehet, nyertesnek viszont valamennyi versenyző érezhette magát, hiszen a Felvidék legjobb rovásírói közt versenyezni az országos döntőn nem kicsiség! Nem is láttunk egyetlen csalódott vagy szomorú arcot sem, annál több vidám, önfeledten mosolygó boldog szempárt! Hogyisne, mikor az összes versenyző jutalomzacskót kapott, abban pedig könyv, rovásírás-feliratos toll, emléktárgy, agyagkorong… volt található. A sok ajándékot segítőinknek köszönhetjük: MIRA Office, - Zselíz, Nemesvári és Társa Bt. – Balassagyarmat, Palócföld szerkesztősége – Salgótarján, Oravec Gyula – Zsély, T. Pataki László – Alsótold, Komáromi Városi Hivatal, az alapiskola szülői szövetsége s fő támogatónk, az Oktatási és Kulturális Minisztérium – Budapest.

A budapesti Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozóra tizenketten kaptak lehetőséget. Ők a korosztályuk három első helyén osztozkodtak. Többségükre jellemző, hogy feladataikat (hangos olvasás, átírás latin betűs szövegről rovásírásosra és fordítva, rovásemlékek felismerése, idegen szavak magyarral helyettesítése) 0 hibaponttal oldották meg, de a „dobogóról” lemaradtak között is voltak nullások, csupán a feladatok megoldására fordított idő sikerült gyengébbre.

A június 20-i budapesti döntőn tehát az alábbi rovásírók képviselik a Felvidéket:
 

A, azaz alsó tagozatos korcsopot:
1. Marcell Viktória, Alistál
2. Molnár Viktória, Udvard
3. Gál Dóra, Ipolyság

B, azaz felső tagozatos korcsoport, V- VI. évf.
1. Fekete Krisztina, Révkomárom
2. Barusz Bianka, Udvard
3. Dékány Melánia, Udvard

C, azaz felső tagozatos korcsoport, VII – VIII. évf.
1. Veszelovszky Adrienn, Révkomárom
2. Németh Kinga, Gúta
3. Turák Krisztián, Udvard

D, azaz középiskolás korcsoport (IX. évf. is)
1. Szomolai Csilla, Felsőszeli
2.Kovács Bernadett, Csenke
3. Matlák Szilárd, Dunaszerdahely

 

Volt még egy említésre méltó eseménye ennek a révkomáromi versenynek. Sor került egy japáncseresznye csemete elültetésére az iskola udvarán, hogy gondozva, óvva emlékeztesse a Munka Utcai MTNY Alapiskolába járó jelenlegi és majdani gyerekeket: volt egyszer egy rovásírásverseny abban az évben, amikor a magyar őstörténet egyik legkiválóbb kutatójának, Badiny Jós Ferencnek ünnepeltük születése 100. évfordulóját. Annak a Badiny Jós Ferencnek, aki a jézusi tanításra figyelmeztetett: „ Légy saját magad vezetője és tanítója. Vezetőd: az ÉSZ, tanítód: az ÉRTELEM. Élj ésszerűen. Az ember ereje: a TUDÁS. Világosítsd hát elmédet. A FÉNY örök lámpásként él benned.”

 


Az emlékfa ültetése

 

 

Van okunk örülni

 

A Fény Napja, a nyári napforduló táján találkoznak a Kárpát-medence legjobb rovásíró fiataljai a Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskolában. A Forrai Sándor Rovásíró Kör és a döntőnek helyet biztosító iskola az idén már tizedszer fogadta a versenyzőket a Kárpáthaza minden zugából. 102 versenyző érkezését várták a szervezők, de csak 91 érkezett meg, kísérőkkel és a vendégekkel együtt mégis meghaladta a kétszázat a találkozón részt vettek száma.

