Él a földkerekségen egy nép, amely az ősi tudás birtokosa. Irigyei sokan vannak, veszejtői még többen, évszázadok óta. Veszejtői, akik először nyelvét akarták s akarják „kiénekelni” ajkáról, hogy azután könnyebb legyen érzés- és gondolatvilágától is megfosztani. Sütő András intett jóra: „Úgy énekeljünk, hogy hangunkat bizonyítva a sajtunkat is megőrizzük!” Ám e nép bár hullatta vérét a szabadságért, térítették, leigázták, életterét elrabolták, mégis százados viharokat túlélt, ma is él, megfogyva bár, de küszködik, ma is teremt, mert minden életút ilyen: nem lehet megállni rajta, se letérni róla! Ilyen a magyar, az ősi tudás népe. Legjava nem őseit követi, hanem amit ősei is követtek… Eme TUDÁS magját hinti nemzedékei lelkébe. A MAG az, ami a jó talajba vetést követően sarjad  majd s érik győztes ÉLETté.

 

LÉLEKbe VETett MAG – ŐSI TUDÁS. A Palóc Társaság 2016-ban már tizenkettedszer szervezte meg a rovásírás-vetélkedőt és műveltségi találkozót. Rovásírás-vetélkedőt hirdettünk, írtunk, mondtunk, mert rájöttünk:  a magyar rovásírás visszatanulásával és tanításával magot vetünk, gondolatot, mert „ gondolat a lélekbe vetett mag, amely önmagától csírázik és virágzik ki” (Nyírő József). Eddig – átvéve a burjánzó „verseny” szó használatát és nem mélyedve el jelentésében – a verseny kifejezést használtuk. Ebben a VER igegyök verést, ütést, ütlegelést  sugallt. Vagyis mások, az ellenfelek megverését, pedig mi senkit nem verni, megverni akartunk, hanem magot, tudást szórni, hinteni, vetni fiataljainkba, hogy büszkék lehessenek nemzetükre, az ősökre, vállalni s követni tudják mindazt, amit az ősök is követtek, mely a tudás népévé tette őket.

  

Örömünkre szolgált, hogy  kitűzött célunk: megismertetni és megszerettetni a magyar fiatalokkal ősi műveltségünket, magyar kulturális örökségünket, 2016-ban is értő fülekre, látó szemekre, feladatot vállaló hordozókra talált. 176-an jelentkeztek a vetélkedőbe. Köztük – s ez újdonságnak számít – felnőttek is: egyetemisták, javakorabeliek  és nyugdíjasok. Sőt, tovább fokozta örömünket, hogy kitartó erőfeszítésünkre felfigyeltek belső-magyarországi és délvidéki magyarok is!

 

A meglehetősen szép számú jelentkező ezúttal is szükségessé tette, hogy újból körzeti döntőket szervezzünk. Ezek Rimaszombatban, Tardoskedden és Nagymagyaron valósultak meg. A délvidéki és a felnőtt jelentkezők csak a Dunaszerdahelyen rendezett országos döntőn adtak számot felkészültségükről.

  

Április 22-én Nagymagyaron zajlott az első elődöntő. Itt a vetélkedőbe jelentkezettek száma 54 volt (mindhárom körzetin megesett, hogy egy-két diák betegség miatt távolmaradni kényszerült). A nagymagyari megnyitón megjelent a község polgármestere, Csicsay Ottó is, aki üdvözölte a résztvevőket. Az iskola tanulói rövid zenés irodalmi műsorral köszöntötték a vendégeket. A dolgozatok javítása alatti időben Kiss Ferenc volt polgármester kíséretében ismerkedtek a nagyközség nevezetességeivel, koszorút  helyeztek el Leszkay Károly 1848-49-es honvédhadnagy sírján, meghallgatták Naszvadi Sándor esperes-plébános ismertetését a templomban, a művelődési házban pedig a MINI TINI táncegyüttes szórakoztató előadásán tapsolhattak.

