A magyarság múltját és jövőjét összekötő úton
 Vásárúton
A VIII. Felvidéki Országos Rovásírásverseny döntőjéről

Ragyogó napsütés köszöntötte a Vásárútra érkező diákokat és kísérőiket május 11-én, amikor a Palóc Társaság nyolcadik felvidéki országos rovásírásversenyének helyszínére érkeztek a csallóközi nagyközségbe. Mintha a természet így segítette volna azok szorgalmát, igyekezetét és hitét megerősíteni, akik immár nyolc éve szaporodó közösségekben ismerkednek az elődök hagyatékával és ápolják a megtartó hagyományt.
A József Attila Alapiskola ápolt környezete jó benyomást keltett a kapun belépőkre s ha volt némi feszültség a versenyzőkben – ami természetes is egy verseny előtt -, feloldódást hozott számukra. Hogyne, mikor mindjárt kemencés lepénnyel kínálták meg őket, majd pedig a virágkötők és – készítők édesgették asztalukhoz, s itt a korosztályukat jelölő színből mindjárt „kinyíltak” a szebbnél szebb virágok, nevüket rovással felírva, amit mellükre tűzhettek… Kedves, megnyerő fogadtatás volt ez a helyiektől, amely egész nap a korosztályok szerinti felismerést is szolgálta.
Az iskolaépületbe lépve az öt éve felhelyezett rovásírásos iskolanévtáblára esik a pillantásunk. Öt éve ott díszeleg már, hiszen Vásárút az idén már másodszor adott otthont az országos rovásírásverseny döntőjének. A zsibongó is mintha ünnepi díszbe öltözött volna erre az alkalomra. Latin betűs és rovásírásos feliratok a tablókon, eligazító táblák, virágok, tisztaság, jó hangulat, mosoly a fogadó és az érkező arcokon…
A megnyitó ünnepség az udvari színpadon zajlott. Bognár László iskolaigazgató köszöntötte a döntő résztvevőit (összesen 47-en versenyeztek s ők három körzeti döntő első helyezettjei voltak), akik a Gömörfalvától Somorjáig húzódó térségből érkeztek. Üdvözölte az összesereglett fiatalságot, a tanárokat és szülőket Zsoldos Roland, Vásárút község polgármestere, majd Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke szólt a rovásírásverseny céljáról és az eddigi eredményekről. Ezután Hordósi Renáta, a döntő társelnöke adott tájékoztatást a verseny lefolyásáról illetve a nap várható eseményeiről.
A megnyitó két különleges színfoltja volt, amikor Bognár László felkötötte a vándoroszlopra az iskola nemzetiszínű szalagját. A májusi fényben vígan lobogtak, ölelkeztek, integettek a szalagok… A másik színfolt egy új kezdeményezés első megvalósulása volt. A döntőre érkezett iskoláktól azt kérték a vásárútiak, hogy hozzanak magukkal egy követ, amelyre írják, róják, véssék rá a településük és a versenyzők nevét is rovásírással. A felhívásnak hét résztvevő iskola tett eleget. Ezekből a józsefattilások egy emléksarkot alkotnak majd, amely emlékezteti őket és hirdeti e nap üzenetét: „a kő marad”.
A megnyitókor a versenyzők már túlestek az első próbán, a rovásírásos szöveg hangos olvasásán. A megnyitó után következett az írásbeli feladat, amely három részből állt: átírásból latin betűs szövegről rovásra és fordítva, valamint „Írjuk, mondjuk magyarul!” feladatból, azaz idegen szavak magyar megfelelőit kellett párosítaniuk. Ez utóbbi azért fontos része a rovásversenynek, mert napjainkban sajnos egyre több idegen kifejezés, szó hangzik el a rádióban, tévében, ahelyett, hogy ezek helyett magyar szavakat használnának az újságírók, elemzők, akik a köznyelvre ily módon óriási hatást gyakorolnak – édes anyanyelvünk kárára. Örömmel állapította meg az értékelő bizottság, hogy a tanulók kivétel nélkül jól oldották meg ezt a feladatot.
Az átírásos feladatokat is kevés hibával sikerült elvégezniük a versenyzőknek, akik valamennyien a megszabott 45 perces időn belül befejezték a munkát. Sőt, többségük elenyésző számú hibát ejtett csak, ráadásul a legterjedelmesebb feladatokkal birkózók, a D korosztályosok (IX. évfolyamba járók és középiskolások) ezúttal bizonyították, hogy magas szinten művelik a rovást. Sokan közülük nulla hibát ejtettek és az övékén, de az A, B, C korosztályúak dolgozatán is látszott a szépre törekvés, a rovásbetűk díszítőelemként való lehetőségének felhasználása. Összevetve summázható, hogy a döntő valóban magas színvonalú volt, a versenyzők igazán tudásuk legjavát nyújtották.
Mielőtt azonban a végeredmény kihirdetésére sor került volna, a jól végzett munka gyümölcseként elfogyaszthatták a finom ebédet, utána pedig kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A napot bearanyozta a község rovásírásos üdvözlőtáblájának felavatása. A Vásárútért Polgári Társulás kezdeményezésére a község négy bevezető útja mentén állnak a rovásos falutáblák, a felavatásuk egy helyszínen, a Nádszegre vezető útszakaszon történt. Itt Bognár László iskolaigazgató üdvözölte a résztvevőket, akik között szép számmal voltak falusiak is a rovásversenyen résztvevőkön kívül. Szavalat és Tompa Mihály megzenésített verse (Zsapka Attila és Zsapka Zsolt) hangzott el, majd Zsoldos Roland polgármester méltatta e táblaállítás jelentőségét kiemelve, hogy az országos rovásverseny alkalmából került rá sor. A táblát a polgármester és a Palóc Társaság elnöke leplezte le. „Amely település rovásírásos falutáblát állít, azt jelenti ez, hogy a település vezetői és lakói hitet tesznek magyarságuk mellett, megbecsülik az elődök hagyatékát és üzennek a jövőnek: erős akaratuk, hogy ezt az ősi magyar nemzeti kincset – a rovásírást – a sajátjuknak tekintik s megmaradását tettekkel szolgálják” – mondta rövid beszédében Z. Urbán Aladár. Vásárút is belépett hát azon felvidéki települések sorába, amelyekben rovásírásos üdvözlő falutábla mint védjegy fogadja az oda érkezőt s int búcsút a távozónak. A vásárúti szép kivitelezésű rovásírásos falutábla készítője Németh János helyi asztalos.
Az eredményhirdetés a község művelődési házában zajlott. Ráhangoló műsorról az alapiskola diákszínjátszó csoportja gondoskodott egy mesejátékkal, majd pedig a KORZÁR megzenésített versekből kötött dalcsokra kedveskedett a résztvevőknek. Mindkettő illő és méltó volt a rovásírás napjához!
A verseny eredményét Hordósi Renáta társelnök ismertette. Az emléklapok és ajándékok kiosztásában Bognár László és Z. Urbán Aladár közreműködött. Az új emléklap tervezője Fagyas Róbert, kivitelezője az alapiskola volt. A díjakat az alapiskola, a községi hivatal, Friedrich Klára rovásírás-kutató és költő, Szakács Gábor a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője, a Rákóczi Szövetség és Csáky Pál adományozta. Külön említést érdemel Elek Ilona nyugdíjas vásárúti tanító néni a „kincses dobozok” díszítéséért, valamint Jámbor László, a Besztercebányai Megyei Közgyűlés képviselője, aki a finom ebéd költségét állta. A köszönet megnyilvánulásaként a diákokat felkészítő tanárok is elismerésben, ajándékkönyvekben részesültek. A köszönet a fentieken kívül megilleti Zsapka Henrietta igazgató-helyettest és a tantestületet valamint Kulcsár Pétert és családját, akiknek kemencés lepényét mindenki jóízűen fogyasztotta el.
Végül is Vásárút példát mutatott! Köszönet mindenért!

A VIII. Felvidéki Országos Rovásírásverseny végeredménye

A korosztály

1. Földes Viktória – Vásárút
2. Seszták Lilla Elizabeth – Vásárút
3. Nagy Fruzsina – Alaistál

B korosztály

1. Almási Boglárka – Vásárút
2. Szalai Karola – Felsőszeli
3. Csizmadia Virág – Alistál

C korosztály

1. Czinege Alexandra – Vásárút
2. László Bianka – Alistál
3. Pőcz Eszter – Nagymagyar

D korosztály

1. Turák Krisztián – Udvard
2. Izsóf Lúcia Barbara – Somorja
3. Gulázsi Melinda - Alistál

A DÖNTŐ EREDMÉNYEI TÁBLÁZATBA FOGLALVA - pdf (30 kB)

Első állomás
Első állomás
A várakozás percei
A várakozás percei
Zsoldos Roland polgármester köszöntője
Zsoldos Roland polgármester köszöntője
Turák Krisztián és Vanya Sándor Udvard kövét hozzák
Turák Krisztián és Vanya Sándor Udvard kövét hozzák
Kézműves foglalkozás
Kézműves foglalkozás
Ékszerkészítés
Ékszerkészítés
A kövek maradnak
A kövek maradnak
A szalagok és a szellő
A szalagok és a szellő
A vásárúti iskola udvara
A vásárúti iskola udvara
Az iskola neve rovással 2007 óta
Az iskola neve rovással 2007 óta
Munkában a tanárok
Munkában a tanárok
A vásárúti iskola épülete
A vásárúti iskola épülete
Csendélet Vásárúton
Csendélet Vásárúton
A táblaavatók csoportja
A táblaavatók csoportja
Zsapka Attila és Zsolt dalolnak
Zsapka Attila és Zsolt dalolnak
Vásárút rovásírásos falutáblája
Vásárút rovásírásos falutáblája
Z. Urbán Aladár és Zsoldos Roland
Z. Urbán Aladár és Zsoldos Roland
Az A korosztály győztesei
Az A korosztály győztesei
A C korosztály első három helyezettje
A C korosztály első három helyezettje
Köszönet a felkészítőknek
Köszönet a felkészítőknek