A megnyitó egyik kimagasló eseménye a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség Díj átadása. Friedrich Klára ismertette az idei díjazott Fischer Antal Károly küzdelmes életútját, majd Szakács Gábor átvette a posztumusz díjat megőrzésre Dittler Ferenctől, az alkotótól. Nem mindennapi esemény részesei lehettünk ezután: Rumi Tamás matematikus szólt arról, hogy miközben a Műegyetemen a rovásírás számítógépes szabványosításán törték a fejüket, jött a különös ötlet: az egyetem ugyanazon tanszékén készül az első magyar műhold is! Egy Magyarországról elszármazott amerikai pedig már másodszor készül az űrbe… Az ötlet tetté érett: Charles Simonyi magával vitt a világűrbe egy magyar nemzeti zászlót s levonókon rovásemléket. A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén 267-szer kerülte meg a Földet. Ebből a zászlóból származó kicsi darabka ékesíti azt az első rovásemléket az űrből, amelyet Charles Simonyi valamint az ötletgazda aláírásával és az ISS hitelesítő bélyegzőjével ellátva a Palóc Társaság elnöke is átvehetett Rumi Tamástól.

A döntő verseny ezután kezdődött. Sajnos, bosszantó hibával. A felső tagozatosak feladatlapjain nemcsak a megoldásra váró feladatokat vehették kézbe a versenyzők, hanem azzal együtt a megoldásokat is! Ilyen még nem fordult elő! Rövid tanácskozás után megegyeztek az értékelést végzők, hogy új feladat elkészítésére idő hiányában nem kerülhet sor, így a másolások során ejtett hibák száma alapján hirdetnek eredményt…

Így is történt. De mielőtt erre sor került volna, a versenyzők versenyizgalmát készségfejlesztő és kellemes szórakozást kínáló foglalkozásokon oldották fel. Választhattak, hogy Gyúró Tamás néptáncműsorát tapsolják-e végig, vagy a számítógépes rovásírással ismerkednek-e inkább, az Árpád Nemzetség ősi magyar fegyverhasználati bemutatóján álmélkodnak-e vagy Kass Péter kerékpáros ügyességi bemutatóján, szőnek, gyöngyfűznek, magyarmotívumos pólót festenek-e vagy a jurtaállítás titkait lesik el Galántai Gábortól… Akárhogyan is döntöttek, mindenképpen jól szórakoztak és sokat tanultak, míg tanáraik a dolgozatok értékelésével küzdöttek.

Az eredmény is megszületett, a zsibongó újból megtelt kíváncsi gyerekekkel és felnőttekkel: kik a legjobbak között is a legeslegjobbak rovásírásban a Kárpát-medencében. Kiderült: Szeleczky Mária, a párkányi gimnázium diákja a legjobb az egész Kárpát-medencében a középiskolások korcsoportjában! Van okunk örülni, Marika 0 hibaponttal lett az első – jobb időeredményének köszönhetően – az elsők között.. Pedig Szeleczky Mária egészen véletlenül jutott a budapesti döntőbe: itthon „csak” az ötödik helyen végzett, de mivel a 2. helyezett lemondta részvételét, s a helyére lépő 4. helyezett is nemet mondott a lehetőségre, került a sor az 5. helyen tanyázó párkányi gimnazistára. S ő bizonyított!

 


 

Bizonyította azt, hogy a felvidékiek igen jól felkészültek, hogy bármelyikük képes tisztes eredmény elérésére!
A Palóc Társaság köszöni valamennyi versenyző példás helytállását, köszöni a felkészítő tanárok lelkiismeretes munkáját, és további sok sikert kíván mindenkinek, akik ősi műveltségünk bizonyítékának, a magyar rovásírásnak elkötelezett hívei: tanulói és tanítói!

 


A felvidéki rovásírók csapata

 

 

Mészáros Attila

Az ősi gyökér él és tanít

 

Ki volt ő, ki a tudást bírta? Népének múltját írta. Tollat fogott nemzete javára, ősi múltunk megtartására. Nevezték őt: Palócföld nagyjának, emigrációban hű magyarnak. Professzor lett Argentínában, a Tudás Népe szolgálatában. Hazatérve, hazájába, nem jutott neki díszérem. Eljött 2007-nek éve, egy síremlék áll Farkasréten. Ott nyugszik ő: Palócföldünk büszkesége!

Badiny Jós Ferenc, sumerológus 1909. június 3-án született a Losonchoz közeli Gácson. Munkáiban: tanulmányai, cikkei, megjelent könyvei a magyar őstörténet homályos részleteit világította meg - újszerű meglátásokkal gyarapítva. Születése 100. évfordulójának emlékére, a Palóc Társaság – Duray Miklós fővédnöksége mellett – emlékülést szervezett Losoncon a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kármán-termében. A meghívott előadók: Bíró József, Bíró Mária, Kiss Irén, Tábori László előadásaikban a néhai Badiny professzor úr kutatásait ismertették, saját gondolataikkal tarkítva.

