J Ó  P A L Ó C O K

 

„Itt élned, halnod kell!”

A Palóc Társaság hírmondója
2009. I. negyedév


 

Látomás?

Oly országban élünk, melynek kormánya a megsemmisítésünkre törekszik. Szeptember elsején hatályba lépett a „törvény”, melynek egyetlen igazi célja ez. Persze, nem testi megsemmisítésünk a tét, hanem a lelki. Lélekcsere? Új fogalom… Hazát sokan cseréltek már. Nyelvet is a mindig kész talp- és egyéb testtájt nyalók. De lelket? Ez aligha fog sikerülni! Mert ezt nem lehet. Törvény ide, törvény oda! (Törvény – értsd: a szlovák államnyelv védelméről szóló törvény…)

Oly országban élünk, melynek többségi népe körében a legnépszerűbb kormányának elnöke, ki pionírnyakkendősen cseperedett fel a kommunista párt oszlopos tagjává, onnan lépett iziben reformistává, amint eljött az ideje (DBP), s annak is hátat fordított karrierista énje, hogy új irányt szabjon! Szabott is jókorát. Jelentkeztek segítők, súgók, hasonszőrűek… Állítólag nekünk is velük, a többséggel kell egymás mellett élnünk, persze Békében, Bólogatva, Beszarva…

Oly országban élünk, amelyben közülünk valók is akadnak (bár ezt már erősen kétlem, mármint hogy közülünk valók lennének), kiknek legfőbb vágyuk, hogy a három B valósággá váljék! Hidat Vertek Most (vagy inkább vermet ástak) nekünk, hogy átsétáljunk rajta (vagy inkább, hogy beleessünk). A pártütők serege (élükön is BB áll) egyre dagad, mert tudjuk, hogy „vérszagra gyűl az éji vad”, meghogy  „a pénznek nincs szaga” (nemzetisége se), és „a pénz beszél, a kutya ugat”. Nagy igazságok ezek, bizonyításra sem szorul…

Oly országban élünk, melyben félünk… Azaz a félelem már újból szorongat bennünket. Félünk megszólalni anyanyelvünkön. Félünk, mert  büntetés jár érte 20 százalék alatt. Fölött is fölöttébb üdvös az államnyelvet használni, ha „hivatalos” személlyel, úton, útfélen, van dolgunk. Különben jön a büntetés, egész ötezer euróig! De gazdagok vagyunk! Ötezrekkel fenyegetnek anyanyelvi megnyilatkozásainkért! Ez igen! Milyen gazdag lesz ez az ország: ötezrekkel támogatjuk „szeretett hazánk demokratikus fejlődését”. Mert ez a hazánk ám! De szeretjük érte! Vagy ha nem bírjuk már állni a strapát, elfogy a pénzünk a büntetésekre, akkor kiváltandó jöhet Ilava meg a többi felföldi lakályos börtön! De jó lesz! Megtelnek a szlovák államnyelvű börtönök magyar anyanyelvűekkel! Dolgoznunk sem kell már, mert a börtönben magas szinten érvényesülnek ám az emberi jogok! Lesz ott meleg, ha fázunk, lesz vizünk, ha szomjazunk, ehetünk, ha éhezünk, lesz tévénk is, hogy gügye műsorokat nézhessünk, sőt egyéb testi jogainkról sem kell lemondanunk, mert ezekre is vonatkoznak emberi jogaink, amelyekre oly kényes ám  az unió… Csak éppen anyanyelvünk használatának akadályozása hagyja hidegen európai uniós és világuralmi urainkat, mondván: ez az ország belügye…

Ily országban mi lesz a földekkel, kik művelik meg? Kik vetnek? Kik aratnak? Hm…

Félünk? De mégsem! Nem félünk az ordastól, az ordas eszmétől, az ordas törvénytől sem! Mert oly országban élünk, ahol vagyunk még magyarok. Az igaz, hogy „ős földünkön most úr a gazság”, de az is igaz, ami a folytatás: „De él az Isten s van igazság. S az igazság hatalom” – írta jó Sajó Sándor. Ebben bízhatunk, ebben bízom. Ezért a törvényt én be nem tartom!

 Sajó Sándor

Magyar kereszt

 Keresztet vitt az Úr a Golgotára,

Azóta szép s jó mind e jelben él;

Az üdvösségnek szenvedés az ára:

Boldog, ki sír és sírva is remél:

Áldott tövében megváltó keresztnek

Csak Krisztust nézzed, ne a Golgotát,

S ha gyötrött vállad sajgó kínra reszket,

Ajkad-harapva némán menj tovább.

 

Avagy, ha hordod magyar sors keresztjét

S tudsz magyar lenni megtiportan is:

Érezd és hirdesd: ami nincs most, lesz még,

S verdesd a szárnyad lenn a porban is;

Erdély keserve szívedből sikongjon,

A Lomnic-csúcsról lengjen rád a gyász,

Viharzó vágyad zúgjon minden ormon:

Lesz kikelet még, lesz föltámadás!

 

Piruljon arcod: gyúljon rá a szégyen,

Kiáltson ajkad: hallja a világ!

És vájj sebedbe: csak hadd fájjon, égjen, -

A lélek él, ha nagy hit lengi át;

Ha hitet adott Isten a magyarnak,

Csorduljon ez mint dúslevű gerezd,

S legyen sarkallód minden ősi parlag

És édes terhed a magyar kereszt…

 

A szent jel int és hív és vár a munka,

Az út nehéz s a cél oly messze még!

A meddő gyászt a balsors már megunta, -

Küzdj, szenvedj, fáradj, ifju nemzedék!

Bús ugarunknak lesz még aratása,

Csak törjed, túrjad, magyar ifjúság,

Hogy megzendíthesd új föltámadásra

A magyar élet büszke himnuszát!

 

 Oláh Szilveszter rajza

 

 

SZÉP, MAGYAR SORS

 A XIV. Örökség Népfőiskolai Táborról

 

Minden év új kihívást jelent a szervezőknek: lesz-e elegendő érdeklődő, kiket nyerünk meg előadónak, érdemes-e újból belevágni?

Az idei Örökség Népfőiskolai Tábor szervezése már januárban elkezdődött, de csak május végére állt össze a műsor. Nevek említése nélkül egyes előadók szinte utolérhetetlenek, másoknál az utolsó vagy az utolsó utáni pillanatban derül ki, hogy mégsem tudnak eleget tenni a meghívásnak, az ígéretnek. Lassan futnak be az érdeklődők jelentkezései is, így aztán a megnyitó pillanatáig csak töretlen hittel és reménykedve telik el a várakozás.

És az eredmény? Az idei ÖNT is sikeresen megvalósult annak ellenére, hogy egy előadónk lábtörés, egy másik gyermeke közbejött betegsége miatt nem tudta megtartani tervezett előadását. Hallgatók is voltak elegen, fele bentlakó, fele bejáró helyből és a környékről, de távolabbi helyekről is. Újból eljöttek a legmesszebbről, a Csíki-medencéből, Csíkrákosról is, bizonyítva, hogy az akarat legyőzi a távolságot. Erdélyi barátaink szerint részt venni az udvardi táborban felüdülést jelent, ismeret-gazdagodást, együttlétet a barátokkal. Sőt! Kovács Pannika elárulta, hogy éppen ezek az ÖNT-ök érlelték meg benne az elhatározást, amit az idén meg is valósítottak:  otthon, Csíkrákoson hasonló „ÖNT-öt” szerveztek. Örömmel számolt be róla, hogy a Szent László napja köré szervezett több napos rendezvényük rendkívül sok érdeklődőt vonzott, gazdag műsorával mindenki elégedett volt s ez a siker arra kötelezi őket, hogy ezentúl minden évben megszervezzék.

A Palóc Társaság XIV. tábora a megalakulás 20. évfordulója jegyében zajlott. Az első napon emlékeztünk meg erről, a húsz év teljesítményéről, a beszédes eredményekről. Egy teljes napot szántunk a 100 éve palóc vidékünkön, a Losonc melletti Gácson született Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor, magyar őstörténet-kutató emlékének. Bíró József, Bíró Mária, Marton Veronika, Tábori László előadásai szóltak róla, illetve vele és kutatási témáival kapcsolatban. Kiss Dénes előadásában most is sok újat, érdekeset hallhattunk az emberi agy és a nyelv összefüggéseiről. Szelestey László néprajzkutató kétrészes nagy előadása a magyar népművészet szakralitásáról szólt. Szántai Lajos ezúttal is hozta jó formáját, lebilincselő előadásának témája a fény által írott

 

A résztvevők az egyik előadáson

 

Kiss Dénes

Grandpierre Attila
Kocsis István

 

magyar  üdvtörténelem volt. Kocsis István most Széchenyi István államférfiúi nagyságáról adott elő a tőle megszokott alapossággal és mélységgel. Az ÖNT egyik törzselőadójának számító Molnár V. József  korát meghazudtoló frissességgel, lelkesedéssel és hittel beszélt, magyarázott,  okított, nemhiába népszerű hallgatói s talán nem igaztalan megállapítani: követői körében.

 Az esti előadások élményszámba mentek. Hegedűs Zsuzsanna énekművész, református lelkész „Szép, magyar sors”  címmel megtartott estje szívből  és szívhez szólt. A magyar irodalom és a történelem egy-egy emlékezetes és diadalmas eseményét kötötte egy csokorba költőink által, és csodálatos énekével, mély húrokat pengető és magasba szárnyaló hangja elbűvölte közönségét, könnyeket csalt a szemekbe. Ilyen egyéniségre, ilyen művészre van szüksége napjainknak, aki műveli a nagy magyar csodát: példát, élményt, hitet nyújt!

A Magyarok Szövetsége néven új mozgalmat indított Vukics Ferenc előadása ugyan véget ért a kért időben, a beszélgetés, a vita, a sok-sok kérdés és felelet viszont éjszakába nyúlt. A nagy érdeklődést a Magyarok Országos Gyűlésének Bösztörpusztán megrendezendő eseménye váltotta ki. Az utolsó előtti nap estjén, szinte megkoronázva az elmúlt napokat, Papp Lajos szívsebész professzor látogatott az ÖNT-re. Vele két órát tölteni mindenképpen maradandó élmény, de több is annál: hasznos útmutatás, követésre érdemesült tett, a magyar élet igenlése. A professzor úr szívvel-lélekkel, tetteivel, példamutatásával, mélyenszántó gondolataival, tiszteletet parancsoló magatartásával és mindenek előtt hitével és szeretetével nemzete, nemzetünk felébresztésén, talpraállításán, megmaradásán és felvirágzásán fáradozik.

Papp Lajos szívsebész Egy anyuka a legfiatalabb hallgatóval
   
   

 Az ÖNT egyik délutánján a Fekete Sólyom íjászcsapat tartott bemutatót, s bizony az életkor nem gátolt senkit abban, hogy kezébe vegye az íjat és célozzon, lőjön, ahogyan azt dicső eleink is tették hajdanán…A sok szellemi táplálék után ez a délutáni testmozgás mindenkinek jót tett.

Az utolsó napon honismereti túra keretében Lévával ismerkedtünk. Kiss Beáta középiskolai tanárnőben kitűnő helytörténészre találtunk, aki városi sétánkon megismertetett bennünket Léva történelmi múltjával és mai nem rózsás állapotával (ami a lévai magyarság létszámának fogyását jelenti). A várbeli látogatásunk tanulságos volt abból a szempontból is, hogy a tetten ért tárgyilagos szemlélet mellett tapasztalható volt némi történelmi elhallgatás illetve  „szlovák történelemformálói” igyekezet is.

 

 

Léva várában

 

 Leróttuk kegyeletünket a nagysallói csata hőseinek sírjánál a temetőben s ugyanott a honvisszafoglalás emlékművénél.

Tudnivaló erről, a város vezetése  ennek az emlékműnek nem adott helyet a városban, ezért a lévai maradék-magyarok a temetőben vásároltak helyet a felállítandó emlékmű számára… „Szép, magyar sors”…Lévai városnéző sétánk során ellátogattunk a város egyházi magyar tanítási nyelvű gimnáziumába is (kísérőnk munkahelyére) valamint a Magyar Házba, ahol lévai értelmiségiek, köztük Dolník Erzsébet volt parlamenti képviselő, ismertették előttünk a lévai magyarok mai életét, fogyó lélekszámát, az oktatási intézmények helyzetét, szervezeteik tevékenységét. A Magyar Házban jólesett a fogadásunkra készített üdítő, kávé, pogácsa, még jobban a vendéglátó fiatalok és felnőttek szeretete, mely ott bennünket körülvett.

Mindezek után lehet-e azt kijelenteni, hogy a XIV. ÖNT nem volt eredményes?  Egyértelműen felelhetjük: eredményes volt. Különösen akkor igaz ez a sommás állítás, ha Pásztor Adorján ipolyhídvégi fiatalemberre gondolunk, aki mert nem tehette meg, hogy bentlakó résztvevője legyen az ÖNT-nek, ezért naponta munkaidő után kocsiba ült, hogy legalább a délutáni és az esti előadásokon legyen jelen, azokból lelki erőnlétet gyűjthessen!

 

 

   BARANGOLÁS A KÁRPÁTOK ALJÁN

 

 

 

 Az Északkeleti-Kárpátok határolta lejtős táj egészen a Tisza nyugatra tartó vonaláig Kárpátalja néven ismert  földrajzi egység. Mindig is nagy vándorlások útját jelentette, s ez rányomta bélyegét a vidékre. Máig hatóan él és meghatározó az ott élők tudatában II. Rákóczi Ferenc kuruc szabadságharcának emléke, a magyarságuk vállalásának e döntő tényezője. Tavalyi erdélyi körutunk utasai javallatára döntöttünk úgy, hogy az idén Kárpátalja kies tájain barangolunk, ismerkedve a térség történelmével, természeti szépségeivel, ott őshonos magyar testvéreinkkel.

Július 20-án indultunk, 25-én érkeztünk haza. A hat napból kettőt utazással töltöttünk oda és vissza. Négy nap maradt az ismerkedésre, a barangolásra. Ez a négy nap azonban felejthetetlen marad minden résztvevő számára. Először is azért, mert Benén, ahol elszállásoltuk magunkat magánházaknál, magyar családoknál, nos ezek a magyar családok mint családtagokkal bántak velünk. Szinte a tenyerükön hordoztak bennünket. Felejthetetlen azért is, mert amerre jártunk, mindenütt – még a legelmaradottabb helyen is – az élet szépségeivel, a teremtéssel, a jobbítás igényével találkoztunk.

Merre jártunk? Megfogadva házigazdánk Szuhán András polgármester tanácsát, az első napon a Vereckei-hágót kerestük fel. A nemrég felállított emlékmű előtt kis műsort rögtönöztünk, elhelyeztük koszorúnkat, s gyönyörködtünk a fenséges tájban… Szolyván megemlékeztünk azokról a magyarokról, akiket három napos munkára hívtak be, hogy aztán évekig sínylődjenek a munkatáborokban, s tízezrek pusztultak el egyetlen bűnük miatt: magyarok voltak. Beregváron az épségben megmaradt kastélyt jártuk körbe. Az Ung parti megyeszékhely Ungvár épnek mondható várában a kiállítások és a mellette levő szabadtéri falumúzeum megtekintésére jutott idő, meg persze egy korsó (vagy kettő ?) ukrán sör elfogyasztására. Munkács várának fönséges látványa többször is elénk tárult, mivelhogy csillagtúráink során mellette vezetett el utunk, de egyszer a vár „megrohamozására” is sort kerítettünk. Ekkor várának legendás hőse, Zrínyi Ilona előtt – aki kisfiával, a későbbi nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenccel egy szoborcsoportban az egyik bástyán fogadott bennünket – emlékeztünk a vár és a magyar történelem fényes napjaira s koszorúnkat letettük lábuk elé. A vár napjainkban is éli életét, magyar és ukrán szó gyakran hallik  (magyar, mert sok magyar keresi fel a várat, ukrán, mert főleg ukránok az árusok, a felügyelők, a személyzet…). A turulmadár ismét magasan, magabiztosan és védőn terjeszti ki hatalmas szárnyát az obeliszken (voltak idők, amikor eltávolították onnan…), igaz,

 

 Utazunk

 

 Pihenő a Kárpátokban

 

                        

Verecke

 

Szolyva

 

Dercen

 

 

A técsői református templomban

 

 

A Tisza összefolyása Rahónál

 

most az ukrán nemzeti lobogót tépdesi a friss, erős nyugati szél a háta mögött, szárnya fölött… Egyszer csak sikerül neki…

Félúton Munkács és Beregszász között fekszik Dercen. A fölötti kilátón – egykor katonai célokat szolgált magaslaton – alakítják ki az ukrajnai központi magyar katonatemetőt. A keresztet hordozó égbetörő tornyot még körülállványozva láttuk, ősszel lesz az avatás…  Beregszász mindezideig a legmagyarabb város Kárpátalján. Gótikus katolikus temploma hatalmas méretű, a Bethlen Gábor kastélyában található zsúfolt helytörténeti gyűjteménye csodálatra méltó, az Illyés Gyula nevét viselő Magyar Nemzeti Színház élethalál harcát vívja a fennmaradásért (épülete lepusztult), a Rákócziról elnevezett tanárképző főiskolája az egyetlen magyar felsőoktatási intézmény az egész Kárpátalján (épülete impozáns).

Merre jártunk, mit láttunk még? Huszton a kitaposott sáros ösvényen, csalántól csípetten, izzadva és csuszongálva, de felkapaszkodtunk a romvár bús düledékeihez . Visken a magyar címert őrző r.k. templomban, melynek környéke csupa emlékeztető jel: dúlásokra, kitelepítésre, lágerekre, meghurcolásokra, kereszthordozásra… A técsői lelkész a párját ritkító református templomban olyan szívhez szólóan szólt anyanyelvről, nemzetről, kitartásról és összefogásról, hogy szavait kőbe vésve kellene körbehordozni a hitehagyottak és nyelvcserére készülők gyarapodó gyülekezetében…

 

 

  
Munkács A técsői lelkész

 

Csetfalva

 

 A Fekete- és a Fehér-Tisza egyesülése Rahónál  sokaknak nyújtott élményt. Ebbe az is beleértendő, hogy legmagyarabb folyónk a 21. sz. emberének is példát szolgál: összefogásban az erő, nem a széthúzásban. Vajha ebből tanulnánk is… A Tisza menti falvak magyar falvak, jobb partján magyarok élnek, akárcsak a balon… Felfoghatatlan, miért kellett itt országhatárt rajzolni! Nagyszőlős járási székhely, az elmaradottságból kilábalóban. Nem itt tartana, ha nem szakították volna ki  az országtestből. Báró Perényi Zsigmond 1848-49-e vértanú sárgára meszelt kastélyában hivatal működik, biztosítéka megmaradásának. Falán olvasható Kossuthtól: „Neked, te kimagasló alak, ki abból az időből oly páratlan  egyedül állasz, neked leborulok emléked előtt… Mesterem!” Pár méterrel arrébb Kankó várának romjai hívnak egy kis bóklászásra… Tiszaújlak szélén, az ideiglenes magyar-ukrán határ szomszédságában áll az a turulos emlékmű,  amely a kuruc szabadságharc első győztes csatájára emlékezteti az arrajárót. Az obeliszk egy dombon áll, amelynek földjét a HAZA több pontjáról hozták ide. Csetfalva református temploma maga a Művészet felsőfokon! Szembe vele az új katolikus templom – eggyel több ok, hogy ide látogasson sok-sok magyar. S a kettő között egy emlékmű szerényen, de messzelátón hirdeti a rovásírók nyelvén: „Hiszek Magyarország feltámadásában!”

Valóban, ha a kárpátaljai magyar emberek között jár-kel az ember, tapasztalhatja, hogy megtanulták: széllel szemben pisálni ugyan nem lehet, de szélcsendes időre várni érdemes. A beneiek köszönik jól vannak, élnek, ahogy lehet. Faluturizmussal immár tíz éve foglalkoznak, mint mondják: megéri. Sokat dolgoznak, de munkájuknak van értelme. Sokan látogatják falujukat, nem mi voltunk az elsők, akik jól éreztük magunkat körükben. Megérkezésünkkor műsoros esttel fogadtak, no meg enni- és innivalóval, szép szóval és szeretettel. Borkóstolóra is meghívtak s mi mentünk, ízlelgettük a tájborokat, még a pópák megrendelésére érlelt édeskés borféleséget is (jobbat is ittunk már). A búcsúesten – merthogy ilyen is volt – zenekar játszotta a talpalávalót, mi meg négy nap alatt összefércelt, de szép műsorunkkal köszöntük meg a háziak irántunk megnyilvánult rokonszenvét. Balík Jutka volt a műsorvezető, Kelemen Marika a karvezető, ropták a táncot a nyéki Szabó család lányai, mi többiek pedig tapsoltunk, táncoltunk, énekeltünk… Énekeltük, hogy „Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre sem váltható…Mert a haza lelked része, határait beléd véste ezer éve, ezer éve a hit. Mert a haza kereszted is, betlehemi csillagod is. Hiába tiporták hadak, él. Hiába tiporták hadak, él… mert a haza, mert a haza te magad vagy!”

 

HÚSZ ÉVESEK LETTÜNK

 

 

1989-2009. Húsz év. A két évtized eseményeinek összegzésére a balassagyarmati Svejk vendéglőbe hívtuk tagjainkat, barátainkat augusztus 9-én. Mintegy hatvanan találkoztunk, alapítók és később csatlakozók.

Az ünnepi közgyűlést RNDr. Balázs Péter tagtársunk vezette, üdvözölte a megjelenteket s Himnuszunk eléneklésével kellő hőfokra emeltük érzésünket. A környezet is méltónak bizonyult erre, hiszen a falakon húsz év gazdag tevékenységét láttuk viszont tablókon, s a megörökített pillanatok ugyancsak érzelmeket indítottak el kiben-kiben. Tíz éve fölszentelt zászlónk, ötéves új címerünk a főfalon s előtte a „termés”, vagyis kiadványaink, könyvek, érmek és videókazetták, DVD-k mutatták: tettük a dolgunk.

Erre Palóc Társaságunk elnöke beszámolójában tett kísérletet, de húsz év eseményeit még felsorolni is hosszan tartott volna, így csak a legfontosabbakra szorítkozva emelt ki a gazdag tevékenységből néhányat. Ezek közé tartozik, hogy elődeinknek emlékének emléktáblákon, szobrokban is adóztunk, magyar őstörténetünk megismerése, igaz magyar múltunk feltárása és közkinccsé tétele céljából nyári művelődési táborokat (eddig 14-et) szerveztünk, a magyar oktatási intézményeket segítettük a magunk módján pedagógus-találkozók (15), konferenciák és segédanyagok adományozásával, irodalmi és nyelvi, művelődéstörténeti vetélkedőket és versenyeket szerveztünk alap- és középiskolás magyar fiataljainknak (Madách, Mikszáth, Benedek Elek stb.), letéteményesei lettünk és vagyunk a felvidéki rovásírás-versenyeknek, kárpát-medencei méretű tanulmányírói pályázatot hirdettünk, amely nagy rokonszenvnek örvend, kapcsolatokat kerestünk és építettünk a Kárpát-medence magyar művelődési szervezeteivel, honismereti-történelmi kirándulásokat valósítottunk meg Kárpáthazánk tájaira, videókazettán, DVD-n és fényképeken örökítettük meg az eseményeket, múzeumi vezetőket (Szklabonya, Alsósztregova), ismeretterjesztő anyagokat, verskötetet (Sajó Sándor versei Oláh Szilveszter rajzaival) jelentettünk meg és tevékenységünkről is kiadtunk két kötetet Itt élned kell és Csak a gyökér kitartson címmel. A huszadik évfordulóra is megjelent egy kötetünk Úton címmel a SikerX Bt. gondozásában (lásd a címlapot!). Semmi mást nem tettünk ezalatt a húsz év alatt, mint megvalósítottuk azt, amit indulásunkon megfogadtunk: „Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett!”

 

Barják Gyula

 

Csipka Rozália

 

 

Hrubík Béla

 

  
Bőhm András Kubicza Erzsébet

 

Az elnöki asztalnál

 

Lőrincz Aranka

 

Varga Mária

 

Híves István és Boglárka

 

Most először avattunk tiszteletbeli tagokat. A két évtized alatt sokan és sokszor segítették elképzeléseink valóra váltását. Közéjük tartoztak:

 

 

 

 Enyedi Béla zeneköltő, Láposy Monika kurátor, Oláh Szilveszter szobrászművész, Simon M. Veronika festőművész, , Csipka Rozália kiadó (ők a képen), valamint Praznovszky Mihály irodalomtörténész, Bélik György Ipolyság alpolgármestere, T. Pataki László író, P. Kerner Edit előadóművész, Herczeg Hajnalka kurátor, Halász Péter szerkesztő. A tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet és az azzal járó bronz emlékérmet (Oláh Szilveszter alkotása) elnökünk adta át az érdemesülteknek.

Lőrincz Aranka, Varga Mária, Híves István és Boglárka valamint Enyedi Béla műsorát mindenki megtapsolta, egyetértő taps volt a jutalma Barják Gyula, Kubicza Erzsike, Hrubík Béla (országos Csemadok-elnök, alapító tagunk), Bőhm András felszólalásának, s mindenkinek ízlett a születésnapi torta,

 

 

                                                                                    

akárcsak a vendéglői megrakott tál. Szőke István Attila Fohász c. versét meghatva énekeltük el s már a következő évek tennivalóira gondoltunk. Mert a Palóc Társaság előtt új „cseppnyi tettek” várnak a régi és új tagokra. Úgy legyen!

 

 

KÖNYVBEMUTATÓ

Németh Ágota

 

Augusztus utolsó szombatján nem mindennapos eseményre került sor Ipolybalogon a helyi alapiskola éttermében. A mintegy harminc érdeklődő Lőrincz Sarolta Aranka Adventől Adventig c. könyvének bemutatójára gyűlt össze. A könyvet maga a szerző mutatta be, de megjelentek a bemutatón a balassagyarmati székhelyű Jobbágy Károly Alapítvány részéről: Herczeg Hajnalka elnök, Tibay András és Z. Urbán Aladár állandó kurátorok. Az alapítvány jóvoltából, egy pályázat nyerteseként kapott a szerző pénzbeli támogatást a könyv kiadásához.  A rendezvényt az ipolybalogi Bukréta hagyományőrző csoport dalai tették színesebbé.

A könyv Ipolybalog hagyományait, szokásait, a népi életmód jellegzetességeit dolgozza fel. Az év jeles napjainak és az azokhoz fűzűdő szokásoknak a leírásán kívül megtalálhatók az anyagban a mindennapi élet dolgai: a mosás, főzés, ruházkodás, gyermekjátékok, de olyan kiemelkedő, az emberi élet fordulóihoz kötődő események is, mint a születés, halál, házasság, iskoláztatás stb. Ez a kiadvány valamennyi ipolybaloginak, sőt a tágabb régió lakosainak is érdekes, tanulságos olvasmány lehet… nemcsak megismertet a múlttal, de egyben utat is mutat(hat) a jövő irányába. A szerzővel együtt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom.

 

Az augusztus 2-án megtartott ipolybalogi Szent Korona Ünnepen  Szent Korona – emlékérem kitüntetést vehetett át a Palóc Társaság elnöke Cseri Lajos polgármestertől.

   
   

 

 

A P A D Á S

 

Ha szeptember, akkor új tanév. Vajon mit hoz az új tanév magyarnak jelzett iskoláinkba? Hol szorít rajtunk újból a hatalom csupa felebaráti és érvényesülésünket elősegítendő szándékkal? Hány magyar szülő lesz képes ellenállni a csábításnak, mely lépten-nyomon kísérő jelensége mindennapjainknak?

Tény: létező magyar tanítási nyelvű iskoláinkban ilyen alacsony tanulólétszám még sohasem volt: 457. Fájdalom: újabb egyházi iskolával van kevesebb a Nagykürtösi járásban: bezárta kapuit a kelenyei Béke Királynője Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola. Hiába ágált a bezárás ellen Kelenye polgármesterasszonya, a püspök úr szava szent, nem tűr ellentmondást. Az a pár gyermek most Ipolyhídvégen folytathatja…

Kiderült az is, hogy összesen 34 kis elsős kezdte meg tanulmányait magyar alapiskolában ( Csáb-2, Inám-0, Ipolybalog-13, Ipolyhídvég-3, Ipolynyék-7, Ipolyvarbó-1, Lukanénye-7, Óvár-1). 11-gyel kevesebb, mint tavaly… Sovány vigasz: 5-tel több, mint előre jelezték! De vigasz. 48 kilencedikes hagyja majd el az alapiskolát 2010 június végén. Jön-e ennyi elsős az iskolákba? Az óvodák előre jelzése alapján állíthatjuk: nem. (Csábon 13-ból 2, Inámban 4-ből 2, Ipolybalogon 7-ből 7, Ipolyhídvégen 11-ből 7, Ipolynyéken 7-ből 7, Ipolyvarbón 4-ből 4, Lukanényén ?, Óvárban 5-ből 3, Kelenyén 5-ből 5, Nagycsalomján 7-ből 4, Szécsénkén 3-ból 3, Kőkesziben 3-ból 1, Nagyfaluban nem lesz elsőbe menő…). 45 elsőssel számolhatunk tehát 2010 szeptemberében… Ha így marad, ez újabb hárommal csökkenti majd a magyar iskolák létszámát a járásban.

Pedig inkább emelkednie kellene a létszámnak, az tenne jót közösségünknek. A fogyás, apadás sorvadáshoz vezet. Pedig hányszor de hányszor megírtuk már, hogy túl minden józan érven még anyagilag is jól járnak a magyar iskolát választó szülők! Igaz, belőlük is hiány van, mármint öntudatos magyar szülőkből, s hiány születendő gyermekekből…

Az előző évek gyakorlatához igazodva az idei tanév is jól kezdődött a 34 elsős és családja számára. A Rákóczi Szövetség lehetetlent nem ismerő elnökének, dr. Halzl József úrnak és az egész Szövetségnek köszönhetően két helyen, az ipolybalogi és a lukanényei alapiskolában került sor az elsősök ösztöndíjának átadó ünnepségére, melyet a NéVA Társaság szervezett. Mindkét helyen a helyi iskolások rövid műsorral

kedveskedtek a vendégeknek és a szülőknek. Mindkét helyen elmondta érveit a magyar iskola mellett dr. Halzl József, Lukanényén Kuzma Zoltán polgármester is sokatmondóan szólt a szülőkhöz. Majd Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség munkatársa átadta a megjelent szülőknek az ösztöndíjat. A szülők egyike-másika maga is bevallotta, hogy örül a támogatásnak, abban a segítőkészséget  és a megbecsülés jelét látja.

A lukanényei „ünnepségen” üdvözölhettük a zsélyi illetőségű Paholík családot. Ők, mivel Zsélyben már évtizedek óta nincs magyar iskola, úgy gondolták, hogy inkább vállalják az utazással járó nehézségeket, mégis magyar iskolába íratják gyermeküket. Méghozzá azt az áldozatot is vállalva, hogy maguk a szülők hordják Balassagyarmatra magyar iskolába! Pedig ott még tandíjat is kell fizetniük! Paholíkék nem tartoznak a hejde gazdagok közé, sőt! Emberségből, áldozatvállalásból viszont jeleskednek! Megérdemelnék, hogy odafigyeljen rájuk a közvélemény, hogy akadjon, ki példamutatásukat erénynek felismerve lehetőségéhez képest támogassa a családot.

Apadunk, fogyunk, bánkódunk és búslakodunk, ám a fenti eset mégis csak erős reménnyel tölt el bennünket jövőnk iránt. Amíg lesznek ilyen családok, amíg Paholíkék példája megörvendezteti a búra hajlókat, addig mégsem vagyunk teljesen elveszve! Köszönjük, Paholík család!

 

 

Csáky Csongor, dr. Halzl József Kuzma Zoltán polgármester

 

Előtérben a Paholík család

 

 

HÁZUNK TÁJÁRÓL

 

Előkészület. Szeptember 22-én a Palóc Társaság küldöttsége Százdon folytatott megbeszélést Kovács Gábor polgármesterrel és Kürthy Dezső vendégház-tulajdonossal. A megbeszélés tárgyát a Rózsa-panzióba október 17-ére tervezett negyedik rovásírás-tanfolyam képezte. A találkozóra Mészáros Attila vezetőségi tag ajánlására került sor.

 

Kiadvány. Minden szükséges lépést megtettünk annak érdekében, hogy a 2008-as Nemzeti sorskérdések a XX. század Európájában c. konferencia anyaga kötetben napvilágot lásson. A könyv a SikerX Bt. kiadóban jelenik meg várhatóan az idei magyarságverseket mondó Sajó Sándor versmondó versenyünk idején.

 

Hagyomány. 2009-ben november 13-án, a költő születésnapján tartjuk hagyományosnak számító versmondó versenyünket Ipolyságon. A versenybe várjuk az alap- és középiskolás fiataljainkat, akiknek egy-egy szabadon választott Sajó-költeményt és egy ugyancsak szabadon választott költeményt kell előadniuk a gazdag magyar költészet hazafias verseiből.

 

Krúdy-nap. Október utolsó vasárnapján lesz Szécsénykovácsiban az ugyancsak hagyományosnak mondható Krúdy-nap. Ezen az emléktábla koszorúzási ünnepsége, festménykiállítás megtekintése, az óbudai Krúdy- kör tagjainak fellépése és egyéb szórakoztató műsor szerepel.

 

Tanácskozás. November 17-én a lukanényei művelődési házban iskoláink megtartásáról lesz szó konferencia keretében Én féltett kincsem, anyanyelvem címmel. A részletes műsort a sajtóban közöljük.

 

 

 

 

Jó Palócok
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben
Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár
 991 11 Balog nad Ipľom (Ipolybalog)
Okružná (Kör u.) 194. Szlovákia
  TEL.: 047/ 488 53 13
www.paloctarsasag.real-net.sk
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk