Együtt előbbre jutunk

Magyarságverseket mondó fiatalok szemléje Ipolyságon

 

A szép fekvésű volt megyeszékhelyen ringatták annak idején a városhoz és vidékéhez, a szülőföldjéhez és nemzetéhez annyira ragaszkodó költő, Sajó Sándor bölcsőjét.  Ipolyság november 9-én már 12. alkalommal adott otthont a magyarságverseket mondó általános és középiskolás fiataloknak, hogy ily módon is ápolja a honszerető költő emlékét. A magyar vers ünnepének főszervezője a Palóc Társaság, melynek hívására az idén is érkeztek magyar diákok a Muraközből, a Jászságból, Zalából, Nógrádból és a felvidékről Deákitól Rimaszombatig.

közönség
 
Bolla János jászkapitány
 
A döntőbizottság
 

Az idei „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!”  címmel megrendezett versmondó ünnepnek mindenki Ilonka nénije, azaz dr. Tamás Aladárné volt a díszvendége, aki vissza-visszajáró résztvevője volt az eddigi versenyeknek is, s most a helytállásból, kitartásból, hűségből és szülőföldszeretetből ötvözött életút 100. évében elsőként kapta meg a Magyar Becsület Rend kitüntetést, s akit a Palóc Társaság elnöke virágcsokorral köszöntött az ünnepség elején.

A verseny fővédnökségét is kimagasló tekintélyű személyiség, a jászok kapitánya, Bolla János vállalta és tisztelte meg jelenlétével valamint veretes gondolataival. Rajta kívül felesége, tovább a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének jászberényi elnöke, dr. Suba György és titkára, dr. Suba Györgyné Julika is részesei lehettek a nemes versengésnek. Köszöntötte a jelenlevőket Zachar Pál városi elöljáró, aki hangsúlyozta: „…A költő versei ma is, úgy mint régen, nagyon időszerűek. A verseken keresztül az ember megtanulja megérteni a világot, felfedezni az élet titkait, s azok értelmét.”

Ilonka néni
 
Takács Kolos
 
A Suba házaspár
 

A megnyitó során, melyet Solmoši Márta könyvtárigazgató vezetett, Z. Urbán Aladár megemlékezett a magyar nyelv napjáról, mely egybeesik a költő születésnapjával (nov. 13.), majd a versmondók vették át a szót. Őket a P. Kerner Edit vezette döntőbizottság figyelte szakmai szemmel. Tagjai voltak: Csábi István előadóművész, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgató-helyettese és Halmosi István, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgató-helyettese.

A versmondók a felhívás értelmében két verssel készültek. Egyet Sajó Sándor költeményei közül választottak előadásra, egyet a magyar hazafias költészet remekeiből. Az első fordulóban valamennyi versmondó szabadon döntötte el, hogy elsőnek melyik költeményt adja elő. A második fordulóba azok kerültek s mondták el a másik választott verset, akiket a döntőbizottság az első fordulóban mutatott teljesítményük alapján javasolt.  Így született meg a 2012. évi magyarságverseket mondók versenyének végeredménye.

 

Gömöry Eszter
 
Török Máté
 
Pál Péter
 
Czeglédy Botond
 
Pálffy Ágnes
 
Vida Dorian
 

 

Az általános iskolások korosztályában:
1. Czeglédy Botond, Tompa Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rimaszombat
2. Gömöry eszter, Balassi Bálint MTNYA, Ipolynyék
3. Pál Péter, I. Sz. lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Alsólendva és Török Máté, Alapiskola, Lukanénye

     A középiskolások korosztályában:
1. Pálffy Ágnes, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság
2. Vida Dorian, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
3. Rigó Erika Renáta, Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény

 

            Különdíjban részesült Renczés Zsófia Deákiból, Takács Kolos Balassagyarmatról (Kiss Árpád Általános Iskola) és Ökrös Bence Vácról (Földváry Károly Általános Iskola).

            A versmondók emléklapot és könyvjutalmat kaptak valamennyien, szintén a felkészítő tanárok és az értékelő bizottság tagjai is. Ezt a Rákóczi Szövetség ajándéka, továbbá Bíró József őskutató, Mária Šajgalová könyvesboltos, a Lendvy könyvesbolt támogatása tette lehetővé. A Városháza és a jászberényi küldöttség is szép, értékes könyvekkel köszönte meg a szép előadásokat. A rendezvény fő támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.

            A magyarságverseket mondók és kísérőik az ízletes ebéd elfogyasztása után a délutáni órákban ünnepség keretében megkoszorúzták Sajó Sándor mellszobrát a templom előtti téren, ahol Hortiné dr. Bathó Edit, a jászberényi Jász Múzeum igazgatója mondott ünnepi beszédet. A szónok méltatta a költő érdemeit, felidézte kapcsolatát Jászberénnyel s annak a reményének adott hangot, hogy az, ami a múlt esztendőben elindult (ti. a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban, melynek egykor tanára volt Sajó Sándor, tavaly emléktáblát avattunk közösen) folytatódni fog a későbbiekben is, s „méltán emlékezhetünk majd meg arról a férfiúról, aki az egyik leghívebb magyar volt s példa lehet előttünk magyarság- és hazaszeretetből.

Hortiné dr. Bathó Edit
 
A költő és koszorúi
 
A tisztelgők közül néhányan
 
További fotók a koszorúzási ünnepségről a felvidék.ma hírportálon találhatók
 

A koszorúzási ünnepség, melyen a város vezetőinek és intézményeinek képviselői is részt vettek és koszorúztak, a Himnusz eléneklésével ért véget.

 


... www.paloctarsasag.real-net.sk ...