Bíró József őstörténet-kutató tanár Badiny Jós Ferenc munkásságát méltatta a valódi történetírásban. Kiemelte azt a felfedezést, miszerint a Mezopotámiában (Közel – Kelet) élő ókori sumér nép előtt volt egy ősnép, melyet magyarosan szabiroknak nevez. A kutatások azt bizonyítják, hogy nagy műveltségű népként, jelentős állattenyésztéssel és földművességgel foglalkoztak. Következő előadóként Bíró Mária, őstörténet-kutató szólalt fel. Hangsúlyozta az „Ősi Gyökér” c. Magyar Kulturális Szemle jelentőségét, melyet Badiny Jós Ferenc jelentetett meg rendszeresen. A benne megjelenő cikkek, tanulmányok nemzetünk eredetéről szóltak. Méltó és hasznos fóruma volt a kirekesztett, másként gondolkodó történelem-kutatóknak. Kiss Irén művelődés-történész A Titkos Alap: Zarathustra címmel megtartott előadásában, bevezette a hallgatóságot Zarathustra tanításainak rejtelmeibe, s azoknak máig tartó hatásaiba. Elmondta, hogy számos fogalom, mint például a megváltó, vagy a megváltó szűztől való foganása Zarathustra tanításaiból ered. Megemlítette, hogy a babiloni fogságban élő zsidók átvették és a maguk képére formálták Zarathustra számos tanításának elemét. Sőt, úgy gondolja, hogy a kereszténység némely eleme is tartalmaz Zarathustára visszavezethető részeket.

Tábori László keletkutató ismertette a Pártus Jézus elméletre vonatkozó történeti adatokat, melyek igencsak homályosak, de ténylegesen nem zárhatóak ki. De mint kifejtette: a lényeg nem Jézus-származása, hanem az általa közvetítettek befogadása, átélése. Többek közt szólt a torinói lepel fontosságáról, annak vizsgálatáról, s hangot adott annak a meggyőződésének, miszerint a torinói leplen Jézus Krisztus lenyomata található.

S végül az előadás-sorozatot egy emelkedett pillanat zárta: Szabó Judit, Badiny Jós Ferenc segítője, támogatója, aki mellette volt az utolsó éveiben a Professzor úrról megjelentetett Emlékkönyvet adott át az emlékülés szervezőjének, Z. Urbán Aladárnak. Bízzunk benne, hogy az előadók szavai által elhintett szellemi magvak termékeny talajra hullottak, s hozzásegítenek bennünket a szellemi megújhodáshoz úgy a Felvidéken, mint az egész Kárpát-medencében.

 

 

Badiny-emléktáblát avattunk

 

A 100 éve a Losonccal szomszédos Gácson született Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor és a magyar őstörténeti kutatás egyik legnagyobb alakjára emlékeztünk június 25-én Balassagyarmaton.

Javaslatunkkal: állítsunk méltó emléket a kiváló tudósnak abban a városban, melyben gyermekkorát töltötte – Balassagyarmaton, azonosult Medvácz Lajos balassagyarmati polgármester, akivel az év elején leültünk tárgyalni a lehetőségekről. Velünk egy időben egy másik hazafias szervezet, a Civitas Fortissima is hasonlóképpen gondolkodott, így érthető, hogy az emléktábla-állításnak nem akadt ellenzője.

Az ünnepélyes avatáson megjelent Szabó Judit, Feri Bácsi fogadott lánya, aki életének utolsó esztendeiben mellette volt. A tudós gazdag életútját Medvácz Lajos polgármester elevenítette fel és műveinek jelentőségét is méltatta a magyarság igaz múltjának szempontjából. A szép ünnepségen balassagyarmati művészek közreműködtek. A táblát a három állító szervezet képviselője, a polgármester, a Civitas Fortissima és a Palóc Társaság elnöke leplezte le. Alája odakerült volt iskolája, a ma Balassi Bálint nevét viselő gimnázium koszorúja is. Szabó Judit keresetlen szavakkal köszönte meg a városnak és a két szervezetnek a Badiny Jós Ferenc emlékének ápolása terén megnyilvánuló gondoskodását.

 

Az emléktábla az Ady utcából nyíló Szondi utca 1. szám alatt található. Mostantól hirdeti, hogy abban a házban töltötte ifjúkorát a 2007-ben, 98. életévében elhunyt nagy tudós, akire minden magyar, kiváltképpen mi palócmagyarok büszkék lehetünk.

 

 

Kongjatok, harangok!

 

Június negyedike gyásznap a magyar történelemben. Ekkor végezték ki az ostoba politikusok Magyarországot. Csatolták el területének kétharmadát, népességének egyharmadát., s kényszerítették rá a „békét”, amely azóta csak békétlenséget eredményezett, félelmet szül napjainkban is a „megajándékozottak” körében, a megalázás érzetét és a jogtiprás sorozatos gyakorlatát az elszakítottak életében.

Ne emlékezzünk erre a gyalázatos tettre? Feledjük el, mintha mi sem történt volna? Ne beszéljünk róla? József Attilával kiáltjuk bele a lelkiismeretlen világba: „Nem! Nem! Soha!”

Az Országos Trianon Társaság Bátonyterenyei Helyi Szervezetének meghívására vettünk részt a trianoni gyásznapon s velünk az ipolybalogi Csemadok-alapszervezet asszonytagjai, akik szép műsorukkal elismerést arattak. Cseri Ágnes Sajó Sándor versét mondta el átéléssel, Lőrincz Aranka ipolybalogi földet szórt a Képeslapgyűjtemény udvarán felállított, a kettészakított Nógrád megyét ábrázoló trianoni kereszt tövére…

Bátonyterenyén, 2009. június 4-én hangzott el Barják Gyula és Pekár István mellett Z. Urbán Aladár alábbi beszéde.

 

 

Trianoni harangok

 

Szeretve Tisztelt Magyar Testvérek!

 

Megkondultak a harangok, mert a harangzúgás fejezi ki legjobban a veszteséget, amely ért bennünket.

Bennünket, magyarokat, igen nagy veszteség ért 89 évvel ezelőtt. Szétdarabolták szeretett magyar hazánkat, a Kárpáthazát, Mária országát, amely ősidők óta megtartó otthont nyújtott elődeinknek, az itt élő más ajkú népeknek is. A Kárpát-medence Isten teremtette földrajzi egységét szaggatták szét darabokra, megbontva ezzel a természet és emberi társadalom szoros egységét is. Következményeit máig viseljük és viselni fogják utódaink is mindaddig, amíg újból helyre nem áll a REND, az IGAZSÁG..

Zúgjatok hát harangok, van mit sirassatok! Fájdalmunkat kongjátok! Mert aki magyar, annak fáj Trianon. Úgy is mondhatnám, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Magyar az, aki annak vallja magát, de nyomban hozzátéve: magyarnak lenni kötelezettségekkel jár. Például nagy hazánk halálra ítélésének napján, évfordulóján nem vigad. Mert gyásznap június negyedike. Hiszem, sokunk érzi ezt így. Bármilyen lelkiállapotban van is a társadalom mostanság, beteg, kiábrándult, lemondó, önző, élvhajhász, vakságban szenvedő, mindig vagyunk, akik szívünkben vigyázunk a parázsra, tűzre, lángra: hazánk iránti hűségünkre és ezt őrizve tovább adjuk.

Mert hiszem azt, hogy valamire való magyar ember soha nem fog belenyugodni a szétszakítottságba. Herczeg Ferenc írta:
„… úgy sohasem fordulhat a világ, hogy a szívünkben is lemondjunk ezeréves örökségünkről. Ezt sem fegyverrel, sem szerződéssel, sem brutalitással, sem engedékenységgel nem fogják elérni ellenségeink! (…) Bármeddig tartson is az idegen megszállás, mi azt mindig csak történelmünk egy végtelenül lealázó, de ideiglenes és átmeneti epizódnak fogjuk tekinteni.”

A trianoni békeparancsot nemcsak a lesújtott nemzet ítélte égbekiáltó gazságnak, korabeli és későbbi felelős politikusok, közírók is elítélték. Nitti olasz miniszterelnök azt tartotta:

„Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel. Egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország megcsonkítása olyan nagy becstelenség volt, hogy senki nem akarja vállalni érte a felelősséget! (…) Addig nem lesz béke Európában, míg a sorozatos háborús igazságtalanságokat jóvá nem teszik, míg a különböző európai népek között helyre nem állítják a szükséges kölcsönösségi viszonyt. A jelenlegi status quo-t csak a győztesek erőszakja tartja fenn.”

Lord Newton véleménye:

„A magyar nagyon önérzetes nép, erős nemzeti és hazafias érzésük van és nem hiszem, hogy bármibe is könnyen belenyugodnék, amit igazságtalannak tart. A trianoni békeszerződés a legszerencsétlenebb és legértelmetlenebb cselekedet, amit csak felelős nemzetközi államférfiak valaha is elkövettek”

Anglia volt washingtoni nagykövete (Viscount Bryce) mondta:

„Elhiheti-e valaki, hogy azok a megállapodások, amelyek a békeszerződésben foglaltatnak, állandó békét fognak teremteni? Sőt, inkább a jövő háború csíráit hintik el éppen akkor, amikor a béke volna az egész világ leghőbb vágya!”
La Reviliere pedig szinte látnoki módon jósolta meg azt, amit ma mindnyájan szívből és bátran vallhatunk:

„.. a Kárpát-medence földrajzi helyzete és történelmi múltja biztosíthatja Magyarország feltámadását egy választott formában, de az 1000 éves határokon belül.

Egy nép, ha bele is törődik a szenvedésekbe és nélkülözésekbe, a megaláztatás mindig elviselhetetlen marad a számára. A magyar nép tudatában van kultúrája értékének, földrajzi helyzetének, melyek lehetővé teszik számára, hogy méltó helyet töltsön be Európában és ne nyugodjék bele abba a megaláztatásba, melybe jelenlegi helyzete kényszeríti. A magyar népet a történelem folyamán tanúsított újjáéledési képessége és szervező készsége mindenkor olyan néppé teheti, mely Közép-Európában a kristályosító elem szerepét tölti be! A magyar nép életképességét mi sem bizonyítja jobban mint szorgalma, mellyel minden szerencsétlenség után, ellenségtől körülvéve is tudott dolgozni hazája újjáépítésén.”

Magyar Testvéreim! Kellenek-e ezeknél a szavaknál igazabb tartalmak? Lehet-e kételkedni magunkban, saját képességeinkben, erőnkben? Én azt hiszem, nem. A trianoni harangok is azt zengik, hogy fáj, nagyon fáj a múlt, amit tettek velünk, de csak siránkozni, panaszolni vég nélkül bajainkat, megalázásunkat, veszteségeinket, a vesztünket eredményezheti. Igaz az, hogy a megcsonkított, ezért Maradék-Magyarországon jelenleg az idegenszívűek uralkodnak, hogy a baloldalinak hazudott milliárdosok, csalók, tolvajok csődökben bizniszelők, besúgók, D-209-esek, gyurcsótányok gordonkáznak s kik jöhetnek még?! Igaz az is, hogy az elszakított területeken élő magyarjaink, mi magunk is szép Felvidékünkön naponta küszködünk saját hatalmasainkkal s erről vagy tudomást veszünk vagy gyermekeinket szlovák iskolába íratjuk, járatjuk, hogy úgymond érvényesülni tudjanak… Igaz az, hogy megtörésünkre minden mézes-mázas módszert alkalmaznak vagy riogatnak – mint tegnap éppen Slota tette az érettségi szlovák nyelvűségének bevezetésével -, korlátozzák édes magyar anyanyelvük használatát, legszívesebben betiltanák, s drasztikus pénzbüntetéssel sújtanak a szlovák nyelv védelmére hozott nyelvtörvény paragrafusa alapján… Soroljam? Minek? Elnemzetlenítésünknek Trianon óta ezer meg ezer módozatát eszelték ki, próbálták ki, vezették be a gyakorlatba, mégsem tudtak bedarálni bennünket, itt vagyunk. S bátran kijelenthetem: MARADUNK. Mert nem panaszolni kell bajainkat, nem mentséget kell keresni nem-cselekedeteinkre, hanem gyógymódot, bátran összefogva megcselekedni azt, amit a valós helyzetben elmulasztani nemzet elleni vétek, amit a hazafiság megkövetel tőlünk maradék-magyarországi magyaroktól és az elcsatolt magyaroktól.

A 20 évvel ezelőtt szárnyát bontott Palóc Társaság a trianoni fájdalomra is írt keresve tűzte zászlajára Sinkó Frenc gondolatát: „Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett.”
Igen, tesszük a dolgunk, ahogy lehet.

Úgy is, hogy

- szinte erőnket, lehetőségeinket meghazudtoló módon vonjuk be az egységes, magyar nemzeti szellemben való építkezésbe magyar fiataljainkat. És nem korlátozva a politikai határok által az egész Kárpát-medence magyar fiatalságát megszólítva (Magyar Kultúra Napja);

- a magyar rovásírás megszerettetése céljából országos versenyt szervezünk (az idén már az ötödiket), mert tudatosítottuk, hogy népünk eme több ezeréves kincsének a birtokba vétele fiataljaink számára az igaz magyar múlt megismerését, a magyarsághoz és a hazához való hűség elmélyítését is eredményezi;

- emléktáblákat helyezünk el Palócföldünk nagy fiainak lába nyomát megörökítve az utókornak, szobrot állítunk a trianoni fájdalom költőjének, Sajó Sándornak;

- a magyar őstörténettel foglalkozó nyári táborokat szervezünk;

- gyönyörűséges Kárpáthazánk tájait, vidékeit, magyarjait fedezzük fel honismereti, honszerettető túráink során…
Ahogy lehet!

Mi így küzdünk azért, hogy a magyarság bedarálása a többségi népekbe kudarcot valljon! Ne sikerülhessen azoknak, akik 89 éve galádul odadobtak bennünket a hiénáknak Trianonban. Én hiszem azt, hogy fegyvertelenül, vérontás nélkül is, az ész, az értelem, a józan belátás, a természet törvénye szerint és sok kis emberi bátorság révén ledönthetjük Trianont!

Én a bátonyterenyei templom harangjainak zúgásából is hallani véltem Szathmáry István versének reménykeltő, biztató gondolatát:

„Új munkába kezdjen milliónyi kar,
Új nagy eskü zengjen, mint a szélvihar,
Hisz velünk az Isten és az ősi rög:
Trianont ledöntjük, zászlónk győzni fog!”

Kezemben tartok egy képet. Iskolai helyzetet ábrázol: egy leányka ül a padban, egy fiúcska pedig csimpeszkedve írja a táblára: „Hiszek Magyarország feltámadásában!” Ez a kép figyelmeztet: fiataljainkat hazaszeretetre kell nevelnünk, megismertetni velük igaz múltunkat, ősi műveltségünket, mert csak építkezhetünk a jelenben a boldogabb jövőnk eljövetelében bízva.

Kell, hogy ilyenkor, ezen a gyásznapon is a harangok zúgása messze-messze hallassék! Kell, hogy a harangok kondulását, zengését értse meg minden magyar! Kell, hogy a magyarok egymásra találjanak, összefogjanak és összetartsanak! Bátonyterenyén éppúgy mint Ipolybalogon és a világ minden sarkában, ahol szsétszóratott népünk tagjai élnek. És kell, hogy ennek a remélt sok-sok egymásra találásnak egyszer örömünnepe legyen: FELTÁMADÁS!

Magyar testvérek!

Én hiszek Magyarország föltámadásában!

 

 

Palócföld követőkre vár

 

Tavaly felhívással fordultunk a Nagykürtösi járás többségében magyarok lakta településeinek polgármestereihez, legyenek előfutárai az ősi magyar kultúrkincs, a magyar rovásírás újbóli meghonosításának Palócföldön.

Első lépésként állítsanak olyan falutáblát a bevezető utak mentén a községük területén, amelyre rovásírással is ráfaragják, vésik vagy festik a település nevét. A falutábla felavatásáról pedig értesítsenek bennünket. Már-már sikertelennek könyveltük el buzgóságunkat, visszhangtalanság volt a válasz, amikor arról értesültünk egy téli napon, hogy Ipolybalog polgármestere, Cseri Lajos magafaragta rovásírásos falutáblát kíván elhelyezni a község határára.

A hír valósággá érett – mint arról már előző számunkban beszámoltunk – február 27-én sor került annak ünnepélyes felavatására. Ipolybalogot május 24-én Ipolynyék követte. Az ünnepségen megjelentek a Nyék nevű települések éppen tanácskozást tartó polgármesterei és képviselői is. Novák Bernadett helyi rovásíró Sajó Sándor versét mondta el, majd Hrubík Béla köszöntette a megjelenteket. Szakács Gábor, a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője gitárkíséretes énekkel fokozta a hangulatot, majd átadta a Székely Nemzeti Tanács üzenetét és a székely nemzeti zászlót Tóth István polgármesternek. A Palóc Társaság elnöke újkori honfoglalóknak nevezte, helyesebben az édes hon megtartóinak azokat a településeket, amelyek rovásírásos falutáblát állítanak bevezető útjaik mentén.

Palócföld harmadik rovásírásos helységtábláját Nagycsalomján avattuk június 28-án a falunap keretében. Itt is Szakács Gábor adta át a székely nemzeti zászlót a polgármesternek, Nagy Mihálynak. A szépen kivitelezett tábla mellett népviseletbe öltözött lányok álltak „őrséget”. Elhangzott Wass Albert egy verse és most is énekelt az egybegyűlteknek Szakács Gábor, aki a rovásírásos falutáblák állításának jelentőségét is méltatta. Megtisztelte az avató ünnepséget Hrubík Béla, a Csemadok országos és Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Válásztmányának elnöke is. A résztvevők között láthattunk néhány olyan képviselőt is, akiknek településén már áll a rovásírásos helységtábla. Zászlaik a magyarnak megmaradás bátor vállalására biztatták a nagycsalomjaikat és az összes jelenlevőt.

 

Tóth István és Szakács Gábor

Az ipolynyéki rovásírásos falutábla

 

 

 


Szakács Gábor átadja a zászlót Nagy Mihálynak

 


A nagycsalomjai falutábla

 

 

Pályázni érdemes

 

A balassagyarmati székhelyű Jobbágy Károly Alapítvány minden évben meghirdeti alapítója végakarata szerint pályázatát, amelyre az Ipoly mindkét partjáról, de akár a magyar nyelvterület minden szegletéből pályázhatnak szépirodalmi, szakirodalmi, szociológiai, helytörténeti és egyéb műfajokban is a tehetséges fiatal vagy kortalan pályázók.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre minden évben az alapító költő születési évfordulóján, vagyis május 27-én kerül sor.

Hagyományosan most is Jobbágy Károlynak a balassagyarmati temetőben levő sírjánál kezdődött a megemlékezés, ahol a költő özvegye és családja, valamint a kuratórium tagjai, a városi könyvtár képviselői és más tisztelői jelenlétében megkoszorúztuk sírját. Az emlékbeszédet ezúttal Szabó Andrea újságíró tartotta, aki a múlt évi pályázati kiírás egyik győztese volt. Lőrinc Aranka szép Mária-énekével járult hozzá az ünnepséghez.

A Madách Imre Városi Könyvtárban történt a pályázat eredményének kihirdetése. Z. Urbán Aladár az Alapítvány kuratóriumának állandó felvidéki kurátora mutatta be az idei győztes pályaműveket, amelyekből Patakiné Kerner Edit és Csábi István balassagyarmati előadóművészek olvastak fel részleteket.

 

2009 nyertesei:

Lőrinc Aranka: Adventtől Adventig – Ipolybalogi népszokások és népi énekek

Récka Bögi Adrianna: Ógyalla vallási jellegű építészeti és művészeti emlékei

Pauló Béla: TAM – ADÉL (regény, II. rész)

Zsibói Gergely: Napbarnulás (elbeszélések)

 

Láthatjuk, érdemes pályázni az Ipoly jobb partja mentén élő tehetségek, kutatók részéről is. Lőrinc Aranka először tavaly nyújtotta be pályázatát, de akkor a támogatásra felhasználható pénz nem tette lehetővé, hogy munkája kellő elismerésben részesüljön. Most másodszori próbálkozásra ez sikerült!

 

 

A XIV. Örökség Népfőiskolai Tábor műsora

Udvard – Összevont Középiskola, 2009. július 6 – 10.
 

Július 6., hétfő, Ung napja

15:00 Megnyitó

15:10 Molnár V. József: Fény-Krisztus, Krisztus Király

19:00 20 éves a Palóc Társaság – Emlékest

 

Július 7., kedd, Tarján napja – Badiny Jós Ferenc - emléknap

9:00 Bíró József: A magyarság szabir-onugor eredete

9:45 Bíró Mária: Kulturális örökségünk

11:00 Marton Veronika: A világ teremtése

15:00 Tábori László: A magyar tudomány választott elhallgatásai őstörténetünkkel kapcsolatban

16:00 Kiss Irén: Az Arvisura időszerűsége

17:00 Kiss Dénes: Beszélgetés az aggyal

19:30 Grandpierre Attila: A magyarság eredete és őshonossága a Kárpát-medencében

 

Július 8., szerda, Baba és Ellák napja

9:00 Szelestey László: Népművészetünk szakrális arculata

15:00 Fekete Sólyom – íjászbemutató

17:00 Hegedűs Zsuzsanna: „Szép, magyar sors”

19:00 Vukics Ferenc: Magyarság öröksége – BARANTA

 

Július 9., csütörtök, Vata napja

9:00 Szántai Lajos: A Fény által írt magyar üdvtörténelem

11:00 Obrusánszky Borbála: Hunok és magyarok

15:00 Kocsis István: Széchenyi István, az államférfi

19:00 Prof. Papp Lajos: Szívvel-lélekkel

 

Július 10., péntek, Zsombor napja

8:00 Honismereti túra Léván

 

Magyarok! Gazdag múltat örököltünk, tartsuk meg s építsük rá jövőnket!

 


 

M E G H Í V Ó

 

Tudatjuk tagjainkkal, hogy a Palóc Társaság megalakulásának 20. évfordulóját megünneplő összejövetelt a balassagyarmati Svejk vendéglőben tartjuk 2009. augusztus 9-én, vasárnap délután. Kérjük tagjainkat, úgy osszák be nyári szabadidejüket, hogy ezen a találkozón részt vehessenek. Tekintsék ezt a tájékoztatást meghívónak, s arra kérünk mindenkit, hogy aug. 5-ig jelentsék ismert elérhetőségeink valamelyikén, hány személlyel kívánnak részt venni a házi ünnepségen. Kérésünk az is, hogy erről ne feledkezzenek el!

 

 


 

Figyelmükbe ajánljuk!

 

A Palóc Társaság 2004 nyarán Csaba királyfi székely népét, Székelyföldet és Erdélyt kereste fel, járta be, ismerkedve a dicső múlttal, az elviselhető jelennel, a góbé székelyekkel, magyar testvéreinkkel. Csillagösvényen címmel szerveztük meg kirándulásunkat, amikor Csaba királyfi nyomába eredtünk. Talán még emlékszünk az élményekkel teli utazásra, amelyről végre elkészült az útifilm, amely segít feleleveníteni ezeket az emlékeket. Ajándékul adjuk mellé az utunkon készült kiselőadások vágott felvételeit ugyancsak DVD-n. Aki igényt tart az útifilmre, jelentkezzen az ismert elérhetőségeinken! Kérjük, kérje a Csillagösvényen DVD-t (amelyet már a balassagyarmati városi tévé is többször sugárzott), mi szívesen eljuttatjuk Önnek!

 

 

Tisztelt Tagunk!

 

A múlt év végén küldött TUDAKOLÓ egyik sarkalatos pontja volt egy vállalás, amelyet pontosan idézünk: „Vállalom, hogy minden év június 30-ig …€ vagy …HUF tagdíjamat befizetem.” (A tagdíj legkisebb értékét 5 €-ban határoztuk meg). Örvendünk, hogy a vállalásnak legtöbben eleget tettek, de kissé elszomorít bennünket, hogy nem mindenki. Azoknak, akik rendezték tagsági díjukat, köszönetet mondunk. Nekik egy Badiny Jós Ferenc színes arcképével díszített szelvényt küldtünk a Jó Palócok első negyedévi számában illetve küldünk most a második negyedévi hírmondóval.

Tisztelettel kérjük azokat, akik június 30-ig nem fizették be a tagdíjilletéküket, hogy azt mihamarabb, legalább július végéig pótolják! Köszönjük a megértést!

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár
 991 11 Balog nad Ipľom (Ipolybalog)
Okružná (Kör u.) 194. Szlovákia
  TEL.: 047/ 488 53 13
www.paloctarsasag.real-net.sk
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk