Palóc Társaság
MAGYAR KULTÚRA NAPJA PÁLYÁZAT 2013
– EREDMÉNY -

 

A Magyar Kultúra Napja tuiszteletére 17. alkalommal meghirdetett pályázatra beérkezett pályaműveket a Kolczonay Katalin egyetemi oktató vezette értékelő bizottság értékelte. Az ünnepélyes eredményhirdetésre Budán 2013. január 20-án, vasárnap délután a Magyarság Házában került sor.

 

 

            Az alap- és középiskolás diákok az alábbi témák közül választhattak:

                                                                      

      1. „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” – Gyermekjátékok régen és ma (14 4)

2.  „Lángot adok, add tovább!” –Éltető hagyományok nálunk napjainkban (1314)

3.  Katonadolog – Visszaemlékezések családunkban  (4 11)

4.  Addig üsd a vasat, míg meleg! – Kihaló mesterségek nyomában  (2 3)

5.  „Mert a haza nem eladó” – Hazaszeretet a mindennapokban  (4 1)

6.  Szép szülőföldem   A hazai táj ismerete, megbecsülése  ( 6 19)

7.  Hazajáró– Tájak, emberek a Kárpát-medencében  (1 2)

8.  Ősi kincsünk: édes anyanyelvünk – Gondolatok a nyelvről (86)

9.  Nyelvi Trianon – Idegen szavak és roncsolt magyar szavak burjánzása a beszédben (1 0)

10. „Mint oldott kéve…” – Az emberi, kisebbségi, nyelvi jogok és a fogyó magyarság (0 4)

 

Megjegyzés: A zárójelbe tett számok az adott témában az alapiskolások és középiskolások által benyújtott dolgozatok számát jelöli.  Előfordult, hogy egy-egy témát közösen, ketten dolgoztak ki.

 

 

            A pályázók neme szerinti eloszlás:

 

                             Alapiskolás                Középiskolás              Összesen

 

            Fiú                   21                               19                               40

            Lány                36                               54                               90

            Összesen         57                              73                              130

 

 

 

            A pályázók száma országok szerint:

 

            Ország                       Alapiskolás                Középiskolás             Összesen

 

            Szlovákia                                17                             11                         28

            Magyarország                         9                               8                          17

            Románia                                  7                              34                         41

            Szerbia                                   23                              20                         43

            Ukrajna                                    1                                 -                          1

            Összesen                                57                              73                       130

 

 

 

         A pályázaton az alábbi alapiskolák tanulói vettek részt:

 

            FELVIDÉK: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Deáki, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – Ipolyság, Alapiskola – Nagyszarva,  Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Felsőszeli, Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Feled, Párkányi Nyolcosztályos Gimnázium – Párkány, Kóczár Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Csilizradvány.

            DÉLVIDÉK: Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola – Magyarkanizsa, Hunyadi János Általános Iskola – Csantavér, Iringó Környezetvédő és Honismereti Civil Szervezet - Horgos

            MAGYARORSZÁG: Dózsa György Általános Iskola – Apátfalva, Beszédes József Általános Iskola – Dunaföldvár, Kossuth Lajos Általános Iskola – Nagykőrös , Fazekas József Általáns Iskola – Sümegcsehi, Bajza Lenke Általános Iskola - Zsámbok

            ERDÉLY: Sükösd Ferenc Általános Iskola – Alsósófalva,  Turóci Mózes Gimnázium – Kézdivásrhely, Németh László Elméleti Líceum – Nagybánya, Bethlen Gábor Kollégium – Nagyenyed

 

 

A pályázaton az alábbi középiskolák tanulói vettek részt:

 

            FELVIDÉK: Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – Ipolyság, Ipari Szakközépiskola – Komárom, Nyolcosztályos Gimnázium – Párkány, Madách Imre Gimnázium – Somorja, Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium – Zselíz

            DÉLVIDÉK: Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont – Magyarkanizsa, Mezőgazdasági Iskola – Bácstopolya, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium – Szabadka, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta

            ERDÉLY: Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont – Barót, Bethlen Gábor Kollégium – Nagyenyed, Marosvásárhelyi Református Kollégium – Marosvásárhely, Németh László Elméleti Líceum – Nagybánya, Szent György Technológiai Líceum – Erdőszentgyörgy

            MAGYARORSZÁG: Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Szászhalombatta, Makói Oktatási Központ – Makó

 

 

A pályamunkák elkészítését az alábbi tanárok segítették:

 

FELVIDÉK: Borsos Bea, Botló Judit, Csicsay Károly, Csicsay Sarolta, Gubík Mária, Halgas Ildikó, Mészáros Magdolna, Morovics Ibolya, Renczés Nóra, Rabec László, Pokorný Ondrusz Anna, Tóth Katalin, Wollent Andrea

DÉLVIDÉK: Bánov Erzsébet, Éter Papucsek Bettina, Fodor Éva, Fodor István, Horváth Hilda, Katona Edit, Kecsenovics-Szabó Dóra, Kószó Krisztina, Lengyel Andrea, Ozsvár Ildikó

ERDÉLY: Csog Orsolya, Dávid Erzsébet, Dvorácsek Ágoston, Gáspár Katalin, Kékesi-Keresztes Lujza, Lukács Irma, Márton Csilla, Murvai Éva, Ráduly Jolán, Salamon Ferenc, Szilágyi Mária Magdolna

MAGYARORSZÁG: Csányi Kálmán, Szigetiné Simon Rozália, Schneiderné Csilla Krisztina, Tóthné Zoller Klára, Vargáné Nagyfalusi Ilona

KÁRPÁTALJA: Sándor Ivett

 

  

 

ALAPISKOLÁS  DÍJAZOTTAK

 

 

Helyezés         Név                             Iskola                                                            Település

 

Magyar Kultúra Napja-díj 

 

Baráti Tamás            Fegyverneki Ferenc  K.I.K.I           Ipolyság

 

Palóc Társaság-díj

 

Radics Benjamin      Kossuth Lajos Általános Iskola      Nagykőrös

 

Országos Honismereti Szövetség-díj

 

 I.díj                Nagy Adrián             J.J.Zmaj Általános Iskola                Magyarkanizsa

                               Bosznai Tamás          J.J.Zmaj Általános Iskola                Magyarkanizsa

                  Kis Alekszandar       J.J.Zmaj Általános Iskola                Magyarkanizsa

                  Lugosi Cenge Anna  Fazekas József Á.I.                          Sümegcsehi   

Molnár Rudolf         Kóczán Mór MTNYA                     Csilizradvány

                        Varga Tamás             Dózsa György Á.I.                           Apátfalva

                       

 

II. díj                 Boda Barna               Bajza Lenke Á.I.                              Zsámbok

Dávid Nikolett           Kossuth Lajos Á.I.                           Nagykőrös

Kiss Flóra Virág       Széchenyi István MTNYA              Felsőszeli

Ladócki Viktor         J.J. Zmaj Általános Iskola               Magyarkanizsa

Pöthe Katinka           Széchenyi István MTNYA              Felsőszeli

                                              

           

III. díj              Dombai Linda           Túróci Mózes Gimnázium               Kézdivásárhely        

Horák Emese            Hunyadi János Ált. Iskola               Csantavér

Kónya Csenge          Bethlen Gábor Kollégium               Nagyenyed

                        Szarvas Imola           J.J.Zmaj Általános Iskola                Magyarkanizsa

                        Szokola Leontina      Hunyadi János Ált. Iskola               Csantavér

 

Különdíj        Juhos Tamara           Széchenyi István MTNYA                  Felsőszeli

                        Kecsenovics Kitti      Hunyadi János Ált. Iskola               Csantavér

                        Kelemen Dávid Cs.   Bethlen Gábor Kollégium               Nagyenyed

Szögi Barbara           J.J.Zmaj Általános Iskola                Magyarkanizsa

                        Varga Ákos Dezső    Szombathy Viktor MTNYA                  Feled

 

Dicséret          Boda Réka                Bajza Lenke Általános Iskola         Zsámbok

                        Bocán Nikolett          Általános Iskola                                Sislóc

                        Csörgő Gábor           Széchenyi István MTNYA              Felsőszeli

                        Kovács Emil              Iringó Körny. Honism. C.Sz.          Horgos          

                        Nyilas Orsolya           J.J.Zmaj Általános Iskola                Magyarkanizsa

                        Ruff István Zalán     Beszédes József Ált. Iskola              Dunaföldvár

                        Zabos Réka               Hunyadi János Ált. Iskola               Csantavér

                        Zserai Petra               Hunyadi János Ált. Iskola               Csantavér

                       

 

 

 

KÖZÉPISKOLÁS  DÍJAZOTTAK

 

 

Helyezés         Név                             Iskola                                                            Település

 

Magyar Kultúra Napja-díj 

 

                        Kávai Konrád           Beszédes J. Mez. és Műsz. Középisk.         Magyarkanizsa

 

Szövetség a Közös Célokért-díj

 

Győrfy Hajnalka      Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont                 Barót

 

Magyarok Világszövetsége-díj

 

Fülöp Dorottya         Marosvásárhelyi Református Koll.            Marosvásárhely

 

Palóc Társaság-díj

 

                        Drenkovity Viktória Mezőgazdasági Iskola                                Topolya

                        Sebők Fanni              Párkányi Gimnázium                                  Párkány

 

Országos Honismereti Szövetség-díj

 

                        Boga Bíborka            Baróti Szabó Dávid Középiskola                Barót

                        Csíki Csilla                Bethlen Gábor Kollégium                           Nagyenyed

 

Kiemelt I. díj

                  Horváth Viktor és    

                  Sándor Zsolt              Beszédes J. Mez. és Műsz. Középisk.         Magyarkanizsa

                  Fodor Orsolya           Németh László Elméleti Líceum                   Nagybánya

 

I. díj                    Farkas Boglárka       Baróti Szabó Dővid Középiskola                   Barót                   

                  Király Noémi            Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.             Szabadka

Sánta Cyntia és                    

Sánta Kamilla           Ipari Szakközépiskola                                     Komárom

Varga László             Makói Oktatási Központ                                Makó

Vavró Dóra               Comenius Gimnázium                                     Zselíz             

 

II. díj                Drobina Norbert      Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.             Szabadka

                  Gál Tímea                 Baróti Szabó Dávid Középiskola                    Barót

                  Koncsárd Balázs       Németh László Elméleti Líceum                    Nagybánya

                  Szabó Emőke                        Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont     Barót 

Szász Apolka és

Szász Boglárka         Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont                 Barót

 

III. díj              Buksa Botond           Marosvásárhelyi Református Koll.           Marosvásárhely

Csíki Réka                 Baróti Szabó Dávid Középiskola               Barót

                        Gömöri Dávid           Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.         Szabadka

Kékesi-Keresztes Balázs

                                    Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont            Barót

Velebný Flórián        Fegyverneki Ferenc  K.I.K.I                       Ipolyság

 

 

 

Különdíj:       Bocz Hunor-Chris    Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont                Barót

                        Fazekas Viktória       Párkányi Gimnázium                                   Párkány

Jaramazovic Martin Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.          Szabadka

Kadvány Gergely     Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.          Szabadka

Kollár Dominika       Ipari Szakközépiskola                                  Komárom

Skladan Friderika    Fegyverneki Ferenc  K.I.K.I                        Ipolyság

 

                      

 

Dicséret:         Balázs Bettina           Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.           Szabadka

                        Berec Judit                Bolyai Tehetséggond. Gimn. És Koll.           Zenta

                        Császár Irma            Marosvásárhelyi Református Koll.               Marosvásárhely

                  Csernák Ildikó          Beszédes J. Mez. és Műsz. Középisk.           Magyarkanizsa

                        Csorba Imola                        Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont     Barót             

                        Ferenczi Kriszta       Marosvásárhelyi Református Koll.                Marosvásárhely

Halász Gábor            Madách Imre Gimnázium                                Somorja

                        Gönczöl Boglárka     Mezőgazdasági Iskola                                    Topolya

                        Horváth Barbara      Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.             Szabadka

                       

                        Kelemen Réka és

                        Lőrincz Orsolya        Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont                  Barót

                        Lajkó Fanni              Kosztolányi D. Tehetséggond. Gimn.              Szabadka

                        Máté Imola                Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont                 Barót

                        Simon Nóra               Mezőgazdasági Iskola                                     Topolya

                        Székely Réka Erzs.   Marosvásárhelyi Református Koll.               Marosvásárhely

                        Tatár Ágnes Tekla    Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont                 Barót

                        Tüzes-Bölöni Kincső            Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont      Barót


Képgaléria:
mkn-pt-03.jpg
A Magyarság Háza bejárat
mkn-pt-028.jpg
Lépcsők a Rákóczi teremhez
mkn-pt-031.jpg
Az előcsarnok
mkn-pt-040.jpg
Az elnöki asztal
mkn-pt-042.jpg
Czeglédy Botond Balogvölgyből
mkn-pt-069.jpg
Dr. Seres Zsuzsanna a vendégfogadó
mkn-pt-085.jpg
Szidiropulosz Archimédesz fővédnök
mkn-pt-109.jpg
A közönség
mkn-pt-118.jpg
Az ipolybalogi művészeti iskolások
mkn-pt-125.jpg
Drobina Norbert Szabadkáról
mkn-pt-141.jpg
Fodor Orsolya Nagybányáról
mkn-pt-157.jpg
Gömöry Dávid Magyarkanizsáról
mkn-pt-163.jpg
Baráti Tamás Ipolyságról
mkn-pt-171.jpg
Kolczonay Katalin értékel
mkn-pt-182.jpg
Négyen a nyertesek közül
mkn-pt-210.jpg
A díjátadás egy pillanata
mkn-pt-278.jpg
Varga László Apátfalváról
mkn-pt-289.jpg
Fülöp Dorottya Marosvásárhelyről
mkn-pt-291.jpg
Győrfy Hajnalka Barótról
mkn-pt-292.jpg
Kávai Konrád átveszi a MKN-díjat Józsa Judittól
mkn-pt-311.jpg
A felkészítő tanárok
mkn-pt-327.jpg
A műsort Kalocsai Andrea vezette
mkn-pt-341.jpg
Jókai Anna szól az ünneplőkhöz
mkn-pt-389.jpg
Vidám hangulatot teremtett a Bihari táncegyüttes
mkn-pt-464.jpg
Fiatalság, tehetség, magyarság