  

A rovásírás-vetélkedő alkalmából emlékfát (tölgyet) ültettek az iskola parkjában. Ünnepivé tette az eseményt a kis műsor, melyben Bohák Csaba igazgató-helyettes gitárkíséretével közreműködtek az iskola tanárai, köztük Dudás Tímea igazgató. Ezentúl ez a József Attila-i idézetet tartalmazó rovásírásos faragott fatábla fogadja majd az iskola udvarába lépő gyermeket, idegent: „Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak!” Felavatásán Sajó Sándor A magyar kereszt c. költeményét Mórocz Szilvia tanár mondta el.

  

A nyugati térség körzeti döntője igazi ünnep volt a nagymagyari alapiskolában. A sikerért Bohák Csaba helyi főszervező, az iskola vezetése Dudás Tímea igazgatóval az élen és a tantestülete, a község sokat fáradozott. Köszönet érte. Támogatókból sem volt hiány: Nagymagyar, Csenke és Olgya Önkormányzata, a Nagymagyari Kulturális Közösség, az Uszoni Pékség, a MINI TINI tánccsoport, Rajcsányi Patrik ökölvívó, Varga Csaba, Pőcz József vállalkozó, Kiss Ferenc volt polgármester, Naszvadi Sándor esperes-plébános, Pőcz Ibolya és Katalin iskolabarát, Dávid Csilla, Kovács László, Sill Zsuzsa. Stercel Olivér, Pőcz Pál és Szilvia szülő – őket illeti a megérdemelt köszönet.

 

A nagymagyari elődöntőből a következő tanulók jutottak az országos döntőbe:

A korosztály:

Simon Gréta - Dunaszerdahely

B korosztály:

Pőcz Sára - Nagymagyar, Posztós Vivien - Vásárút,  Miklós Noémi - Vásárút,  Hamarik Emese - Vásárút, Várady Liliána - Nyékvárkony, Sáhó Renáta - Nagymagyar

C korosztály:

 Seszták Lilla Elizabeth – Vásárút, Haver Márta – Dunaszerdahely, Méry Fanni – Csallóközcsütörtök, Csóka Eszter – Nagymagyar, Földes Viktória – Vásárút

D korosztály:

Pőcz Eszter – Pozsony, Haver Denisa – Dunaszerdahely, Dúdor Viktória – Dunaszerdahely

  

Április 25-én Rimaszombat várta a keleti térségből jelentkezett rovásíró fiatalokat, akik 27-en voltak. Gömörország  székhelyén a Tompa Mihály Református Gimnázium (bizony nagy felújításra szoruló) dísztermében került sor a megnyitóra és az eredményhirdetésre is. A megnyitón a gimnázium igazgatója, PaedDr. Sebők Attila köszöntötte a megjelenteket és kívánt sok sikert a tanulóknak. A várhosszúréti Nagy Lilla érzelmes húrokat pengetett meg Friedrich Klára Rovásíró gyerekeknek című verse elmondásával. A hangos olvasás és az írásbeli feladatok elvégzése után az ebéd előtt a Bástya Egyesület Árvay Miska Baranta Szakosztályának fiatalabbnál fiatalabb tagjai adtak sok tapssal kísért ízelítőt a harcművészet eme agából az iskola udvarán. A rendezvényt itt Rigó László alpolgármester és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete támogatta, melynek képviselője, Homoly Erzsébet jutalmakról is gondoskodott ( a Muskátli c. gyermekeknek szóló mese és versgyűjteménnyel). A támogatók és Majercsík Mária helyi főszervező is köszönetünket bírja.

  

A rimaszombati elődöntőben belső-magyarországi (Cered, Balassagyarmat) vetélkedő diákok is  „birokra keltek” felvidéki társaikkal, nem is eredménytelenül! Íme az országos döntőbe jutott vetélkedők sora:

A korosztály:

Sebők Noémi Eszter – Harkács, Nagy Lilla – Várhosszúrét

B korosztály:

Bogdán Krisztián Miklós – Cered

C Korosztály:

Balla Balázs – Balassagyarmat, Szilágyi Brigitta – Almágy, Fodor Alexandra – Feled, Juhász Monika – Rimaszombat, Varga Gabriella – Feled

D korosztály:

Csúr Karolina – Rimaszombat, Jakub Gábor – Rimaszombat, Bálint Krisztina – Rimaszombat, Búi Ván Patrícia – Rimaszombat, Telek Dalma – Rimaszombat

  

Április 28-án zajlott Tardoskedden a legnépesebb elődöntő. Az érkező diákokat itt cukorkával várták az iskola csarnokában. A továbbiakban is „édes” volt a folytatás: PaedDr. Tóth Szilvia iskolaigazgató üdvözölte a 72 tanulót és kísérőiket, amit az iskola tanulóinak piros-fehér-zöld színbe öltözött műsora követett. Ezután a rendezvény fővédnöke, ing. Tóth Marian polgármester köszönte meg diáknak, tanárnak, hogy szívügyüknek tartják a magyar rovásírást, eme ősi tudás tanulását és továbbadását. Az eredményhirdetés előtt, de jóllakottan a Palóc Társaság gyertyán emlékfáját ültették el az iskola zárt udvarrészében, majd helyismereti sétán vettek részt a nagyközségben. A felkészítő tanárok, akik a faluséta alatt dolgoztak: javították és értékelték az írásbeli dolgozatokat, ezért ők nem tapasztalhatták meg személyesen élőben, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az utóbbi időben a nagyközségben, az elmaradt élményt azonban bőséggel pótolhatták a tasakban ajándékba kapott Tardoskeddet bemutató, odacsalogató, nevezetességeit gazdagon láttató kiadványokból. Az elődöntő fő támogatója itt Tardoskedd önkormányzata volt.

 

A legjobb eredményt, ezzel az országos döntőbe való jutást az alábbiak érték el:

A korosztály:

Puss Veronika – Érsekújvár, Diósi Vivien – Érsekújvár, Farkas Lia – Tardoskedd, Nagy Dóra – Révkomárom

B korosztály:

Hegedűs Emma – Érsekújvár, Édes Édua – Alistál, Vincúr Krisztina – Léva, Dobrí Anita – Felsőszeli, Balla Fanni – Érsekújvár

C korosztály: Onódi Ádám – Udvard, Kozmér Barbara – Felsőszeli, Dékány Barbara – Udvard, Csizmadia Éva – Alistál, Gubó Viktória – Udvard, Kollár Krisztián – Nagyölved, Szalai Karola – Felsőszeli

D korosztály:

Goda Viktória – Zselíz, Csizmadia Virág – Alistál, Novák Bernadett – Ipolyság, Kováč René – Léva, Kis Benjámin Mihály – Léva

  

Felvidék magyar alap- és középiskoláiból 49-en készülhettek az országos döntőre, amelyre május 6-án Dunaszerdahelyen a Kodály Zoltán Alapiskolában került sor. Itt kapcsolódhattak be a vetélkedőbe először a felnőttek és az Adáról érkezett rovásírók.

  

Az országos döntő – bár most már megkérdőjelezhető eme „országos” jelző éppen az imént jelzett nemcsak felvidéki résztvevők jelenléte miatt – díszvendége Csáky Pál EP-képviselő lett volna, de ő elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen, ezért segédje, Oriskó Norbert képviselte őt. Az iskola éttermében megtartott megnyitón Ibolya Olivér igazgató üdvözölte a megjelenteket, köztük a város alpolgármesterét dr. Horváth Zoltánt, Molnár Tímeát, az önkormányzat kulturális osztályának vezetőjét, Ibolya Ildikót, a városi művelődési központ igazgatóját. Az iskolaigazgatót a kórházigazgató dr. Horváth Zoltán alpolgármester  követte az üdvözlésben, aki örömét fejezte ki azért, mert a város már másodszor ad otthont a rovásírók országos találkozójának. Az iskola nyolcadikos tanulója, Horváth Balázs Pósa-szavalata nagy tapsot érdemelt, csakúgy a várhosszúréti Nagy Lilla, aki itt is elmondta Friedrich Klára Rovásíró gyerekeknek c. versét. A rendezvény fővédnöke a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója, dr. Molnár Imre volt, aki az eredményhirdetésen pár keresetlen szóval méltatta a Palóc Társaság tevékenységét és a sok fiatal érdeklődését ősi műveltségünk megismerése iránt.

 

A dolgozatok javítása alatti időben a Városi Művelődési Központ mozitermében régi hangszerekkel és hangjaival ismerkedhettek az érdeklődő fiatalok, Szőke István Atilla versíró pedig, aki verseiben a magyar múlt tiszteletét, a megmaradás fontosságát, a nemzettudat építését, ősi örökségünk megtartását, a magyar nyelv kiapadhatatlan forrásának tisztaságát hirdeti, a versírás rejtelmeit födte fel előttük. PaedDr. Patassy Sándor grafikus, honlapmester, aki az országos döntő helyi társelnöke volt, a felvidéki rovásírók nemrég indított honlapjának is gazdája (www.felvidekirovok.hu), a honlapról nyújtott ismertetőt közös szerkesztésre, ismeretcserére, együttműködésre  buzdító rövid előadásával.

 

Az országos döntő eseménysora tulajdonképpen már előző nap elkezdődött. Május 5-én ugyanis a városi művelődési központban volt a felvidéki bemutatója Vörösmarty Imre  Vazul vére c. rockoperájának, amelyen a rovásírás országos döntőjére távolból érkezett résztvevői is részt vettek.

  

Az ŐSI TUDÁS XII. Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedő helyezettjei:

A korosztály:

1. Uller Botond, Ada, Cseh Károly Általános Iskola, felkészítő Krizsák Katalin

2. Nagy Dóra, Révkomárom, Marianum, felkészítő Vörös Hajnalka

3. Puss Veronika, Érsekújvár, Czuczor Gergely MTNYA, felkészítő Salgó Gabriella

 

B korosztály:

1. Balla Fanni, Érsekújvár, Czuczor Gergely MTNYA, felkészítő Salgó Gabriella

2. Várady Liliána, Nyékvárkony, 5. sz. Szent Jakab cserskészcs., felkészítő Várady Tamara

3. Pőcz Sára, Nagymagyar, Magyar Tannyelvű Alapiskola, felkészítő Bohák Csaba

 

C. korosztály:

1. Kozmér Barbara, Felsőszeli, Széchenyi István MTNYA, felkészítő Mészáros Magdolna

2. Dékány Barbara, Udvard, Kaszap István cserkészcs., felkészítő Szőgyéni Lívia

3. Haver Márta, Dunaszerdahely, Kodály Zoltán Alapiskola, felkészítő Patassy Sándor

 

D. korosztály:

1. Novák Bernadett, Ipolyság, Szondy György Gimnázium, felkészítő nincs

2. Haver Denisa, Dunaszerdahely, 10. sz. Szent György cserkészcs., felkészítő Sörös Angéla

3. Pőcz Eszter, Pozsony, Duna Utcai Magyar Gimnázium, felkészítő Bohák Csaba

 

E. korosztály:

1. Turák Krisztián, Udvard, Konstantin Egyetem - Nyitra, felkészítő nincs

2. Haramia Aliz, Gomba, egyetemista - Pozsony, felkészítő nincs

3. Mészáros Magdolna, Felsőszeli, Széchenyi István MTNYA, felkészítő nincs

 

VALAMENNYI NYERTESNEK– akár az élen végeztek, akár nem – MINDEN JÓT KÍVÁNUNK!

 

Az Ősi tudás rovásírás döntőjének támogatói voltak (a már említetteken felül) : MIRA Office, Alapítvány a Közjóért, Tinta Könyvkiadó, Knihy-Molnár-Könyvek, Rákóczi Szövetség, Tulipán Műhely – Sós József, Vásári Lajos, OTP Bankfiók, KOMINOX, Minit Slovakia, Duna Diskont, DunTel, Felföldi Baranta Szövetség, Magyar Megmaradásért Társulás, Regélő, Baranyai élelmiszer, Horváth Lajos, Urbán Attila.

KÖSZÖNET VALAMENNYI JÓSZÍVŰ ADAKOZÓNAK!

 

 Köszönet a négy helyszínen társelnöki tisztséget betöltő tanároknak, kiknek lehetetlent nem ismerő lelkiismeretes szervező munkája tette lehetővé, hogy a magyar rovásírás felvidéki népszerűsítése újabb sikerrel zárult. Ők: Nagymagyaron Bohák Csaba, Rimaszombatban Majercsík Mária, Tardoskedden Juhász Tímea, Dunaszerdahelyen Patassy Sándor.

 

És NAGY KÖSZÖNET A FELKÉSZÍTŐ TANÁROKNAK, kiknek odaadó munkája, felelősségtudata, ügy- és emberszeretete a legfőbb biztosítéka annak, hogy ősi műveltségünk újból virágkorát élje a magyar családokban, nemzeti közösségünkben!

 

Jó tudomásul vennünk, hogy folyton folyvást nő az igény a magyar rovásírás megismerésére, elsajátítására, visszatanulására, továbbadására. Vele párhuzamosan az igaz magyar múlt megismerése és az öntudatba építése is biztosan halad előre. Immár egyre többen vallják: „A jövendő sohasem tér le pályájáról.” „Csak akik vagyunk és ami bennünk magyar, az marad meg.” E nyírői gondolatok ébresszenek fiatalt, időset a hitre: higgyünk ebben, és higgyünk a magunk erejében, tudásában! Ne feledjük: ŐSI TUDÁS hordozója népünk!

 

 
 
Nagymagyari körzeti döntő
   
Rovásírás a bejárat fölött Vendégváró terem
   
A megnyitó közönsége Munkában a diákok
   
Iskolatábla az udvaron Faültetés tanári közreműködéssel
   
A jelenlegi és a volt polgármester Tölgyfa a körzeti emlékére
   
Hárman a C korosztály élén B továbbjutók
   
Pőcz Eszter és Haver Denisa
 
Rimaszombati körzeti döntő
   
A résztvevők Sebők Attila igazgató
   
Átírásos feladat végzése Jakub Gábor
   
Csúr Karolina Baranta-bemutató
   
Munkában a tanárok
    
  Tardoskeddi körzeti döntő
 
Az iskola néprajzi szobája Köszöntő
   
Tóth Szilvia igazgató Tóth Marian fővédnök polgármester
   
Belemélyedés a feladatba Kováš René Léváról
Kollár Krisztián Nagyölvedről Az érsekújvári Balla Fanni
   
A helyi Buják Róbert Jólesik a finom ebéd
   
Gyertyánfa ültetése Értékelők
   
Dunaszerdahelyen az országos döntő
 
   
Megnyitón Horváth Balázs verset mond
   
Feladatvégzés Szépírás a rovásírás
   
Javítani szeretnének... Már értékelnek
Dr. Molnár Imre
   
Mielőtt belépünk az ajtón... Ibolya Olivér
   
Vendégek az első sorban Könnyű feladat
   
Az iskola énekkara Rovásírásos emléktábla
   
Szőke István Atilla Gazdára váró jutalmak
   
Középiskolások Turák Krisztián a felnőtt bajnok
   
Mészáros Magdolna megpakolva díjjal, örömmel
   
   
 
  Az ŐSI TUDÁS
XII. Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó végeredménye
táblázatba foglalva itt megtekinthető